Korrektion af tidligere offentliggjorte tal

Korrektionen skyldes eksport, som først er registeret i Skattestyrelsens IT-systemer efter fristen for indberetning. Ændringerne er markeret med rødt.