Hurtige eksporttal

Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder det vigtigste fiskeprodukter som Grønland plejer at eksportere til udlandet. Det drejer sig om rejer, torsk, hellefisk, krabber og stenbiderrogn. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx rødfisk, havkat, pelagiske fiskearter, kammuslinger produkter af sæl, får og andre dyr.

 

Stigning på 18,0 pct. i eksportværdien

Eksportværdien i perioden januar-december var på 5.039 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er der tale om en stigning på 767 mio. kr., svarende til 18,0 pct. det skal dog understreges at tallene er foreløbige tal og skal derfor tolkes med varsomhed.

 

 

Figur 1. Eksportværdi januar-december, mio. kr.

 

Rejer

Eksportværdien af rejer er i januar-december 2022 steget med 17,1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 395 mio. kr. mængderne steg med 6,5 pct. og priserne steg med 10,0 pct.

 

Hellefisk

Eksportværdien af hellefisk er steget med 15,0 pct. mængderne er faldet med 6,5 pct. og kiloprisen er steget med 23,0 pct.

 

Torsk

Eksportværdien af torsk er samlet set steget med 39,3 pct. mængderne er steget med 6,5 pct. og kiloprisen er steget med 30,8 pct.

 

Krabber

Eksportværdien af krabber er steget med 8,3 pct., hvilket skyldes en stigning i mængderne på 2,6 pct. kiloprisen steg med 5,5 pct.

 

Stenbiderrogn

Eksportværdien af stenbiderrogn er steget med 6,1 pct., hvilket skyldes en stigning i mængderne på 26,5 pct. kiloprisen faldt med 16,1 pct.

 

 

Figur 2. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Figur 3. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Figur 4. Procentvise ændringer i 2022 i forhold til 2021, Rejer

 

 

Figur 5. Procentvise ændringer i 2022 i forhold til 2021, Torsk

 

 

Figur 6. Procentvise ændringer i 2022 i forhold til 2021, Hellefisk

 

Figur 7. Procentvise ændringer i 2022 i forhold til 2021, Krabber

 

 

Figur 8. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Figur 9. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Figur 10. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND