Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.

 

2021

2022

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Dec

I alt

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Dec

I alt

I alt

879.157

944.310

1.169.413

1.279.042

510.848

4.271.923

774.746

1.256.501

1.494.348

1.513.457

538.185

5.039.053

Rejer ...........

642.888

433.450

570.166

667.842

265.379

2.314.346

570.833

656.089

659.063

823.514

306.204

2.709.499

Skalrejer, frosne ...

445.555

266.308

313.920

328.497

129.806

1.354.281

406.759

377.482

380.059

418.886

113.756

1.583.186

Rejer, pillede og frosne

197.333

167.142

256.246

339.345

135.572

960.066

164.074

278.608

279.004

404.628

192.449

1.126.313

Torsk ...........

72.037

163.571

87.399

75.878

50.023

398.886

85.459

175.582

178.566

116.014

47.928

555.621

Torsk, frosset hel ...

70.398

125.934

47.043

64.043

41.218

307.417

53.857

141.954

114.620

91.050

37.508

401.481

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ......

1.115

933

3.133

2.448

1.437

7.629

89

1.528

3.792

6.428

5.708

11.838

Torsk, frosset filet ..

513

36.683

37.222

9.388

7.368

83.806

31.511

31.998

59.306

18.452

4.681

141.267

Andet torsk .......

12

21

1

0

0

34

1

102

848

84

31

1.035

Hellefisk .........

115.342

255.075

451.347

471.126

173.305

1.292.890

68.865

330.894

571.074

516.269

172.855

1.487.103

Hellefisk, frosset hel .

68.349

192.388

401.230

368.841

121.852

1.030.808

34.570

219.786

497.807

402.501

112.759

1.154.664

Hellefisk, filet ......

33.583

37.462

23.161

44.140

25.288

138.346

25.365

70.933

29.930

51.566

32.184

177.795

Hellefisk i.a.n. .....

13.410

25.225

26.956

58.145

26.164

123.736

8.930

40.175

43.336

62.202

27.913

154.644

Krabber .........

48.890

50.243

60.446

64.196

22.141

223.774

49.288

62.038

74.752

56.177

10.018

242.255

Stenbiderrogn ....

0

41.971

56

0

0

42.027

301

31.898

10.894

1.483

1.179

44.575

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons

 

2021

2022

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Dec

I alt

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Dec

I alt

I alt

27.190

29.324

36.440

36.615

14.579

129.569

23.723

33.393

39.191

36.797

12.566

133.104

Rejer...........

20.152

13.501

18.277

19.016

7.301

70.946

18.534

18.178

18.786

20.038

6.784

75.536

Skalrejer, frosne ...

16.105

10.132

13.102

12.120

4.510

51.459

15.291

13.438

13.633

12.696

3.254

55.058

Rejer, pillede og frosne

4.047

3.369

5.175

6.896

2.791

19.487

3.243

4.740

5.153

7.342

3.530

20.478

Torsk...........

3.433

7.120

3.875

3.490

2.106

17.918

3.197

6.193

5.836

3.852

1.633

19.078

Torsk, frosset hel ...

3.380

5.982

2.780

3.045

1.755

15.187

2.401

5.664

4.472

3.388

1.396

15.925

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ......

38

33

112

78

46

261

2

48

110

187

168

347

Torsk, frosset filet ..

14

803

972

367

306

2.156

794

446

943

259

66

2.441

Andet torsk .......

1

302

11

0

0

314

0

35

311

19

4

365

Hellefisk.........

3.176

7.535

13.815

13.702

5.043

38.228

1.692

8.026

13.794

12.244

4.013

35.756

Hellefisk, frosset hel .

2.191

5.937

12.286

10.657

3.516

31.072

979

5.789

12.051

9.668

2.673

28.486

Hellefisk, filet ......

571

514

316

696

417

2.097

408

1.020

417

753

487

2.598

Hellefisk i.a.n. .....

414

1.083

1.213

2.349

1.110

5.059

305

1.217

1.326

1.823

854

4.671

Krabber.........

429

366

472

407

129

1.674

285

309

520

603

100

1.718

Stenbiderrogn....

0

803

1

0

0

804

15

687

255

60

36

1.016

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo

 

2021

2022

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Dec

I alt

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Dec

I alt

I alt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rejer...........

31,9

32,1

31,2

35,1

36,3

32,6

30,8

36,1

35,1

41,1

45,1

35,9

Skalrejer, frosne ...

27,7

26,3

24,0

27,1

28,8

26,3

26,6

28,1

27,9

33,0

35,0

28,8

Rejer, pillede og frosne

48,8

49,6

49,5

49,2

48,6

49,3

50,6

58,8

54,1

55,1

54,5

55,0

Torsk...........

21,0

23,0

22,6

21,7

23,7

22,3

26,7

28,3

30,6

30,1

29,4

29,1

Torsk, frosset hel ...

20,8

21,1

16,9

21,0

23,5

20,2

22,4

25,1

25,6

26,9

26,9

25,2

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ......

29,6

28,3

27,9

31,4

31,5

29,2

41,4

31,7

34,4

34,4

34,1

34,1

Torsk, frosset filet ..

35,6

45,7

38,3

25,6

24,1

38,9

39,7

71,7

62,9

71,4

71,2

57,9

Andet torsk .......

12,5

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

36,0

2,9

2,7

4,5

8,0

2,8

Hellefisk.........

36,3

33,9

32,7

34,4

34,4

33,8

40,7

41,2

41,4

42,2

43,1

41,6

Hellefisk, frosset hel .

31,2

32,4

32,7

34,6

34,7

33,2

35,3

38,0

41,3

41,6

42,2

40,5

Hellefisk, filet ......

58,9

72,8

73,3

63,4

60,6

66,0

62,2

69,5

71,8

68,4

66,1

68,4

Hellefisk i.a.n. .....

32,4

23,3

22,2

24,8

23,6

24,5

29,3

33,0

32,7

34,1

32,7

33,1

Krabber.........

113,9

137,3

128,0

157,7

171,8

133,7

172,8

201,0

143,6

93,1

100,2

141,0

Stenbiderrogn....

0,0

52,3

80,0

0,0

0,0

52,3

20,3

46,5

42,7

24,7

32,8

43,9

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND