Formål

Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder udelukkende produkter der kan henføres til fiskerivirksomheder. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx produkter af sæl, får og andre dyr.

 

Korrektion

I forbindelse med udarbejdelsen af denne udgivelse korrigerer Grønlands Statistik samtidig udgivelsen Eksport af fiskeprodukter i 2021, som blev offentliggjort 14. januar 2022. Korrektionen er en opjustering på 215 mio. kr. for december måned. Korrektionen skyldes eksport, som først er registeret i Skattestyrelsens IT-systemer efter fristen for indberetning. Tallene kan ses i flere detaljer i tabel 4.

 

Fald på 25,5 pct. i eksportværdien

Eksportværdien i januar 2022 var på 205 mio. kr. I forhold til sidste år samme periode, er der tale om et fald på 70 mio. kr., svarende til 25,5 pct. Det skal dog understreges, at tallene endnu er foreløbige tal og skal derfor fortolkes med varsomhed.

 

Figur 1. Eksportværdi januar, mio. kr.

 

Rejer

Eksportværdien af rejer er i januar 2022 faldet med 33,9 pct. i forhold til samme måned sidste år. Det svarer til et fald 67 mio. kr. Mængderne faldt med 26 pct. og priserne faldt med 10,7 pct.

 

Hellefisk

Eksportværdien af hellefisk er faldet med 27,3 pct., mængderne er faldet med 36,9 pct. Kiloprisen er således steget med 15,1 pct.

 

Torsk

Eksportværdien af torsk er samlet set steget med 10,1 pct., hvilket skyldes stigning i kiloprisen på 28,9 pct. Mængderne faldt med 14,6 pct.

 

Figur 2. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

 

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 3. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

 

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 4. Procentvise ændringer i januar 2022 i forhold til samme måned i 2021

 

Figur 5. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer

 

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 6. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk

 

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 7. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk

 

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND