Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.

 

2020

2021

 

Jan

Feb

I alt

Jan

Feb

I alt

I alt ..................................

261.859

291.345

553.204

258.537

370.819

629.356

Rejer .................................

194.165

129.224

323.389

184.117

249.042

433.158

Skalrejer, frosne ........................

168.333

77.138

245.471

129.872

172.526

302.398

Rejer, pillede og frosne ...................

25.832

52.086

77.918

54.245

76.516

130.761

Torsk ................................

23.576

36.678

60.254

29.691

19.261

48.952

Torsk, frosset hel ........................

22.216

26.649

48.865

29.183

18.823

48.006

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ............

63

414

477

496

334

830

Torsk, frosset filet .......................

1.298

9.615

10.913

0

104

104

Andet torsk ............................

0

0

0

12

0

12

Hellefisk ..............................

37.953

109.146

147.099

34.826

47.357

82.183

Hellefisk, frosset hel ......................

23.815

92.748

116.562

24.396

24.313

48.709

Hellefisk, filet ...........................

9.977

11.130

21.107

7.845

16.111

23.956

Hellefisk i.a.n. ..........................

4.161

5.268

9.429

2.584

6.933

9.517

Kammuslinger .........................

0

110

110

0

0

0

Krabber ..............................

5.764

5.300

11.064

9.149

16.262

25.411

Stenbiderrogn .........................

0

85

85

0

0

0

Andre fiskearter ........................

292

7.572

7.865

755

38.346

39.101

Ammassat (lodde) .......................

2

3

4

0

37.431

37.431

Havkat, filét el. hel .......................

6

0

6

0

0

0

Helleflynder, hel el. filét ...................

22

0

22

0

0

0

Kuller, hel el. filét ........................

0

4.665

4.665

240

641

881

Rødfisk, filét el. hel ......................

255

1.381

1.636

285

56

341

Sej, hel el. filét ..........................

0

265

265

212

217

430

Sild, filét el. hel .........................

0

0

0

0

0

0

Makrel, hel .............................

0

0

0

0

0

0

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ............

7

1.259

1.267

17

1

18

Andre fiskeprodukter ....................

109

3.230

3.339

0

551

551

Andre fiskeprodukter .....................

0

3.230

3.230

0

0

0

Fiskemel ..............................

109

0

109

0

551

551

Fiskeolie ..............................

0

0

0

0

0

0

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ............

0

0

0

0

0

0

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

 

 

Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons

 

2020

2021

 

Jan

Feb

I alt

Jan

Feb

I alt

I alt ..................................

8.150

9.232

17.382

8.329

13.429

21.757

Rejer .................................

6.192

3.622

9.814

5.692

7.611

13.303

Skalrejer, frosne ........................

5.754

2.841

8.594

4.522

6.154

10.676

Rejer, pillede og frosne ...................

438

781

1.220

1.170

1.457

2.627

Torsk ................................

964

1.567

2.531

1.436

996

2.432

Torsk, frosset hel ........................

937

1.105

2.041

1.418

982

2.399

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ............

1

14

16

17

12

29

Torsk, frosset filet .......................

26

448

474

0

3

3

Andet torsk ............................

0

0

0

1

0

1

Hellefisk ..............................

900

2.713

3.613

1.043

1.207

2.250

Hellefisk, frosset hel ......................

598

2.366

2.964

772

764

1.536

Hellefisk, filet ...........................

155

154

309

157

253

409

Hellefisk i.a.n. ..........................

148

194

341

114

191

305

Kammuslinger .........................

0

2

2

0

0

0

Krabber ..............................

61

41

102

88

139

227

Stenbiderrogn .........................

0

12

12

0

0

0

Andre fiskearter ........................

18

1.086

1.104

71

3.421

3.491

Ammassat (lodde) .......................

0

0

0

0

3.335

3.335

Havkat, filét el. hel .......................

0

0

0

0

0

0

Helleflynder, hel el. filét ...................

1

0

1

0

0

0

Kuller, hel el. filét ........................

0

284

284

19

48

67

Rødfisk, filét el. hel ......................

17

86

103

18

6

24

Sej, hel el. filét ..........................

0

34

34

30

31

61

Sild, filét el. hel .........................

0

0

0

0

0

0

Makrel, hel .............................

0

0

0

0

0

0

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ............

0

682

682

4

0

4

Andre fiskeprodukter ....................

14

188

203

0

54

54

Andre fiskeprodukter .....................

0

188

188

0

0

0

Fiskemel ..............................

14

0

14

0

54

54

Fiskeolie ..............................

0

0

0

0

0

0

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ............

0

0

0

0

0

0

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

 

 

Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo

 

2020

2021

 

Jan

Feb

I alt

Jan

Feb

I alt

I alt ..................................

-

-

-

-

-

-

Rejer .................................

31,4

35,7

33,0

32,3

32,7

32,6

Skalrejer, frosne ........................

29,3

27,2

28,6

28,7

28,0

28,3

Rejer, pillede og frosne ...................

58,9

66,7

63,9

46,4

52,5

49,8

Torsk ................................

24,5

23,4

23,8

20,7

19,3

20,1

Torsk, frosset hel ........................

23,7

24,1

23,9

20,6

19,2

20,0

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ............

46,2

28,8

30,3

28,8

28,8

28,8

Torsk, frosset filet .......................

49,5

21,5

23,0

-

35,1

35,1

Andet torsk ............................

-

-

-

12,5

-

12,5

Hellefisk ..............................

42,2

40,2

40,7

33,4

39,2

36,5

Hellefisk, frosset hel ......................

39,8

39,2

39,3

31,6

31,8

31,7

Hellefisk, filet ...........................

64,6

72,2

68,4

50,1

63,7

58,5

Hellefisk i.a.n. ..........................

28,2

27,2

27,6

22,6

36,3

31,2

Kammuslinger .........................

-

60,0

60,0

-

-

-

Krabber ..............................

94,8

128,5

108,4

104,0

117,2

112,1

Stenbiderrogn .........................

-

7,2

7,2

-

-

-

Andre fiskearter ........................

15,9

7,0

7,1

10,7

11,2

11,2

Ammassat (lodde) .......................

18,7

8,0

10,3

-

11,2

11,2

Havkat, filét el. hel .......................

38,4

-

38,4

1,1

-

1,1

Helleflynder, hel el. filét ...................

42,1

-

42,1

-

-

-

Kuller, hel el. filét ........................

-

16,4

16,4

13,0

13,2

13,2

Rødfisk, filét el. hel ......................

14,7

16,1

15,9

15,9

10,0

14,5

Sej, hel el. filét ..........................

-

7,9

7,9

7,0

7,0

7,0

Sild, filét el. hel .........................

-

-

-

-

-

-

Makrel, hel .............................

-

-

-

-

-

-

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ............

35,3

1,8

1,9

4,6

2,7

4,4

Andre fiskeprodukter ....................

7,6

17,1

16,5

-

10,2

10,2

Andre fiskeprodukter .....................

-

17,1

17,1

-

-

-

Fiskemel ..............................

7,6

-

7,6

-

10,2

10,2

Fiskeolie ..............................

-

-

-

-

-

-

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ............

-

-

-

-

-

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND