Formål

Formålet med udgivelsen er hurtige eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder udelukkende produkter der kan henføres til fiskerivirksomheder. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, f.eks. produkter af sæl, får og andre dyr.

 

Forbehold

Tallenes kvalitet afhænger af, om eksportørerne indberetter rettidigt til Skattestyrelsens toldfunktion. Udviklingen af tallene skal derfor tolkes med forsigtighed, da der kan forekomme revision af tidligere offentliggjorte tal.

 

Tallene har ikke givet anledning til korrektion af tidligere offentliggjorte tal.

 

Fald på 13,8 pct. i eksportværdien

Eksportværdien i januar til oktober 2021 var på 3.575 mio. kr. I forhold til sidste år samme periode, er der tale om et fald på 573 mio. kr., svarende til 13,8 pct.

 

Figur 1. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Rejer

Eksportværdien af rejer er fra januar til oktober 2021 faldet med 8,8 pct., svarende til 175 mio. kr. Faldet skyldes primært et prisfald på 7,8 pct., idet mængderne er faldet med 1,1 pct.

 

Hellefisk

Eksportværdien af hellefisk er faldet med 24,6 pct., svarende til 294 mio. kr. Mængderne faldt med 15,9 pct., og den gennemsnitlige kilopris faldt med 10,4 pct.

 

Torsk

Eksportværdien af torsk er samlet set faldet med 12,5 pct., hvilket svarer til 47 mio. kr. Mængderne er steget med 1,5 pct., og den gennemsnitlige kilopris er faldet 13,8 pct.

 

Figur 2. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 3. Procentvise ændringer i 2021 i forhold til 2020, Rejer

 

Figur 4. Procentvise ændringer i 2021 i forhold til 2020, Hellefisk

 

Figur 5. Procentvise ændringer i 2021 i forhold til 2020, Torsk

 

Figur 6. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 7. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 8. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND