Hurtige eksporttal

 

Formål

Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder udelukkende produkter der kan henføres til fiskerivirksomheder. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx produkter af sæl, får og andre dyr.

 

Tallene har ikke givet anledning til korrektion af tidligere offentliggjorte tal.

 

Stigning på 13,8 pct.- i eksportværdien

Eksportværdien i januar og februar 2021 var på 629 mio. kr. I forhold til sidste år samme periode, er der tale om en stigning på 76 mio. kr., svarende til 13,8 pct.

 

Rejer

Eksportværdien af rejer er i januar og februar 2021 steget med 33,9 pct., svarende til 110 mio. kr. Stigningen skyldes udelukkende en mængdestigning på 35,5 pct., idet den gennemsnitlige kilopris er faldet med 1,2 pct.

 

Hellefisk

Eksportværdien af hellefisk er faldet med 44,1 pct., svarende til 65 mio. kr. Mængderne faldt med 37,7 pct., og den gennemsnitlige kilopris faldt med 10,3 pct.

 

Torsk

Eksportværdien af torsk er samlet set faldet med 18,8 pct., hvilket svarer til 11 mio. kr. Mængderne er faldet med 3,9 pct., og den gennemsnitlige kilopris er faldet 15,4 pct.

 

Figur1. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 2. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 3. Procentvise ændringer i 2021 i forhold til samme måned i 2020

 

Figur 4. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 5. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 6. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND