Tabeller

Tabel 1 indeholder eksport af grønlandske produkter og tabel 2 indeholder import og eksport fordelt på lande, tabellerne præsenterer Udenrigshandel.

 

Der er mulighed for at lave udtræk af flere tabeller i Grønlands Statistiks statistikbank https://bank.stat.gl.

 

 

Tabel 1. Eksporten fordelt efter produkt, 1.-3. kvartal 2020-2021

 

2020

2021

 

1.000 kr.

Ton

Kr./kg

1.000 kr.

Ton

Kr./kg

I alt .........................................

      4.041.190

145.407

.

      3.492.657

     156.215

.

Rejer ........................................

1.779.888

51.469

34,6

1.632.393

51.332

31,8

Skalrejer, frosne ................................

1.037.341

38.135

27,2

1.011.672

38.741

26,1

Rejer, pillede og frosne ..........................

742.547

13.333

55,7

620.721

12.591

49,3

Torsk .......................................

368.424

14.078

26,2

322.893

14.421

22,4

Torsk, frosset hel ...............................

257.340

11.478

22,4

243.261

12.135

20,0

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ....................

5.114

172

29,8

5.181

183

28,3

Torsk, frosset filet ...............................

105.714

2.401

44,0

74.418

1.789

41,6

Andet torsk ...................................

256

28

9,2

34

314

0,1

Hellefisk .....................................

1.057.246

27.809

38,0

792.212

23.677

33,5

Hellefisk, frosset hel .............................

848.204

22.651

37,4

638.834

19.747

32,4

Hellefisk, filet ..................................

123.277

1.726

71,4

90.947

1.361

66,8

Hellefisk i.a.n. .................................

85.765

3.432

25,0

62.431

2.569

24,3

Kammuslinger ................................

 -

 -

.

 -

 -

.

Krabber ......................................

107.416

1.036

103,6

156.783

1.254

125,0

Stenbiderrogn .................................

77.039

983

78,4

42.027

804

.

Andre fiskearter ...............................

318.716

43.764

7,3

437.749

57.458

7,6

Ammassat (lodde), hel (fersk el. frossen) .............

282

12

23,8

102.917

9.160

11,2

Havkat, filét el. hel (fersk el. frossen) ................

1.333

124

10,7

818

99

8,3

Helleflynder, hel el. filét (fersk el. frosne) .............

937

25

37,6

48

2

24,0

Kuller, hel el. filét (fersk el. frossen) .................

16.497

694

23,8

8.056

465

17,3

Rødfisk, filét el. hel (fersk el. frossen) ................

17.075

1.018

16,8

11.825

666

17,7

Sej, hel el. filét (fersk el. frosne) ....................

3.661

250

14,7

2.051

237

8,7

Sild, filét el. hel (fersk el. frosne) ....................

3.696

620

6,0

196

72

.

Makrel, hel (fersk el. frossen) ......................

245.809

26.503

9,3

284.447

33.310

8,5

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. (frosne) ............

29.425

14.518

2,0

27.391

13.447

2,0

Andre fiskeprodukter...........................

14.673

654

22,4

6.886

   344

20,0

Andre fiskeprodukter ............................

10.777

105

102,3

4.269

90

47,4

Fiskemel .....................................

3.895

549

7,1

2.618

254

10,3

Sæl-, hval- og hajprodukter......................

239

.

 342

 …

.

Sælskind  ....................................

5

0

.

1

0

.

Produkter af sælskind  ..........................

234

1

.

341

0

.

Produkter af får...............................

27

.

165

1

Fårekød ......................................

20

0

.

93

1

67,3

Fåreskind1 ....................................

2

0

.

72

9

.

Andet får......................................

5

0

.

0

0

.

Produkter af andre dyr..........................

587

.

  1.884

 …

.

Kød fra andre dyr ...............................

0

0

.

25

.

Skind af andre dyr  .............................

585

.

1.859

.

Andre produkter af dyr ...........................

2

0

.

 -

 -

.

Brændstof....................................

13

2

5,9

1

0

20,6

Jetbenzin .....................................

13

2

5,9

1

0

20,6

Rubin.......................................

9.263

1

8.226,8

4.608

1

7.100,8

Varer ikke andetsteds nævnt.....................

307.661

5.610

54,8

94.713

6.924

13,7

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXP

1 Sælskind, produkter af sælskind, fåreskind og skind af andre dyr er opgjort i stk. og stk. pris, dvs. disse varer er ikke opgjort i kilo, mens alle andre varer er opgjort i kilo

 

 

Tabel 2. Eksportværdi af varer der ikke kommer fra fiskeindustrien fordelt på SITC-afsnit

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

I alt   .............................................

387.967

685.304

449.549

443.117

101.713

0

Næringsmidler og levende dyr   .........................

3

1

36

25

126

1

Drikkevarer og tobak   ................................

29

67

56

17

7

2

Råstoffer, ikke spiselige   ..............................

3.394

4.537

7.638

6.629

4.953

3

Mineral. brændsels- og smørestoffer   .....................

9

2

4

79

2

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...................

-

-

-

-

-

5

Kemikalier og kemiske produkter   .......................

145

143

197

324

175

6

Bearbejdede varer, hovedsagligt halvfabrikata   .............

6.287

13.285

5.699

13.193

6.847

7

Maskiner og transportmidler   ...........................

235.614

530.455

315.276

326.187

3.384

8

Bearbejdede varer i.a.n.   .............................

18.718

11.818

11.720

5.117

2.590

9

Diverse varer og transaktioner, i.a.n.   ....................

123.768

124.994

108.924

91.546

83.630

 

  Herunder:

 

 

 

 

 

 

    Personlige ejendele tilhørende fysiske personer,
    der flytter deres sædvanlige opholdssted ................

53.748

63.180

55.782

41.399

42.434

 

    Returvarer (Ikke prøve- el bestillingssvarende varer) ........

69.838

61.779

53.128

50.058

41.196

 

  - Andet   .........................................

183

35

14

89

0

Anm.: Tallene for 2019 til 2021 er stadigvæk foreløbige tal og skal derfor fortolkes med varsomhed.

 

 

Tabel 3. Import og eksport 2019-2021, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

I alt .....................................

4.419.506

4.443.318

3.784.989

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Den Europæiske Union .....................

3.955.901

3.872.680

3.402.566

3.742.043

3.349.449

3.012.197

Østrig ...................................

6.362

10.460

4.368

-

-

-

Belgien ..................................

20.696

20.327

20.317

-

-

-

Bulgarien ................................

870

3.213

1.686

-

-

-

Cypern ..................................

2

31

61

-

-

-

Tjekkiet ..................................

7.524

4.449

6.198

-

-

-

Tyskland .................................

92.795

94.280

93.155

3.677

-

-

Danmark .................................

2.300.809

2.512.088

2.672.039

3.518.619

3.322.444

2.950.417

Estland ..................................

4.899

2.653

1.905

-

-

-

Spanien (undtagen XC, XL) ..................

696.710

568.204

17.892

13.996

26.994

-

Finland ..................................

8.218

12.377

7.141

-

-

-

Frankrig ..................................

72.736

35.319

29.659

-

-

-

Det Forenede Kongerige .....................

25.495

16.697

18.857

34.538

-

-

Grækenland ..............................

1.411

1.465

1.448

-

-

-

Kroatien .................................

90

79

44

-

-

-

Ungarn ..................................

6.158

11.149

8.377

-

-

-

Irland ...................................

864

1.152

661

-

-

17.887

Italien ...................................

23.131

21.803

23.365

243

-

-

Litauen ..................................

11.333

12.131

8.117

142.971

-

-

Luxembourg ..............................

56

34

128

-

-

-

Letland ..................................

1.950

2.254

2.566

295

-

-

Nederlandene .............................

92.156

75.785

71.571

24.589

-

-

Polen ...................................

29.044

29.357

30.722

-

-

66

Portugal .................................

3.607

2.957

2.122

3.115

11

43.827

Rumænien ...............................

225

465

597

-

-

-

Sverige ..................................

544.353

428.231

375.099

-

-

-

Slovenien ................................

2.401

2.983

1.998

-

-

-

Slovakiet .................................

2.006

2.739

2.474

-

-

-

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDLAND

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 3 (fortsat). Import og eksport 2019-2021, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

I alt .....................................

4.419.506

4.443.318

3.784.989

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Øvrige Europa ............................

238.074

337.194

133.900

424.738

404.577

87.665

Andorra ..................................

89

27

798

-

-

-

Albanien .................................

35

26

43

-

-

-

Bosnien-Hercegovina .......................

164

241

672

-

-

-

Hviderusland ..............................

32

19

71

-

-

-

Schweiz .................................

2.289

2.822

2.602

-

-

-

Færøerne ................................

896

130.121

5.973

105.322

38.117

-

Island ...................................

215.788

22.177

102.020

186.702

302.778

72.642

Liechtenstein .............................

334

242

552

-

-

-

Moldova .................................

3

29

3

-

-

-

Den Tidligere Jugoslaviske Republik ............

70

148

102

-

-

-

Norge ...................................

8.438

167.121

6.884

65.228

63.682

15.022

Den Russiske Føderation ....................

312

382

313

67.485

-

-

Tyrkiet ...................................

7.869

11.052

10.808

-

-

1

Ukraine ..................................

1.283

2.601

2.890

-

-

-

Serbien ..................................

472

185

169

-

-

-

Afrika ...................................

5.995

8.103

14.206

0

0

0

Bourkina Faso .............................

17

19

18

-

-

-

Den Centralafrikanske Republik ................

-

3

2

-

-

-

Congo ...................................

-

-

15

-

-

-

Elfenbenskysten ...........................

21

26

64

-

-

-

Djibouti ..................................

54

70

22

-

-

-

Algeriet ..................................

149

142

161

-

-

-

Egypten .................................

508

853

573

-

-

-

Etiopien .................................

24

5

11

-

-

-

Ghana ..................................

89

102

120

-

-

-

Gambia ..................................

1

1

2

-

-

-

Kenya ...................................

101

122

96

-

-

-

Marokko .................................

230

316

334

-

-

-

Madagaskar ..............................

157

161

159

-

-

-

Mauritius .................................

69

110

122

-

-

-

Malawi ...................................

15

17

26

-

-

-

Namibia ..................................

97

16

32

-

-

-

Seychellerne og tilhør.områder ................

18

2

17

-

-

-

Sankt Helena .............................

-

7

-

-

-

-

Sierra Leone ..............................

18

-

16

-

-

-

Senegal .................................

3

9

4

-

-

-

Swaziland ................................

4

-

-

-

-

-

Tunesien .................................

58

139

283

-

-

-

Uganda ..................................

7

5

21

-

-

-

Mayotte ..................................

-

1

15

-

-

-

Sydafrika .................................

4.253

5.928

11.955

-

-

-

Zambia ..................................

16

-

-

-

-

-

Zimbabwe ................................

85

50

139

-

-

-

Amerika (nord) ............................

63.673

53.087

62.624

13.933

0

686

Canada ..................................

29.711

17.663

26.068

-

-

47

Grønland .................................

3.885

3.523

3.920

13.915

-

638

Amerikas Forenede Stater ....................

30.077

31.901

32.635

19

-

2

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDLAND

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 3 (fortsat). Import og eksport 2019-2021, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

I alt .....................................

4.419.506

4.443.318

3.784.989

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Amerika (Mellem- og Sydamerika) ............

14.827

15.552

16.339

0

0

0

Antigua og Barbuda ........................

1.007

1

75

-

-

-

Argentina ................................

904

1.443

402

-

-

-

Barbados ................................

3

6

4

-

-

-

Bolivia ...................................

75

82

59

-

-

-

Brasilien .................................

3.552

3.687

4.188

-

-

-

Bahamaøerne .............................

88

70

38

-

-

-

Chile ....................................

6.629

7.604

7.848

-

-

-

Colombia .................................

183

249

296

-

-

-

Costa Rica ...............................

734

513

718

-

-

-

Cuba ....................................

27

5

12

-

-

-

Den Dominikanske Republik ..................

132

133

82

-

-

-

Ecuador .................................

159

477

383

-

-

-

Falklandsøerne ............................

-

27

-

-

-

-

Guatemala ...............................

70

67

74

-

-

-

Honduras ................................

51

91

121

-

-

-

Jamaica .................................

90

42

68

-

-

-

St. Kitts og Nevis ...........................

18

40

6

-

-

-

Mexico ..................................

336

225

303

-

-

-

Nicaragua ................................

-

-

1

-

-

-

Panama .................................

40

34

44

-

-

-

Peru ....................................

601

568

820

-

-

-

Paraguay ................................

39

76

46

-

-

-

El Salvador ...............................

9

1

11

-

-

-

Trinidad og Tobago .........................

1

-

1

-

-

-

Uruguay .................................

70

98

738

-

-

-

Venezuela ...............................

4

3

1

-

-

-

De Britiske Jomfruøer .......................

5

13

-

-

-

-

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDLAND

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 3 (fortsat). Import og eksport 2019-2021, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

I alt .....................................

4.419.506

4.443.318

3.784.989

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Asien ...................................

131.751

148.582

146.151

642

8.182

4.548

De Forenede Arabiske Emirater ................

1.081

450

706

-

-

-

Afghanistan ..............................

1

32

0

-

-

-

Aserbajdsjan ..............................

30

12

13

-

-

-

Bangladesh ..............................

5.892

6.790

8.023

-

-

-

Bahrain ..................................

0

0

-

-

-

-

Kina ....................................

75.037

87.623

87.350

-

-

-

Georgien .................................

13

43

20

-

-

-

Hongkong ................................

102

102

46

-

-

-

Indonesien ...............................

1.306

1.261

2.157

-

-

-

Israel ....................................

506

486

247

-

-

-

Indien ...................................

6.881

6.243

5.917

-

-

-

Iran .....................................

958

1.394

1.120

-

-

-

Jordan ..................................

6

26

3

-

-

-

Japan ...................................

12.144

10.299

12.486

23

-

-

Cambodja (Kampuchea) .....................

1.081

638

732

-

-

-

Nordkorea ................................

16

65

45

-

-

-

Sydkorea ................................

1.939

1.904

2.030

-

-

-

Kuwait ...................................

-

4.992

-

-

-

-

Laos ....................................

189

167

155

-

-

-

Libanon .................................

-

-

1

-

-

-

Sri Lanka ................................

189

167

197

-

-

-

Myanmar .................................

801

684

546

-

-

-

Malaysia .................................

3.060

3.221

5.184

-

-

-

Nepal ...................................

3

2

22

-

-

-

Filippinerne ...............................

61

90

116

-

-

-

Pakistan .................................

2.269

3.128

2.977

-

-

-

Singapore ................................

96

103

319

-

-

-

Thailand .................................

10.700

10.652

10.957

619

8.182

4.548

Østtimor .................................

2.787

3.296

1.008

-

-

-

Taiwan ..................................

1.391

1.161

887

-

-

-

Vietnam .................................

3.211

3.549

2.888

-

-

-

Australien, Oceanien og andre områder ........

9.285

8.119

8.387

0

0

0

Australien ................................

2.266

2.709

2.550

-

-

-

Fiji

3

10

0

-

-

-

Kiribati ...................................

-

6

-

-

-

-

Marshalløerne .............................

10

14

13

-

-

-

Ny Caledonien ............................

-

9

1

-

-

-

New Zealand ..............................

6.998

5.371

5.823

-

-

-

Papua-Ny Guinea ..........................

8

-

-

-

-

-

Uoplyst ..................................

0

0

817

0

278.983

387.560

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDLAND