Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.

 

2020

2021

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Okt

I alt

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Okt

I alt

I alt ..................................

940.279

1.169.138

1.613.983

423.107

4.146.508

947.087

977.570

1.336.184

312.790

3.573.631

Rejer ................................

568.544

536.580

674.763

217.550

1.997.438

642.888

433.450

570.166

175.944

1.822.449

Skalrejer, frosne ........................

365.208

335.514

336.619

94.966

1.132.307

445.555

266.308

313.920

100.317

1.126.100

Rejer, pillede og frosne ...................

203.337

201.066

338.144

122.585

865.131

197.333

167.142

256.246

75.627

696.348

Torsk ................................

98.856

154.590

114.978

9.052

377.476

72.037

163.528

87.335

7.384

330.283

Torsk, frosset hel .......................

75.957

98.440

82.943

6.521

263.861

70.398

125.889

46.979

5.795

249.060

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ............

506

1.487

3.120

435

5.549

1.115

933

3.133

519

5.699

Torsk, frosset filet .......................

22.393

54.619

28.702

2.023

107.737

513

36.685

37.222

1.070

75.490

Andet torsk ............................

0

44

213

72

329

12

21

1

0

34

Hellefisk .............................

231.260

328.943

497.043

136.271

1.193.517

115.474

245.144

432.163

106.684

899.465

Hellefisk, frosset hel .....................

162.230

242.405

443.569

116.482

964.686

68.486

185.260

385.709

90.885

730.340

Hellefisk, filet ...........................

47.629

53.100

22.549

10.623

133.900

33.578

36.041

21.276

8.531

99.427

Hellefisk i.a.n. ..........................

21.401

33.438

30.926

9.166

94.931

13.410

23.843

25.178

7.267

69.698

Kammuslinger .........................

0

0

0

0

0

3

1.788

1.394

1.334

4.519

Krabber ..............................

20.686

41.081

45.648

27.259

134.675

48.890

50.243

60.446

14.675

174.253

Stenbiderrogn .........................

154

62.143

14.741

0

77.039

0

45.481

812

0

46.293

Blæksprutter ..........................

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

Andre fiskearter .......................

20.406

44.663

253.647

27.871

346.586

67.029

37.335

182.204

6.498

293.065

Ammassat (lodde) .......................

282

0

0

0

282

63.966

7

0

11

63.984

Havkat, filét el. hel ......................

81

613

639

35

1.369

5

37

10

12

64

Helleflynder, hel el. filét ...................

25

908

4

0

937

1

34

17

30

81

Kuller, hel el. filét .......................

9.171

7.324

2

0

16.497

881

7.173

2

0

8.056

Rødfisk, filét el. hel ......................

5.584

8.076

3.414

0

17.075

1.697

9.925

203

21

11.846

Sej, hel el. filét .........................

1.085

2.573

4

0

3.661

439

1.600

12

0

2.051

Sild, filét el. hel .........................

0

4

3.692

27.831

31.527

0

0

21

0

21

Makrel, hel ............................

0

89

245.721

0

245.809

0

74

172.865

6.424

179.364

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ...........

4.178

25.076

171

4

29.429

39

18.484

9.075

0

27.598

Andre fiskeprodukter ...................

372

1.138

13.163

5.104

19.777

766

602

1.659

272

3.300

Andre fiskeprodukter .....................

3

23

10.751

3.777

14.554

27

338

44

4

413

Fiskemel ..............................

369

1.114

2.411

1.327

5.222

739

264

1.615

269

2.886

Fiskeolie ..............................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons

 

2020

2021

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Okt

I alt

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Okt

I alt

I alt ..................................

29.225

43.252

67.317

15.466

155.260

34.691

39.429

60.372

9.647

144.138

Rejer ................................

16.103

15.642

19.724

6.464

57.933

20.152

13.501

18.277

5.377

57.308

Skalrejer, frosne ........................

12.759

12.365

13.012

3.901

42.036

16.105

10.132

13.102

3.996

43.335

Rejer, pillede og frosne ...................

3.343

3.278

6.712

2.564

15.897

4.047

3.369

5.175

1.381

13.972

Torsk ................................

3.858

5.111

5.109

502

14.581

3.433

7.117

3.873

379

14.802

Torsk, frosset hel .......................

3.122

4.054

4.302

429

11.906

3.380

5.979

2.778

328

12.465

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ............

16

50

106

14

186

38

33

112

17

200

Torsk, frosset filet .......................

720

1.002

679

38

2.439

14

803

972

34

1.823

Andet torsk ............................

0

5

23

22

49

1

302

11

0

314

Hellefisk .............................

5.625

8.207

13.977

3.995

31.804

3.196

7.270

13.283

3.012

26.761

Hellefisk, frosset hel .....................

4.087

6.220

12.345

3.471

26.122

2.211

5.757

11.853

2.603

22.424

Hellefisk, filet ...........................

717

707

302

156

1.882

570

496

292

124

1.483

Hellefisk i.a.n. ..........................

821

1.280

1.330

368

3.800

414

1.016

1.138

285

2.854

Kammuslinger .........................

0

0

0

0

0

0

27

20

18

66

Krabber ..............................

196

343

497

256

1.292

429

366

472

86

1.354

Stenbiderrogn .........................

19

813

151

0

983

0

875

19

0

894

Blæksprutter ..........................

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

Andre fiskearter .......................

3.380

13.010

27.375

4.117

47.881

7.405

10.228

24.265

747

42.645

Ammassat (lodde) .......................

12

0

0

0

12

7.175

0

0

0

7.176

Havkat, filét el. hel ......................

8

44

73

5

129

0

2

0

0

3

Helleflynder, hel el. filét ...................

1

24

0

0

25

0

1

1

1

3

Kuller, hel el. filét .......................

486

208

0

0

694

67

398

0

0

465

Rødfisk, filét el. hel ......................

347

478

193

0

1.018

93

555

18

1

668

Sej, hel el. filét .........................

110

139

0

0

250

63

174

1

0

237

Sild, filét el. hel .........................

0

2

618

4.111

4.731

0

0

8

0

8

Makrel, hel ............................

0

42

26.461

0

26.503

0

37

19.827

744

20.608

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ...........

2.416

12.072

29

1

14.518

7

9.062

4.410

0

13.478

Andre fiskeprodukter ...................

44

126

485

132

786

76

44

159

26

305

Andre fiskeprodukter .....................

0

2

103

37

142

3

19

3

0

25

Fiskemel ..............................

44

123

382

95

644

73

26

156

26

280

Fiskeolie ..............................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo

 

2020

2021

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Okt

I alt

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Okt

I alt

I alt ..................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rejer ................................

35,3

34,3

34,2

33,7

34,5

31,9

32,1

31,2

32,7

31,8

Skalrejer, frosne ........................

28,6

27,1

25,9

24,3

26,9

27,7

26,3

24,0

25,1

26,0

Rejer, pillede og frosne ...................

60,8

61,3

50,4

47,8

54,4

48,8

49,6

49,5

54,8

49,8

Torsk ................................

25,6

30,2

22,5

18,0

25,9

21,0

23,0

22,6

19,5

22,3

Torsk, frosset hel .......................

24,3

24,3

19,3

15,2

22,2

20,8

21,1

16,9

17,7

20,0

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ............

31,8

29,7

29,5

30,9

29,9

29,6

28,3

27,9

30,4

28,5

Torsk, frosset filet .......................

31,1

54,5

42,3

53,3

44,2

35,6

45,7

38,3

31,6

41,4

Andet torsk ............................

0,0

8,4

9,4

3,4

6,7

12,5

0,1

0,1

0,0

0,1

Hellefisk .............................

41,1

40,1

35,6

34,1

37,5

36,1

33,7

32,5

35,4

33,6

Hellefisk, frosset hel .....................

39,7

39,0

35,9

33,6

36,9

31,0

32,2

32,5

34,9

32,6

Hellefisk, filet ...........................

66,4

75,1

74,7

68,0

71,1

58,9

72,6

72,8

68,9

67,1

Hellefisk i.a.n. ..........................

26,1

26,1

23,2

24,9

25,0

32,4

23,5

22,1

25,5

24,4

Kammuslinger .........................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204,8

65,1

68,5

72,2

68,2

Krabber ..............................

105,4

119,7

91,9

106,6

104,2

113,9

137,3

128,0

169,7

128,7

Stenbiderrogn .........................

8,1

76,4

97,7

0,0

78,4

0,0

52,0

43,4

0,0

51,8

Blæksprutter ..........................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

Andre fiskearter .......................

6,0

3,4

9,3

6,8

7,2

9,1

3,7

7,5

8,7

6,9

Ammassat (lodde) .......................

23,7

0,0

345,0

0,0

23,8

8,9

29,5

0,0

29,5

8,9

Havkat, filét el. hel ......................

10,7

13,8

8,8

7,6

10,6

25,3

18,8

72,0

43,9

24,9

Helleflynder, hel el. filét ...................

29,0

38,0

28,0

0,0

37,6

5,0

25,8

30,5

28,8

26,3

Kuller, hel el. filét .......................

18,9

35,2

9,0

0,0

23,8

13,2

18,0

10,6

0,0

17,3

Rødfisk, filét el. hel ......................

16,1

16,9

17,7

0,0

16,8

18,2

17,9

11,0

17,4

17,7

Sej, hel el. filét .........................

9,9

18,5

7,7

0,0

14,7

7,0

9,2

21,2

0,0

8,7

Sild, filét el. hel .........................

0,0

2,0

6,0

6,8

6,7

0,0

0,0

2,4

0,0

2,4

Makrel, hel ............................

0,0

2,1

9,3

0,0

9,3

0,0

2,0

8,7

8,6

8,7

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ...........

1,7

2,1

5,9

5,2

2,0

5,9

2,0

2,1

0,0

2,0

Andre fiskeprodukter ...................

8,5

9,1

27,2

38,7

25,2

10,1

13,6

10,4

10,4

10,8

Andre fiskeprodukter .....................

50,0

9,6

104,5

102,0

102,2

7,9

18,1

17,2

50,3

16,7

Fiskemel ..............................

8,4

9,0

6,3

14,0

8,1

10,2

10,3

10,3

10,3

10,3

Fiskeolie ..............................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ............

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND