Tabeller

Tabel 1 indeholder eksport af grønlandske produkter og tabel 2 indeholder import og eksport fordelt på lande, tabellerne præsenterer Udenrigshandel.

 

Der er mulighed for at lave udtræk af flere tabeller i Grønlands Statistiks statistikbank http://bank.stat.gl.

 

 

Tabel 1. Eksporten fordelt efter produkt, 1.-3. kvartal 2018-2019

 

2018

2019

 

1.000 kr.

Ton

Kr./kg

1.000 kr.

Ton

Kr./kg

I alt .........................................  

3.065.333

190.357

-

3.833.343

140.250

-

Rejer ........................................

1.212.498

40.441

30,0

1.799.580

45.690

39,4

Skalrejer, frosne ................................

674.029

28.296

23,8

955.375

32.649

29,3

Rejer, pillede og frosne ..........................

538.469

12.146

44,3

844.205

13.041

64,7

Torsk .......................................

274.545

16.014

17,1

421.648

15.117

27,9

Torsk, frosset hel ...............................

200.482

13.037

15,4

324.904

12.930

25,1

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ....................

11.572

515

22,5

7.821

279

28,1

Torsk, frosset filet ...............................

62.453

2.459

25,4

88.644

1.890

46,9

Andet torsk ...................................

38

3

14,4

279

18

15,3

Hellefisk .....................................

757.672

23.733

31,9

987.141

24.381

40,5

Hellefisk, frosset hel .............................

606.099

18.850

32,2

778.769

20.009

38,9

Hellefisk, filet ..................................

101.044

1.990

50,8

142.278

2.064

68,9

Hellefisk, røget .................................

12

0

123,5

-

-

-

Hellefisk i.a.n. .................................

50.517

2.892

17,5

66.094

2.309

28,6

Kammuslinger ................................

6.174

86

72,0

3.321

46

72,3

Krabber ......................................

52.179

825

63,3

115.589

1.229

94,0

Stenbiderrogn .................................

37.614

816

46,1

63.908

854

74,8

Andre fiskearter ...............................

459.037

103.213

4,4

335.084

46.109

7,3

Ammassat (lodde), hel (fersk el. frossen) .............

66.196

19.899

3,3

1.583

172

9,2

Havkat, filét el. hel (fersk el. frossen) ................

1.560

176

8,9

2.893

292

9,9

Helleflynder, hel el. filét (fersk el. frosne) .............

94

4

26,7

107

2

45,0

Kuller, hel el. filét (fersk el. frossen) .................

9.986

628

15,9

9.564

338

28,3

Rødfisk, filét el. hel (fersk el. frossen) ................

26.360

1.414

18,6

24.021

1.260

19,1

Sej, hel el. filét (fersk el. frosne) ....................

3.035

249

12,2

2.579

236

10,9

Sild, filét el. hel (fersk el. frosne) ....................

12.715

2.102

6,0

10.219

1.293

7,9

Makrel, hel (fersk el. frossen) ......................

312.564

63.688

4,9

258.374

29.504

8,8

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. (frosne) ............

26.525

15.053

1,8

25.746

13.012

2,0

Andre fiskeprodukter ...........................

4.675

431

10,8

3.058

432

7,1

Andre fiskeprodukter ............................

2.463

33

75,3

0

0

27,8

Fiskemel .....................................

2.144

398

5,4

3.058

432

7,1

Fiskeolie .....................................

-

-

-

0

0

100,0

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ...................

68

1

72,2

-

-

-

Sæl-, hval- og hajprodukter ......................

317

-

258

-

Produkter af sælskind  ..........................

317

-

258

-

Produkter af får ...............................

-

-

17

-

Fåreskind  ....................................

-

17

-

Produkter af andre dyr ..........................

1.010

0

-

2.607

0

-

Kød fra andre dyr ...............................

-

-

-

1

0

7,7

Skind af andre dyr  .............................

926

-

2.472

-

Andre produkter af dyr ...........................

84

0

516,9

135

0

494,8

Brændstof ....................................

1

0

-

1

0

-

Jetbenzin .....................................

1

0

-

1

0

-

Småsten, grus og knuste sten (Olivin) .............

-

-

-

26

190

0,1

Rubin .......................................

3.462

17

201,9

662

0

1.445,3

Varer ikke andetsteds nævnt .....................

256.149

4.781

53,6

100.442

6.201

16,2

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXP

1 Sælskind, produkter af sælskind, fåreskind og skind af andre dyr er opgjort i stk. og stk. pris, dvs. disse varer er ikke opgjort i kilo, mens alle andre varer er opgjort i kilo

BEMÆRK: Tallene for 2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for værdier og gennemsnitspriser for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

 

Tabel 2. Import og eksport 1.-3. kvartal 2017-2019, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

I alt ................................

3.211.004

2.949.624

3.546.434

2.792.416

3.065.333

3.833.343

Den Europæiske Union ................

2.924.677

2.654.843

3.258.252

2.157.308

2.683.439

3.419.003

Østrig ..............................

3.575

4.989

6.361

-

-

-

Belgien .............................

8.148

17.827

20.667

-

-

-

Bulgarien ...........................

205

1.156

870

-

-

-

Cypern .............................

-

19

2

-

-

-

Tjekkiet .............................

7.043

6.587

7.518

4

-

-

Tyskland ............................

79.735

92.442

92.863

-

-

3.677

Danmark ............................

2.211.098

2.091.536

2.300.759

2.057.395

2.502.455

3.363.114

Estland .............................

2.674

2.770

4.896

-

-

-

Spanien ............................

6.797

18.814

17.091

-

-

14.018

Finland .............................

9.292

11.662

8.214

-

-

-

Frankrig og Monaco ...................

16.528

22.477

72.389

-

-

-

Storbritannien ........................

23.204

29.735

25.432

17

-

34.541

Grækenland .........................

440

1.305

1.410

-

-

-

Kroatien ............................

54

64

89

-

-

-

Ungarn .............................

3.844

6.086

6.154

-

-

-

Irland ..............................

2.379

868

864

75.000

-

-

Italien ..............................

11.982

20.318

23.113

-

-

243

Litauen .............................

2.831

4.479

11.326

-

-

-

Luxembourg .........................

54

98

56

-

-

-

Letland .............................

1.161

1.660

1.948

-

144.500

295

Malta ...............................

2

48

-

-

-

-

Nederlandene ........................

51.195

73.588

92.415

-

-

-

Polen ..............................

304.643

22.710

29.014

-

-

-

Portugal ............................

1.959

2.688

3.604

24.893

36.484

3.115

Rumænien ..........................

191

320

225

-

-

-

Sverige .............................

174.575

218.374

526.569

-

-

-

Slovenien ...........................

206

315

2.399

-

-

-

Slovakiet ............................

864

1.908

2.005

-

-

-

Øvrige Europa .......................

25.865

34.007

62.930

272.005

78.063

133.893

Andorra .............................

771

139

89

-

-

-

Albanien ............................

-

101

35

-

-

-

Bosnien-Hercegovina ..................

2

107

163

-

-

-

Hviderusland .........................

0

4

32

-

-

-

Schweiz ............................

1.050

2.291

2.291

-

-

-

Færøerne ...........................

2.207

707

903

8.002

17.967

2.846

Island ..............................

9.832

14.641

40.634

205.854

21.857

63.071

Liechtenstein ........................

159

200

343

-

-

-

Moldova ............................

-

19

3

-

-

-

Makedonien .........................

48

38

70

-

-

-

Norge ..............................

4.025

6.296

8.435

35.499

10.987

66.633

Rusland ............................

54

147

312

22.652

27.252

1.342

Tyrkiet ..............................

6.695

7.039

7.863

-

-

-

Ukraine .............................

974

1.920

1.282

-

-

-

Vatikanstaten ........................

-

1

-

-

-

-

Serbien .............................

49

356

472

-

-

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDLAND

BEMÆRK: Eksportværdierne for 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 2 (forsat). Import og eksport 1.-3. kvartal 2017-2019, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

I alt ................................

3.211.004

2.949.624

3.546.434

2.792.416

3.065.333

3.833.343

Afrika ..............................

4.966

8.340

6.019

0

0

0

Burkina Faso .........................

7

12

17

-

-

-

Congo, Demokratiske Republik ...........

-

1

1

-

-

-

Centralafrikansk Republik ...............

-

12

-

-

-

-

Elfenbenskysten ......................

2

16

21

-

-

-

Cameroun ...........................

2

3

24

-

-

-

Djibouti .............................

10

61

54

-

-

-

Algeriet .............................

13

416

149

-

-

-

Egypten ............................

272

528

508

-

-

-

Etiopien ............................

-

20

24

-

-

-

Ghana .............................

-

15

89

-

-

-

Gambia .............................

2

0

1

-

-

-

Britisk territorium i det Indiske Ocean .......

-

-

4

-

-

-

Kenya ..............................

77

135

100

-

-

-

Comorerne ..........................

-

7

-

-

-

-

Marokko ............................

40

199

230

-

-

-

Madagaskar .........................

13

82

156

-

-

-

Mauritius ............................

82

54

69

-

-

-

Malawi ..............................

1

17

15

-

-

-

Namibia .............................

12

67

97

-

-

-

Seychellerne .........................

3

38

18

-

-

-

Sierra Leone .........................

111

172

18

-

-

-

Senegal ............................

1

0

3

-

-

-

Swaziland ...........................

-

-

4

-

-

-

Tunesien ............................

37

68

58

-

-

-

Uganda .............................

7

5

7

-

-

-

Ceuta ..............................

5

-

-

-

-

-

Sydafrika ............................

4.254

6.364

4.250

-

-

-

Zambia .............................

-

-

16

-

-

-

Zimbabwe ...........................

17

50

85

-

-

-

Amerika (nord) .......................

117.853

85.606

63.539

0

79

279.805

Canada .............................

59.384

45.024

29.582

-

3

-

Grønland ............................

3.095

3.596

3.880

-

-

279.786

USA ...............................

55.374

36.986

30.077

-

76

19

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDLAND

BEMÆRK: Eksportværdierne for 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 2 (fortsat). Import og eksport 1.-3. kvartal 2017-2019, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

I alt ................................

3.211.004

2.949.624

3.546.434

2.792.416

3.065.333

3.833.343

Amerika (Mellem- og Sydamerika) .......

11.160

11.775

14.818

0

0

0

Antigua og Barbuda ...................

0

2

1.006

-

-

-

Argentina ...........................

456

1.561

903

-

-

-

Barbados ...........................

3

3

3

-

-

-

Bolivia ..............................

6

26

75

-

-

-

Brasilien ............................

5.566

3.725

3.549

-

-

-

Bahamas ...........................

53

63

88

-

-

-

Chile ...............................

4.018

4.404

6.624

-

-

-

Colombia ............................

31

147

182

-

-

-

Costa Rica ..........................

326

555

733

-

-

-

Cuba ...............................

2

11

27

-

-

-

Dominica ............................

-

0

-

-

-

-

Dominikanske Republik .................

3

25

131

-

-

-

Ecuador ............................

82

131

159

-

-

-

Falklandsøerne .......................

155

3

-

-

-

-

Grenada ............................

0

8

-

-

-

-

Guatemala ..........................

10

36

70

-

-

-

Guyana .............................

0

-

3

-

-

-

Honduras ...........................

20

69

51

-

-

-

Haiti ...............................

6

-

-

-

-

-

Jamaica ............................

27

65

90

-

-

-

Skt. Kitts og Nevis .....................

2

2

18

-

-

-

Mexico .............................

95

267

336

-

-

-

Panama ............................

4

20

40

-

-

-

Peru ...............................

146

578

601

-

-

-

Paraguay ...........................

2

18

39

-

-

-

Suriname ...........................

-

5

-

-

-

-

El Salvador ..........................

6

7

9

-

-

-

Trinidad og Tobago ....................

0

-

1

-

-

-

Uruguay ............................

128

29

70

-

-

-

Venezuela ..........................

12

11

4

-

-

-

Britiske Jomfruøer .....................

-

1

5

-

-

-

Amerikanske Jomfruøer .................

-

-

0

-

-

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDLAND

BEMÆRK: Eksportværdierne for 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 2 fortsat). Import og eksport 1.-3. kvartal 2017-2019, fordelt på lande, 1.000 kr.

 

Import

Eksport

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

I alt ................................

3.211.004

2.949.624

3.546.434

2.792.416

3.065.333

3.833.343

Asien ..............................

113.343

143.856

131.598

20

3.160

642

Forende Arabiske Emirater ..............

290

764

1.080

-

-

-

Afghanistan .........................

41

17

1

-

-

-

Armenien ...........................

-

18

-

-

-

-

Aserbajdsjan .........................

12

6

30

-

-

-

Bangladesh .........................

6.062

6.127

5.888

-

-

-

Bahrain .............................

-

1

0

-

38

-

Brunei Darussalam ....................

-

-

5

-

-

-

Kina ...............................

69.890

84.989

74.921

20

-

-

Georgien ............................

7

36

13

-

-

-

Hongkong ...........................

505

353

102

-

-

-

Indonesien ..........................

940

1.387

1.305

-

-

-

Israel ...............................

584

983

505

-

-

-

Indien ..............................

4.903

6.394

6.875

-

-

-

Iran ................................  

91

1.255

957

-

-

-

Jordan .............................

-

-

6

-

-

-

Japan ..............................

15.077

18.400

12.131

-

-

23

Cambodia ...........................

1.182

1.270

1.080

-

-

-

Nordkorea ...........................

40

17

16

-

-

-

Sydkorea ...........................

620

2.088

1.941

-

-

-

Laos ...............................

33

239

189

-

-

-

Sri Lanka ...........................

170

268

189

-

-

-

Myanmar ............................

643

1.253

800

-

-

-

Malaysia ............................

1.458

2.206

3.055

-

-

-

Nepal ..............................

4

2

3

-

-

-

Oman ..............................

1

0

-

-

-

-

Filippinerne ..........................

261

64

61

-

-

-

Pakistan ............................

1.724

2.166

2.267

-

-

-

Gaza og Jericho ......................

-

6

-

-

-

-

Qatar ..............................

21

-

-

-

-

-

Singapore ...........................

503

154

96

-

-

-

Thailand ............................

5.096

8.554

10.694

-

3.122

619

Østtimor ............................

-

742

2.783

-

-

-

Turkmenistan ........................

-

2

3

-

-

-

Taiwan .............................

951

1.241

1.393

-

-

-

Vietnam ............................

2.235

2.855

3.206

-

-

-

Australien, Oceanien og andre områder ...

13.139

11.196

9.279

0

0

0

Antarktis ............................

-

15

-

-

-

-

Australien ...........................

2.004

2.351

2.264

-

-

-

Juleøen .............................

-

5

-

-

-

-

Fiji  ...............................

2

3

3

-

-

-

Marshalløerne ........................

5

9

10

-

-

-

New Zealand .........................

11.127

8.812

6.992

-

-

-

Fransk Polynesien .....................

1

-

-

-

-

-

Papua Ny Guinea .....................

-

2

8

-

-

-

Franske besiddelser i det Indiske Ocean ....

-

-

2

-

-

-

Uoplyste lande .......................

-

-

-

363.082

300.593

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDLAND

BEMÆRK: Eksportværdierne for 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.