Korrektion af import og eksport i 2020

I forbindelse med denne offentliggørelse, har Grønlands Statistik foretaget en korrektion af import og eksport for 2020, idet tal for handel med skibe og fly er blevet indarbejdet i tallene for 2020. Korrektionen betyder, at eksportværdien er 322 mio. kr. højere end tidligere beregnet, mens importværdien er 837 mio. højere end tidligere beregnet. Alle berørte tabeller er rettet i Grønlands Statistiks statistikbank på hjemmesiden www.stat.gl.

 

Korrektion af import- og eksportværdi, mio. kr.

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

I alt

 

Rettet

Handelsbalance ..

-334

-41

-28

-511

-913

Eksport ........

1.033

1.228

1.781

1.264

5.305

Import .........

1.366

1.269

1.808

1.774

6.218

 

Hidtidige værdier

Handelsbalance ..

145

12

47

-605

-400

Eksport ........

963

1.204

1.646

1.170

4.983

Import .........

817

1.192

1.598

1.774

5.382

 

Ændring

Handelsbalance ..

-479

-53

-75

94

-513

Eksport ........

70

24

135

94

322

Import .........

549

77

210

0

837