Hurtige eksporttal

 

Formål

Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder udelukkende produkter der kan henføres til fiskerivirksomheder. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx produkter af sæl, får og andre dyr.

 

Fald på 2,7 pct. i eksportværdien

Eksportværdien i januar-april 2022 var på 1.220 mio. kr. I forhold til sidste år samme periode, er der tale om et fald på 34 mio. kr., svarende til 2,7 pct. Det skal dog understreges, at tallene endnu er foreløbige tal og skal derfor fortolkes med varsomhed.

 

Figur 1. Eksportværdi januar-april, mio. kr.

 

Rejer

Eksportværdien af rejer er i januar-april 2022 steget med 1,5 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 11 mio. kr. Mængderne faldt med 1,0 pct. og priserne steg med 2,5 pct.

 

Hellefisk

Eksportværdien af hellefisk er faldet med 6,9 pct., mængderne er faldet med 21,7 pct. Kiloprisen er således steget med 18,8 pct.

 

Torsk

Eksportværdien af torsk er samlet set faldet med 12,4 pct., hvilket skyldes fald i mængderne på 26,7 pct. Priserne steg således med 19,4 pct.

 

Figur 2. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 3. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 4. Procentvise ændringer i jan-apr 2022 i forhold til samme måned i 2021

 

Figur 5. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 6. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 7. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.

 

 

2020

2021

2022

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

 

I alt ..........................

262.779

290.321

387.179

269.440

1.209.718

284.544

397.544

303.920

268.550

1.254.558

205.251

333.637

257.355

423.934

1.220.177

 

Rejer ........................

194.165

129.224

245.155

166.468

735.013

198.228

249.042

195.619

110.551

753.439

130.983

256.767

171.660

205.438

764.847

 

Skalrejer, frosne ................

168.333

77.138

119.737

114.389

479.597

143.983

172.526

129.047

82.279

527.835

111.607

179.407

115.746

99.596

506.355

 

Rejer, pillede og frosne ...........

25.832

52.086

125.419

52.079

255.415

54.245

76.516

66.572

28.272

225.605

19.376

77.360

55.914

105.842

258.492

 

Torsk ........................

23.576

36.678

38.602

49.853

148.709

29.691

19.261

23.085

67.625

139.661

32.678

20.867

31.914

36.861

122.320

 

Torsk, frosset hel ................

22.216

26.649

27.092

32.780

108.736

29.183

18.823

22.391

52.914

123.312

21.055

20.863

11.939

36.852

90.709

 

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ....

63

414

29

0

506

496

334

285

260

1.375

0

0

89

9

98

 

Torsk, frosset filet ...............

1.298

9.615

11.480

17.073

39.466

0

104

409

14.450

14.963

11.623

2

19.886

0

31.511

 

Andet torsk ....................

0

0

0

0

0

12

0

0

0

12

0

1

0

0

1

 

Hellefisk ......................

37.943

112.361

80.956

30.925

262.185

34.772

47.329

33.241

77.061

192.403

25.304

18.992

24.569

110.209

179.075

 

Hellefisk, frosset hel .............

23.798

92.733

45.699

13.674

175.904

24.342

24.285

19.722

53.305

121.655

17.844

5.744

10.982

56.216

90.785

 

Hellefisk, filet ...................

9.984

11.130

26.515

11.883

59.512

7.846

16.111

9.627

15.264

48.847

5.309

10.150

9.906

37.524

62.889

 

Hellefisk i.a.n. ..................

4.161

8.498

8.742

5.368

26.769

2.584

6.933

3.893

8.491

21.901

2.151

3.098

3.681

16.470

25.400

 

Kammuslinger .................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.448

0

1.448

 

Krabber ......................

5.764

5.300

9.622

4.925

25.611

11.944

16.262

20.684

6.309

55.199

10.112

16.318

22.859

21.717

71.006

 

Stenbiderrogn .................

0

85

69

149

303

0

0

0

7

7

0

0

301

0

301

 

Blæksprutter ..................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Andre fiskearter ................

1.222

6.673

12.511

16.868

37.274

9.909

65.099

31.104

6.997

113.109

6.174

20.694

4.605

47.891

79.363

 

Ammassat (lodde) ...............

0

204

78

0

282

9.101

64.156

29.661

0

102.917

5.622

20.497

0

43.479

69.598

 

Havkat, filét el. hel ...............

16

18

47

40

121

54

28

76

117

276

0

18

18

610

646

 

Helleflynder, hel el. filét ...........

22

0

3

0

25

0

0

1

18

19

0

0

4

39

43

 

Kuller, hel el. filét ................

0

4.665

4.505

5.277

14.447

240

641

0

3.969

4.850

0

0

2.823

1.972

4.794

 

Rødfisk, filét el. hel ..............

255

1.381

3.949

570

6.154

285

56

1.357

1.845

3.542

552

112

1.027

907

2.597

 

Sej, hel el. filét .................

0

265

820

703

1.788

212

217

9

1.002

1.441

0

0

723

788

1.510

 

Sild, filét el. hel .................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Makrel, hel ....................

0

0

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ...

929

140

3.109

10.268

14.445

17

1

0

47

64

0

66

10

97

174

 

Andre fiskeprodukter ............

109

0

263

252

624

0

551

188

0

739

0

0

0

1.818

1.818

 

Andre fiskeprodukter .............

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

431

431

 

Fiskemel ......................

109

0

260

252

621

0

551

188

0

739

0

0

0

1.387

1.387

 

Fiskeolie ......................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ....

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons

 

 

2020

2021

2022

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

 

I alt ..........................

8.700

8.571

11.954

12.404

41.628

9.750

15.804

11.118

9.326

45.999

8.457

21.391

7.202

23.667

60.716

 

Rejer ........................

6.192

3.622

6.289

4.869

20.972

6.290

7.611

6.250

3.787

23.939

4.655

8.388

5.300

5.368

23.710

 

Skalrejer, frosne ................

5.754

2.841

4.165

4.080

16.840

5.121

6.154

4.830

3.229

19.334

4.281

6.803

4.208

3.432

18.724

 

Rejer, pillede og frosne ...........

438

781

2.124

789

4.132

1.170

1.457

1.420

558

4.605

374

1.585

1.092

1.935

4.987

 

Torsk ........................

964

1.567

1.327

1.615

5.473

1.436

996

1.001

2.794

6.227

1.226

1.004

968

1.369

4.566

 

Torsk, frosset hel ................

937

1.105

1.080

1.315

4.437

1.418

982

981

2.483

5.863

857

1.004

540

1.369

3.770

 

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ....

1

14

0

0

16

17

12

9

8

46

0

0

2

0

2

 

Torsk, frosset filet ...............

26

448

246

300

1.020

0

3

11

303

317

368

0

425

0

794

 

Andet torsk ....................

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

 

Hellefisk ......................

899

2.900

1.826

630

6.255

1.035

1.204

937

2.177

5.353

658

431

603

2.501

4.192

 

Hellefisk, frosset hel .............

596

2.364

1.127

327

4.414

764

761

667

1.605

3.797

489

173

317

1.408

2.387

 

Hellefisk, filet ...................

155

154

408

167

884

157

253

161

211

781

89

166

153

563

971

 

Hellefisk i.a.n. ..................

148

382

291

137

958

114

191

110

361

775

80

92

133

530

835

 

Kammuslinger .................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

20

 

Krabber ......................

61

41

94

39

235

101

139

189

48

477

48

92

145

109

394

 

Stenbiderrogn .................

0

12

7

15

35

0

0

0

1

1

0

0

15

0

15

 

Blæksprutter ..................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Andre fiskearter ................

570

429

2.381

5.207

8.587

888

5.799

2.723

519

9.929

1.870

11.476

151

14.153

27.651

 

Ammassat (lodde) ...............

0

9

3

0

12

810

5.710

2.640

0

9.160

1.837

11.464

0

13.878

27.179

 

Havkat, filét el. hel ...............

2

2

4

4

12

8

3

11

14

36

0

1

1

31

33

 

Helleflynder, hel el. filét ...........

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

 

Kuller, hel el. filét ................

0

284

202

154

641

19

48

0

261

328

0

0

62

105

166

 

Rødfisk, filét el. hel ..............

17

86

244

41

388

18

6

70

122

215

33

9

55

52

149

 

Sej, hel el. filét .................

0

34

76

52

162

30

31

1

116

178

0

0

33

77

110

 

Sild, filét el. hel .................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Makrel, hel ....................

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ...

550

14

1.852

4.950

7.366

3

0

0

7

10

0

1

1

9

12

 

Andre fiskeprodukter ............

14

0

30

29

73

0

54

18

0

73

0

0

0

168

168

 

Andre fiskeprodukter .............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

 

Fiskemel ......................

14

0

30

29

73

0

54

18

0

73

0

0

0

156

156

 

Fiskeolie ......................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ....

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo

 

 

2020

2021

2022

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

 

I alt ..........................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Rejer ........................

31,4

35,7

39,0

34,2

35,0

31,5

32,7

31,3

29,2

31,5

28,1

30,6

32,4

38,3

32,3

 

Skalrejer, frosne ................

29,3

27,2

28,7

28,0

28,5

28,1

28,0

26,7

25,5

27,3

26,1

26,4

27,5

29,0

27,0

 

Rejer, pillede og frosne ...........

58,9

66,7

59,1

66,0

61,8

46,4

52,5

46,9

50,7

49,0

51,8

48,8

51,2

54,7

51,8

 

Torsk ........................

24,5

23,4

29,1

30,9

27,2

20,7

19,3

23,1

24,2

22,4

26,7

20,8

33,0

26,9

26,8

 

Torsk, frosset hel ................

23,7

24,1

25,1

24,9

24,5

20,6

19,2

22,8

21,3

21,0

24,6

20,8

22,1

26,9

24,1

 

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ....

46,2

28,8

191,5

0,0

31,8

28,8

28,8

32,0

32,0

30,0

0,0

0,0

41,4

172,0

44,5

 

Torsk, frosset filet ...............

49,5

21,5

46,6

57,0

38,7

0,0

35,1

35,8

47,7

47,2

31,6

59,0

46,8

0,0

39,7

 

Andet torsk ....................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

36,0

0,0

0,0

36,0

 

Hellefisk ......................

42,2

38,7

44,3

49,1

41,9

33,6

39,3

35,5

35,4

35,9

38,5

44,1

40,8

44,1

42,7

 

Hellefisk, frosset hel .............

39,9

39,2

40,6

41,8

39,9

31,9

31,9

29,6

33,2

32,0

36,5

33,2

34,7

39,9

38,0

 

Hellefisk, filet ...................

64,5

72,2

64,9

71,3

67,3

50,0

63,7

59,8

72,4

62,5

59,9

61,0

64,7

66,7

64,8

 

Hellefisk i.a.n. ..................

28,2

22,2

30,0

39,3

28,0

22,6

36,3

35,6

23,5

28,2

26,7

33,8

27,7

31,1

30,4

 

Kammuslinger .................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

0,0

72,0

 

Krabber ......................

94,8

128,5

102,1

127,6

109,0

117,9

117,2

109,4

130,7

115,6

212,0

177,2

157,2

199,5

180,2

 

Stenbiderrogn .................

0,0

7,2

9,6

9,6

8,8

0,0

0,0

0,0

9,4

9,4

0,0

0,0

20,3

0,0

20,3

 

Blæksprutter ..................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Andre fiskearter ................

2,1

15,6

5,3

3,2

4,3

11,2

11,2

11,4

13,5

11,4

3,3

1,8

30,5

3,4

2,9

 

Ammassat (lodde) ...............

0,0

23,7

23,7

0,0

23,7

11,2

11,2

11,2

0,0

11,2

3,1

1,8

0,0

3,1

2,6

 

Havkat, filét el. hel ...............

10,7

7,6

12,7

9,1

10,1

6,7

8,5

6,8

8,7

7,6

0,0

12,9

14,9

19,8

19,3

 

Helleflynder, hel el. filét ...........

42,1

0,0

8,0

0,0

29,0

0,0

0,0

5,0

25,0

20,6

0,0

0,0

25,4

22,2

22,5

 

Kuller, hel el. filét ................

0,0

16,4

22,3

34,2

22,6

13,0

13,2

0,0

15,2

14,8

0,0

0,0

45,8

18,9

28,8

 

Rødfisk, filét el. hel ..............

14,7

16,1

16,2

14,0

15,9

15,9

10,0

19,4

15,2

16,5

16,6

12,0

18,8

17,6

17,4

 

Sej, hel el. filét .................

0,0

7,9

10,7

13,5

11,0

7,0

7,0

7,0

8,7

8,1

0,0

0,0

22,1

10,2

13,8

 

Sild, filét el. hel .................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Makrel, hel ....................

0,0

0,0

0,0

2,1

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ...

1,7

9,8

1,7

2,1

2,0

4,8

3,1

3,0

7,0

6,1

0,0

44,5

14,5

10,4

15,1

 

Andre fiskeprodukter ............

7,6

0,0

8,9

8,8

8,6

0,0

10,2

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,8

10,8

 

Andre fiskeprodukter .............

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,5

36,5

 

Fiskemel ......................

7,6

0,0

8,8

8,8

8,6

0,0

10,2

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

8,9

8,9

 

Fiskeolie ......................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ....

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND