Indledning

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. afsnit om Varegrupperinger bagerst i publikationen.

 

Udenrigshandel 1-3. kvartal 2021

 

Fald i importen

Udgifter til import udgjorde knapt 3.785 mio. kr., hvilket er et fald på knapt 659 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Det svarer til 14,8 pct. Tallene skal dog fortolkes med varsomhed, da der stadigvæk er tale om foreløbige tal. Især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes køb af skibe. Dette kan tidligst ske når rederiernes årsregnskaber for 2021 foreligger. Hvis man ser bort fra SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler, er importen i 3. kvartal 2021, steget med knapt 52 mio.kr. til godt 2.736 mio. kr., jf. oversigt 3.

 

Fald i eksporten

Eksportværdien for 3. kvartal 2021 faldt til godt 3.492 mio. kr. fra godt 4.041 mio. kr. året før i samme periode. Det er et fald på knapt 549 mio. kr., svarende til 13,6 pct. Også udviklingen i eksporten skal fortolkes med varsomhed, da især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes salg af skibe.

 

Underskud på handelsbalancen

Handelsbalancen udviser dermed et underskud på knapt 293 mio. kr. i 3. kvartal 2021, hvilket er godt 110 mio. kr. lavere i forhold til samme periode i 2020.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen i 1.-3. kvartal 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

1.000 kr.

Handelsbalance ..........  

-418.588

115.709

-238.229

-402.570

-292.513

Eksport ...................

2.792.416

3.065.333

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Import ...................

3.211.004

2.949.624

4.419.584

4.443.760

3.785.170

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2021 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Figur 2. Kvartalsopdelt udenrigshandel, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2021 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

I oversigt 2 er importen, eksporten og handelsbalancen fordelt på måneder for årene 2017 til 2021.

 

Oversigt 2. Handelsbalancen 2017-2021, fordelt på måneder, mio. kr.

 

Handelsbalance

Eksport

Import

 

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Hele året ..........

-1.083

-855

-1.068

-913

-293

3.872

4.439

5.518

5.305

3.493

4.955

5.294

6.585

6.218

3.785

Januar ..............

-82

31

-283

51

19

137

235

272

268

275

220

203

555

217

256

Februar ..............

-51

148

195

35

155

146

344

432

299

405

197

197

237

265

251

Marts ...............

-5

55

-241

-419

-80

281

323

239

465

313

287

268

480

884

393

April ................

-145

-131

81

-74

-67

149

183

389

274

273

294

314

308

348

340

Maj .................

-165

-13

88

47

-16

219

359

859

438

398

384

371

771

392

414

Juni .................

-47

-213

79

-14

-457

485

316

455

516

337

531

529

376

530

794

Juli ..................

-82

66

-221

317

72

526

407

514

739

501

607

341

735

422

429

August ..............

113

216

252

147

185

454

584

625

608

607

340

368

374

462

422

September ...........

45

-44

-188

-491

-103

396

315

396

434

384

351

359

584

925

487

Oktober .............

-759

-563

-137

-416

.

271

403

447

433

-

1.030

966

584

849

-

November ...........

-62

9

-313

-289

.

273

374

475

346

-

336

365

789

635

-

December ............

157

-417

-379

195

.

535

597

414

485

-

378

1.014

793

290

-

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2021 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres udenrigshandel ud fra SITC-nomenklatur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 3. Import 1.-3. kvartal 2017-2021, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

1.000 kr.

 

I alt ..........................................  

3.211.004

2.949.624

4.419.584

4.443.760

3.785.170

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ........

2.101.106

2.144.742

2.648.381

2.684.316

2.736.040

0

Næringsmidler og levende dyr ......................

589.136

611.528

653.764

670.649

650.834

1

Drikkevarer og tobak .............................

104.653

105.498

129.201

130.365

137.621

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) .............

35.554

27.181

28.012

33.452

38.280

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ..............

177.980

194.571

520.323

403.417

360.959

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...............

2.791

2.726

3.638

5.603

4.514

5

Kemikalier og kemiske produkter ....................

200.746

206.842

214.287

265.717

265.711

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ..............

516.738

467.468

531.606

635.949

739.292

7

Maskiner og transportmidler ........................

1.109.898

804.882

1.771.204

1.759.444

1.049.130

8

Bearbejdede varer i.a.n. ..........................

395.482

408.075

461.896

435.089

435.538

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. .................

78.026

120.853

105.654

104.073

103.289

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

 

 

Oversigt 4. Eksport 1.-3. kvartal 2017-2021, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

1.000 kr.

 

I alt ..........................................

2.792.417

3.065.333

4.181.356

4.041.190

3.492.657

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ........

2.573.530

2.917.502

3.867.444

3.809.690

3.489.273

0

Næringsmidler og levende dyr ......................

2.475.013

2.804.327

3.767.016

3.723.421

3.391.070

1

Drikkevarer og tobak .............................

23

65

50

14

7

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) .............

1.843

3.166

5.158

4.317

4.953

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ..............

6

1

3

13

2

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...............

0

 

 

 

 

5

Kemikalier og kemiske produkter ....................

86

98

170

72

175

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ..............

1.763

4.504

3.399

10.788

6.847

7

Maskiner og transportmidler ........................

218.887

147.831

313.911

231.500

3.384

8

Bearbejdede varer i.a.n. ..........................

6.264

7.563

7.445

3.182

2.590

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. .................

88.532

97.777

84.204

67.883

83.630

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2021 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.