Metode og kilder

Værdien af eksporten offentliggøres som den såkaldte statistiske værdi. Varerne opgøres ved det grønlandske udførselssted inklusiv de omkostninger, der er forbundet med at transportere varen fra eksportøren til udførselsstedet på den grønlandske grænse eller havn. Denne værdi kaldes for fob værdi (free on board).

 

Data for 2020-2022 er indhentet fra skattestyrelsens toldfunktion. Tallenes kvalitet afhænger af, om eksportørerne indberetter rettidigt til skattestyrelsens toldfunktion. Udviklingen af tallene skal derfor tolkes med forsigtighed.

 

Eksport af fiskeprodukter offentliggøres hver måned.