Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på måneder, 1.000 kr.

 

2019

2020

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

I alt

I alt ..................

266.611

423.077

230.874

373.294

540.183

1.834.038

261.859

291.345

383.874

267.958

420.677

1.625.714

Rejer .................

163.522

241.342

115.462

241.506

287.342

1.049.174

194.165

129.224

245.155

166.468

194.111

929.123

Skalrejer, frosne .........

102.972

170.471

57.506

150.454

149.167

630.569

168.333

77.138

119.737

114.389

121.185

600.782

Rejer, pillede og frosne ....

60.550

70.871

57.956

91.052

138.176

418.605

25.832

52.086

125.419

52.079

72.926

328.341

Torsk .................

27.050

107.355

30.392

37.699

47.435

249.931

23.576

36.678

38.602

49.853

58.514

207.223

Torsk, frosset hel ........

25.526

86.023

14.295

24.845

29.107

179.796

22.216

26.649

27.092

32.780

24.700

133.436

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet

693

320

208

94

221

1.535

63

414

29

-

1.399

1.905

Torsk, frosset filet ........

832

21.012

15.889

12.760

18.107

68.600

1.298

9.615

11.480

17.073

32.392

71.858

Andet torsk .............

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

23

23

Hellefisk ..............

63.358

58.647

69.952

71.703

152.842

416.501

37.953

109.146

80.997

30.965

101.422

360.483

Hellefisk, frosset hel ......

46.065

31.171

52.209

47.105

98.737

275.288

23.815

92.748

45.746

13.714

68.236

244.258

Hellefisk, filet ...........

14.375

21.356

12.580

17.261

40.649

106.221

9.977

11.130

26.509

11.883

23.703

83.202

Hellefisk i.a.n. ...........

2.918

6.119

5.163

7.338

13.455

34.992

4.161

5.268

8.742

5.368

9.483

33.023

Kammuslinger ..........

770

-

1.120

-

217

2.106

-

110

-

-

1.308

1.418

Krabber ...............

6.865

10.810

5.363

4.740

21.747

49.525

5.764

5.300

9.490

4.925

19.659

45.138

Stenbiderrogn ..........

-

212

105

68

15.547

15.932

-

85

69

149

32.986

33.289

Andre fiskearter ........

5.047

4.169

8.207

17.578

14.252

49.252

292

7.572

9.298

15.346

9.221

41.729

Ammassat (lodde) ........

-

-

-

-

-

-

2

3

4

-

1

9

Havkat, filét el. hel .......

22

44

19

207

515

807

6

-

7

-

-

13

Helleflynder, hel el. filét ....

2

2

-

-

-

4

22

-

3

-

-

25

Kuller, hel el. filét ........

1

2.572

800

2.148

4.033

9.554

-

4.665

4.505

5.277

2.047

16.495

Rødfisk, filét el. hel .......

220

714

6.885

1.418

319

9.556

255

1.381

3.949

570

302

6.456

Sej, hel el. filét ..........

0

832

305

636

718

2.491

-

265

820

703

1.830

3.618

Sild, filét el. hel ..........

1.377

-

-

-

-

1.377

-

-

-

-

-

-

Makrel, hel .............

-

-

-

10

19

29

-

-

-

-

88

88

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ..................

3.424

4

198

13.159

8.649

25.435

7

1.259

10

8.796

4.953

15.026

Andre fiskeprodukter ....

-

543

273

-

801

1.617

109

3.230

263

252

3.457

7.311

Andre fiskeprodukter .....

-

-

-

-

-

-

-

3.230

3

-

3.286

6.519

Fiskemel ...............

-

543

273

-

801

1.617

109

-

260

252

171

792

Fiskeolie ...............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Restprodukter af fisk, fiskeaffald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på måneder, tons

 

2019

2020

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

I alt

I alt ........................

9.102

11.310

5.920

16.113

16.948

59.392

8.150

9.232

10.100

11.652

12.973

52.107

Rejer .......................

4.412

6.621

2.785

6.417

6.509

26.745

6.192

3.622

6.289

4.869

5.467

26.439

Skalrejer, frosne ...............

3.457

5.548

1.980

5.167

4.476

20.628

5.754

2.841

4.165

4.080

4.218

21.058

Rejer, pillede og frosne .........

955

1.073

805

1.250

2.034

6.117

438

781

2.124

789

1.249

5.381

Torsk .......................

1.167

2.985

953

1.332

1.741

8.178

964

1.567

1.327

1.615

1.718

7.191

Torsk, frosset hel ..............

1.123

2.518

602

1.045

1.393

6.680

937

1.105

1.080

1.315

1.061

5.498

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ...

24

11

7

1

8

50

1

14

-

-

48

64

Torsk, frosset filet ..............

19

456

345

286

341

1.447

26

448

246

300

606

1.626

Andet torsk ..................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Hellefisk ....................

1.551

1.271

1.658

1.618

3.592

9.690

900

2.713

1.830

633

2.443

8.519

Hellefisk, frosset hel ............

1.237

796

1.274

1.141

2.535

6.983

598

2.366

1.130

330

1.757

6.181

Hellefisk, filet .................

220

308

191

226

577

1.522

155

154

408

167

310

1.194

Hellefisk i.a.n. .................

94

167

193

252

480

1.186

148

194

291

137

375

1.144

Kammuslinger ...............

11

-

16

-

3

29

-

2

-

-

20

22

Krabber .....................

81

98

49

42

253

524

61

41

94

39

167

401

Stenbiderrogn ................

-

14

7

4

219

244

-

12

7

15

431

465

Andre fiskearter ..............

1.880

244

414

6.699

4.517

13.754

18

1.086

524

4.452

2.549

8.629

Ammassat (lodde) .............

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

0

Havkat, filét el. hel .............

4

8

3

31

43

89

-

-

-

-

-

0

Helleflynder, hel el. filét .........

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Kuller, hel el. filét ..............

0

99

19

93

125

337

-

284

202

154

54

694

Rødfisk, filét el. hel .............

15

39

357

88

23

522

17

86

244

41

17

405

Sej, hel el. filét ................

0

97

17

47

64

225

0

34

76

52

86

248

Sild, filét el. hel ................

136

-

-

-

-

136

-

-

-

-

-

-

Makrel, hel ...................

-

-

-

1

2

3

-

-

-

-

42

42

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. ..

1.725

0

18

6.438

4.261

12.443

0

682

2

4.205

2.350

7.239

Andre fiskeprodukter ..........

-

77

39

-

113

229

14

188

30

29

179

440

Andre fiskeprodukter ...........

-

-

-

-

-

-

-

188

-

-

159

348

Fiskemel .....................

-

77

39

-

113

229

14

-

30

29

20

92

Fiskeolie .....................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på måneder, kroner per kilo

 

2019

2020

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

I alt

I alt ....................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rejer ...................

37,1

36,5

41,5

37,6

44,1

39,2

31,4

35,7

39,0

34,2

35,5

35,1

Skalrejer, frosne ...........

29,8

30,7

29,0

29,1

33,3

30,6

29,3

27,2

28,7

28,0

28,7

28,5

Rejer, pillede og frosne .....

63,4

66,1

72,0

72,8

67,9

68,4

58,9

66,7

59,1

66,0

58,4

61,0

Torsk ...................

23,2

36,0

31,9

28,3

27,2

30,6

24,5

23,4

29,1

30,9

34,1

28,8

Torsk, frosset hel ..........

22,7

34,2

23,8

23,8

20,9

26,9

23,7

24,1

25,1

24,9

23,3

24,3

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet

28,8

28,7

30,3

172,2

28,6

30,5

46,2

28,8

-

-

28,9

29,7

Torsk, frosset filet ..........

43,1

46,1

46,1

44,6

53,1

47,4

49,5

21,5

46,6

57,0

53,4

44,2

Andet torsk ..............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,6

9,6

Hellefisk ................

40,9

46,1

42,2

44,3

42,5

43,0

42,2

40,2

44,3

48,9

41,5

42,3

Hellefisk, frosset hel ........

37,2

39,2

41,0

41,3

38,9

39,4

39,8

39,2

40,5

41,5

38,8

39,5

Hellefisk, filet .............

65,5

69,3

65,9

76,4

70,5

69,8

64,6

72,2

64,9

71,3

76,4

69,7

Hellefisk i.a.n. .............

31,0

36,6

26,8

29,2

28,0

29,5

28,2

27,2

30,0

39,3

25,3

28,9

Kammuslinger ...........

72,0

-

72,0

-

76,4

72,4

-

60,0

-

-

65,0

64,6

Krabber .................

84,7

109,8

109,4

111,9

85,9

94,5

94,8

128,5

100,7

127,6

118,1

112,4

Stenbiderrogn ............

-

15,6

15,6

15,6

71,0

65,4

-

7,2

9,6

9,6

76,6

71,5

Andre fiskearter ..........

2,7

17,1

19,8

2,6

3,2

3,6

16,1

7,0

17,7

3,4

3,6

4,8

Ammassat (lodde) .........

-

-

-

-

-

-

-

-

26,6

-

-

58,0

Havkat, filét el. hel .........

5,9

5,7

6,6

6,6

12,0

9,1

-

-

-

-

-

-

Helleflynder, hel el. filét .....

-

-

-

-

-

-

42,1

-

-

-

-

47,2

Kuller, hel el. filét ..........

16,4

25,9

41,3

23,0

32,3

28,4

-

16,4

22,3

34,2

38,2

23,8

Rødfisk, filét el. hel .........

14,8

18,3

19,3

16,2

14,2

18,3

14,7

16,1

16,2

14,0

17,3

15,9

Sej, hel el. filét ............

7,0

8,6

18,0

13,4

11,3

11,1

-

7,9

10,7

13,5

21,4

14,6

Sild, filét el. hel ............

10,1

-

-

-

-

10,1

-

-

-

-

-

-

Makrel, hel ...............

-

-

-

8,7

8,7

8,7

-

-

-

-

2,1

2,1

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n.

2,0

8,6

11,1

2,0

2,0

2,0

35,3

1,8

5,8

2,1

2,1

2,1

Andre fiskeprodukter ......

-

7,1

7,1

-

7,1

7,1

7,6

17,1

8,9

8,8

19,3

16,6

Andre fiskeprodukter .......

-

-

-

-

-

-

-

17,1

-

-

20,6

18,7

Fiskemel .................

-

7,1

7,1

-

7,1

7,1

7,6

-

8,8

8,8

8,8

8,6

Fiskeolie .................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Restprodukter af fisk, fiskeaffald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

 

Tabel 4. Korrektion af tidligere offentliggjorte tal for januar-april 2020

 

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

Jan

Feb

Mar

Apr

I alt

 

1.000 kr.

Mængde, ton

I alt .......................  

0

21.007

0

4.859

25.866

0

671

0

2.331

3.002

Rejer .....................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skalrejer, frosne .............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rejer, pillede og frosne ........

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Torsk .....................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Torsk, frosset hel ............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Torsk, frosset filet ............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andet torsk .................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hellefisk ..................

0

17.774

0

0

17.774

0

482

0

0

482

Hellefisk, frosset hel ..........

0

17.774

0

0

17.774

0

482

0

0

482

Hellefisk, filet ................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hellefisk i.a.n. ...............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kammuslinger ..............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Krabber ...................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stenbiderrogn ..............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre fiskearter ............

0

3

0

4.859

4.862

0

1

0

2.331

2.331

Ammassat (lodde) ............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Havkat, filét el. hel ...........

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helleflynder, hel el. filét ........

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kuller, hel el. filét ............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rødfisk, filét el. hel ...........

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sej, hel el. filét ..............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sild, filét el. hel ..............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Makrel, hel .................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n.

0

3

0

4.859

4.862

0

1

0

2.331

2.331

Andre fiskeprodukter ........

0

3.230

0

0

3.230

0

188

0

0

188

Andre fiskeprodukter ..........

0

3.230

0

0

3.230

0

188

0

0

188

Fiskemel ...................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fiskeolie ...................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Restprodukter af fisk, fiskeaffald .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0