Tabeller

Tabel 1 indeholder eksport af grønlandske produkter og tabel 2 indeholder import og eksport fordelt på lande, tabellerne præsenterer Udenrigshandel.

 

Der er mulighed for at lave udtræk af flere tabeller i Grønlands Statistiks statistikbank https://bank.stat.gl.

 

 

Tabel 1. Eksporten fordelt efter produkt, 1. kvartal 2021-2022

 

2021

2022

 

1.000 kr.

Ton

Kr./kg

1.000 kr.

Ton

Kr./kg

I alt

    1.000.713

      38.284

.

    1.037.300

      68.592

.

Rejer ........................................

642.888

20.152

31,9

559.409

18.343

30,5

Skalrejer, frosne ................................

445.555

16.105

27,7

406.759

15.291

26,6

Rejer, pillede og frosne ...........................

197.333

4.047

48,8

152.650

3.052

50,0

Torsk ........................................

72.037

3.433

21,0

85.340

3.191

26,7

Torsk, frosset hel ................................

70.398

3.380

20,8

53.739

2.395

22,4

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet .....................

1.115

38

29,6

89

2

41,4

Torsk, frosset filet ...............................

513

14

35,6

31.511

794

39,7

Andet torsk ....................................

12

1

12,5

1

0

36,0

Hellefisk ......................................

115.342

3.176

36,3

68.440

1.662

41,2

Hellefisk, frosset hel ..............................

68.349

2.191

31,2

33.235

944

35,2

Hellefisk, filet ...................................

33.583

571

58,9

25.160

405

62,1

Hellefisk i.a.n. ..................................

13.410

414

32,4

8.596

293

29,4

Kammuslinger .................................

 -

 -

.

1.448

20

72,0

Krabber ......................................

48.890

429

113,9

49.288

285

172,8

Stenbiderrogn .................................

 -

 -

.

301

15

20,3

Andre fiskearter ................................

106.112

9.410

11,3

259.909

44.764

5,8

Ammassat (lodde), hel (fersk el. frossen) ...............

102.917

9.160

11,2

254.555

44.567

5,7

Havkat, filét el. hel (fersk el. frossen) ..................

159

23

7,0

38

3

14,3

Helleflynder, hel el. filét (fersk el. frosne) ...............

1

0

5,0

4

0

25,4

Kuller, hel el. filét (fersk el. frossen) ...................

881

67

13,2

2.823

62

45,8

Rødfisk, filét el. hel (fersk el. frossen) .................

1.697

93

18,2

1.691

97

17,3

Sej, hel el. filét (fersk el. frosne) .....................

439

63

7,0

723

33

22,1

Sild, filét el. hel (fersk el. frosne) .....................

 -

 -

.

0

0

.

Makrel, hel (fersk el. frossen) .......................

 -

 -

.

 -

 -

.

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. (frosne) ..............

18

4

4,7

77

2

34,7

Andre fiskeprodukter ............................

739

73

10,2

 -

 -

.

Andre fiskeprodukter .............................

 -

 -

.

 -

 -

.

Fiskemel ......................................

739

73

10,2

 -

 -

.

Restprodukter af fisk, fiskeaffald .....................

 -

 -

.

 -

 -

.

Sæl-, hval- og hajprodukter .......................

119

0

1.670,4

                111

0

1.351,3

Sælskind ......................................

0

0

.

0

0

.

Produkter af sælskind ............................

119

0

.

111

0

.

Produkter af får ................................

29

0

85,6

35

0

113,0

Fårekød ......................................

29

0

85,6

25

0

79,2

Fåreskind .....................................

0

0

.

11

0

328,1

Andet får ......................................

0

0

.

0

0

.

Produkter af andre dyr ...........................

377

1

272,7

             1.069

3

383,0

Kød fra andre dyr ................................

0

0

.

0

.

Skind af andre dyr ...............................

377

1

272,7

1.069

3

383,0

Andre produkter af dyr ............................

0

0

 

 -

 -

.

Brændstof ....................................

0

0

32,0

2

0

85,6

Jetbenzin .....................................

0

0

32,0

2

0

85,6

Rubin ........................................

2.735

0

9.239,5

582

0

5.878,9

Varer ikke andetsteds nævnt ......................

11.445

1.609

7,1

12.814

328

39,1

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXP

1 Sælskind, produkter af sælskind, fåreskind og skind af andre dyr er opgjort i stk. og stk. pris, dvs. disse varer er ikke opgjort i kilo, mens alle andre varer er opgjort i kilo

 

 

Tabel 2. Eksportværdi af varer der ikke kommer fra fiskeindustrien fordelt på SITC-afsnit

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

I alt   ..............................................

685.304

449.549

443.117

98.372

14.613

0

Næringsmidler og levende dyr   ...........................

1

36

25

192

25

1

Drikkevarer og tobak   .................................

67

56

17

11

2

2

Råstoffer, ikke spiselige   ...............................

4.537

7.638

6.629

6.987

1.623

3

Mineral. brændsels- og smørestoffer   ......................

2

4

79

2

2

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks .....................

-

-

-

-

-

5

Kemikalier og kemiske produkter   .........................

143

197

324

222

107

6

Bearbejdede varer, hovedsagligt halvfabrikata   ...............

13.285

5.699

13.193

8.149

2.265

7

Maskiner og transportmidler   ............................

530.455

315.276

326.187

4.075

7.036

8

Bearbejdede varer i.a.n.   ...............................

11.818

11.720

5.117

4.683

2.697

9

Diverse varer og transaktioner, i.a.n.   ......................

124.994

108.924

91.546

74.050

856

 

  Herunder:

 

 

 

 

 

 

    Personlige ejendele tilhørende fysiske personer,
    der flytter deres sædvanlige opholdssted ..................

63.180

55.782

41.399

0

0

 

    Returvarer (Ikke prøve- el bestillingssvarende varer) ..........

61.779

53.128

50.058

74.050

0

 

  - Andet   ..........................................

0

0

0

0

0

Anm.: Tallene for 2020 til 2022 er stadigvæk foreløbige tal og skal derfor fortolkes med varsomhed.

 

 

Tabel 3. Import og eksport 2020-2022, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

I alt ...................................

1.366.131

886.715

951.520

1.032.511

1.000.713

1.037.300

Den Europæiske Union .....................  .............

1.292.847

781.029

853.033

854.004

891.029

742.088

Østrig ...................................  .............

1.126

1.001

1.203

-

-

-

Belgien ..................................  .............

5.015

5.635

8.946

-

-

-

Bulgarien ................................  .............

467

320

265

-

-

-

Cypern ..................................  .............

15

3

7

-

-

-

Tjekkiet .................................  .............

1.171

711

2.017

-

-

-

Tyskland ................................  .............   

26.180

22.059

28.633

-

-

-

Danmark ................................  .............

629.608

674.604

718.053

850.477

862.212

742.041

Estland ..................................  .............

507

588

283

-

-

-

Spanien (undtagen XC, XL) ...................  .............

554.480

4.746

5.551

3.528

-

-

Finland ..................................  .............

6.577

2.266

5.907

-

-

-

Frankrig .................................  .............

9.516

7.832

26.214

-

-

-

Det Forenede Kongerige .....................  .............

3.627

3.950

3.645

-

-

-

Grækenland ..............................  .............

301

321

280

-

-

-

Kroatien .................................  .............

16

16

40

-

-

-

Ungarn ..................................  .............

1.698

1.913

1.469

-

-

-

Irland ...................................  .............

280

171

159

-

17.887

-

Italien ...................................  .............

6.733

6.407

6.195

-

-

-

Litauen ..................................  .............

2.124

2.080

1.148

-

-

-

Luxembourg ..............................  .............

7

21

5

-

-

-

Letland ..................................  .............

580

664

562

-

-

-

Nederlandene .............................  .............

22.199

22.389

18.823

-

-

-

Polen ...................................  .............

7.447

8.286

7.168

-

-

-

Portugal .................................  .............

691

826

927

-

10.929

-

Rumænien ...............................  .............

62

195

179

-

-

-

Sverige .................................  .............

11.381

13.017

14.692

-

-

47

Slovenien ................................  .............

649

471

113

-

-

-

Slovakiet ................................  .............

390

537

548

-

-

-

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDLAND

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 3. (fortsat) Import og eksport 2020-2022, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

I alt ...................................

1.366.131

886.715

951.520

1.032.511

1.000.713

1.037.300

Øvrige Europa ............................  .............

6.806

29.680

26.740

174.204

4.019

40.337

Andorra .................................  .............

-

-

3

-

-

-

Albanien ...............................................

10

12

12

-

-

-

Bosnien-Hercegovina ......................................

24

127

130

-

-

-

Hviderusland ............................................

8

21

33

-

-

-

Schweiz ...............................................

675

672

892

-

-

-

Færøerne ..............................................

40

3.868

1.698

-

-

-

Island .................................................

1.288

19.194

18.319

132.808

4.008

15.737

Liechtenstein ............................................

109

273

248

-

-

-

Moldova ...............................................

9

-

1

-

-

-

Den Tidligere Jugoslaviske Republik ...........................

60

22

20

-

-

-

Norge .................................................

1.058

1.447

1.416

41.396

11

24.600

Den Russiske Føderation ...................................

69

49

46

-

-

-

Tyrkiet ................................................

2.585

3.020

2.901

-

-

-

Ukraine ................................................

819

935

960

-

-

-

Serbien ................................................

51

40

62

-

-

-

Afrika .................................................

3.961

8.598

1.495

0

0

0

Bourkina Faso ...........................................

5

1

6

-

-

-

Den Centralafrikanske Republik ..............................

-

2

-

-

-

-

Congo .................................................

-

15

-

-

-

-

Elfenbenskysten .........................................

14

5

7

-

-

-

Djibouti ................................................

0

-

-

-

-

-

Algeriet ................................................

14

11

1

-

-

-

Egypten ...............................................

60

67

109

-

-

-

Etiopien ...............................................

-

4

2

-

-

-

Eritrea .................................................

-

-

0

-

-

-

Ghana ................................................

31

33

-

-

-

-

Gambia ................................................

-

1

-

-

-

-

Kenya .................................................

27

28

104

-

-

-

Liberia ................................................

-

-

1

-

-

-

Marokko ...............................................

149

145

289

-

-

-

Madagaskar ............................................

53

39

27

-

-

-

Mauritius ...............................................

45

22

24

-

-

-

Malawi ................................................

5

12

6

-

-

-

Namibia ...............................................

9

14

71

-

-

-

Niger .................................................

-

-

2

-

-

-

Seychellerne og tilhør.områder ...............................

-

4

13

-

-

-

Sankt Helena ............................................

7

-

-

-

-

-

Sierra Leone ............................................

-

-

1

-

-

-

Senegal ...............................................

-

0

-

-

-

-

Swaziland ..............................................

-

-

41

-

-

-

Tunesien ...............................................

35

38

64

-

-

-

Tanzania ...............................................

-

-

1

-

-

-

Uganda ................................................

2

-

2

-

-

-

Mayotte ................................................

-

15

-

-

-

-

Sydafrika ...............................................

3.489

8.107

685

-

-

-

Zimbabwe ..............................................

16

35

39

-

-

-

Amerika (nord) ..........................................

12.975

12.760

13.075

0

22

33

Canada ................................................

3.866

5.995

2.054

-

22

33

Grønland ...............................................

825

589

318

-

-

-

Amerikas Forenede Stater ..................................

8.285

6.175

10.703

-

-

-

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDLAND

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 3. (fortsat) Import og eksport 2020-2022, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

I alt ...................................

1.366.131

886.715

951.520

1.032.511

1.000.713

1.037.300

Amerika (Mellem- og Sydamerika) ...........................

3.742

4.051

5.210

0

0

0

Antigua og Barbuda .......................................

-

-

3

-

-

-

Argentina ..............................................

270

98

285

-

-

-

Barbados ..............................................

-

1

-

-

-

-

Bolivia .................................................

19

28

20

-

-

-

Brasilien ...............................................

1.037

1.115

1.493

-

-

-

Bahamaøerne ...........................................

26

7

2

-

-

-

Belize .................................................

-

-

13

-

-

-

Chile ..................................................

1.709

2.096

2.397

-

-

-

Colombia ..............................................

40

93

86

-

-

-

Costa Rica .............................................

131

100

109

-

-

-

Cuba .................................................

5

6

-

-

-

-

Den Dominikanske Republik .................................

41

17

24

-

-

-

Ecuador ...............................................

99

74

66

-

-

-

Falklandsøerne ..........................................

1

-

10

-

-

-

Guatemala .............................................

19

32

27

-

-

-

Honduras ................................ .............

27

57

22

-

-

-

Jamaica .................................  .............

11

14

14

-

-

-

St. Kitts og Nevis ...........................  .............

4

1

-

-

-

-

Mexico ..................................  .............

62

98

115

-

-

-

Nicaragua ................................  .............

-

1

0

-

-

-

Panama .................................  .............

8

18

9

-

-

-

Peru ....................................  .............

152

136

256

-

-

-

Paraguay ................................  .............

15

14

112

-

-

-

El Salvador ...............................  .............

-

5

11

-

-

-

Trinidad og Tobago .........................  .............

-

-

0

-

-

-

Uruguay .................................  .............

66

40

133

-

-

-

Venezuela ...............................  .............

-

0

1

-

-

-

De Britiske Jomfruøer .......................  .............

1

-

1

-

-

-

Vietnam .................................  .............

1.751

907

1.203

-

-

-

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDLAND

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 3. (fortsat) Import og eksport 2020-2022, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

I alt ...................................

1.366.131

886.715

951.520

1.032.511

1.000.713

1.037.300

Asien ...................................  .............

43.424

48.073

49.497

0

2.726

287

De Forenede Arabiske Emirater ................  .............

100

179

1

-

-

-

Afghanistan ..............................  .............

-

0

4

-

-

-

Aserbajdsjan ..............................  .............

4

6

-

-

-

-

Bangladesh ..............................  .............

2.229

2.405

3.234

-

-

-

Bahrain .................................  .............

0

-

-

-

-

-

Bhutan ................................................

-

-

0

-

-

-

Kina ....................................  .............

22.850

30.657

34.651

-

-

-

Georgien ................................  .............

9

5

1

-

-

-

Hongkong ................................  .............

34

7

20

-

-

-

Indonesien ...............................  .............

228

253

476

-

-

-

Israel ...................................  .............

181

106

99

-

-

-

Indien ...................................  .............

1.725

1.757

1.665

-

-

-

Iran  ...................................

331

123

131

-

-

-

Irak  ...................................

-

-

0

-

-

-

Jordan ..................................  .............

4

-

-

-

-

-

Japan ...................................  .............

2.920

4.890

1.676

-

-

-

Cambodja (Kampuchea) .....................  .............

257

309

368

-

-

-

Nordkorea ...............................  .............

9

3

11

-

-

-

Sydkorea ................................  .............

139

95

188

-

-

-

Kuwait ..................................  .............

4.992

-

-

-

-

-

Laos ...................................  .............

60

33

18

-

-

-

Libanon .................................  .............

-

0

0

-

-

-

Sri Lanka ................................  .............

31

41

48

-

-

-

Myanmar ................................  .............

196

283

224

-

-

-

Malaysia .................................  .............

990

1.642

1.528

-

-

-

Nepal ...................................  .............

2

13

2

-

-

-

Filippinerne ...............................  .............

17

42

28

-

-

-

Pakistan .................................  .............

922

939

766

-

-

-

Singapore ................................  .............

25

90

73

-

-

-

Thailand .................................  .............

2.545

2.400

2.407

-

2.726

287

Østtimor .................................  .............

515

479

172

-

-

-

Taiwan ..................................  .............

360

407

500

-

-

-

Australien, Oceanien og andre områder ........  .............

2.377

2.247

2.067

0

0

0

Australien ................................  .............

484

288

799

-

-

-

Bouvetøen ...............................  .............

-

-

0

-

-

-

Fiji  ...................................  .............

1

0

-

-

-

-

Guam ...................................  .............

-

-

0

-

-

-

Kiribati ..................................  .............

2

-

-

-

-

-

Marshalløerne .............................  .............

3

3

-

-

-

-

Ny Caledonien ............................  .............

4

-

-

-

-

-

New Zealand .............................  .............

1.883

1.956

1.267

-

-

-

Uoplyst .................................  .............

0

278

404

4.302

102.917

254.555

Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret i handelen med tredjelande    

-

278

404

-

-

-

Uoplyste lande ............................  .............

-

-

-

4.302

102.917

254.555


Kilde: https://bank.stat.gl/IEDLAND