Hurtige eksporttal

 

Formål

Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder udelukkende produkter der kan henføres til fiskerivirksomheder. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx produkter af sæl, får og andre dyr.

 

Korrektion

I forbindelse med udarbejdelsen af denne udgivelse korrigerer Grønlands Statistik samtidig udgivelsen Eksport af fiskeprodukter januar-april 2020, som blev offentliggjort 28. maj 2020. Korrektionen er en opjustering på i alt 26 mio. kr., heraf 21 mio. kr. for februar og 5 mio. kr. for april. Korrektionen skyldes eksport, som først er registeret i Skattestyrelsens IT-systemer efter fristen for indberetning. Tallene kan ses i flere detaljer i tabel 4.

 

Fald på 11,4 pct. i eksportværdien

Den samlede eksportværdi fra januar til maj 2020 var på 1.626 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år, er der tale om et fald på 208 mio. kr., svarende til 11,4 pct.

 

Mængde- og prisfald

Årsagen til faldet i eksportværdien, er en kombination af mængdefald og fald i kilopriser af de vigtigste arter. Tallene kan ses i figurerne 3 til 5 og tabellerne 1 til 3.

 

Figur 1. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 2. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 3. Procentvise ændringer i forhold til samme periode i 2019, Rejer

 

Figur 4. Procentvise ændringer i forhold til samme periode i 2019, Hellefisk

 

Figur 5. Procentvise ændringer i forhold til samme periode i 2019, Torsk