Større stigning i importen

Udgifter til import udgjorde 3.546 mio. kr. i årets første ni måneder, hvilket er en markant stigning på 597 mio. kr. i forhold til året før, hvilket svarer til 20,2 pct.. Tallene skal dog fortolkes med varsomhed, da der stadigvæk er tale om foreløbige tal. Det bemærkes særligt, at importen af Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. er betydeligt højere i 1.-3. kvartal 2019.

 

Underskud på handelsbalancen

Eksportværdien for 1.-3. kvartal 2019 er 3.833 mio. kr. På grund af ændringer i opgørelsesprincipperne for eksportværdien, beskrevet ovenfor, kan man ikke sammenligne tallene med tidligere år. Tallene for eksport og import udviser et handelsbalanceoverskud på 287 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019.

 

Oversigt 1.
Handelsbalancen i 1.-3. kvartal 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

1.000 kr.

Handelsbalance ..........  

-1.291.003

-770.482

-418.588

115.709

286.908

Eksport ...............

1.992.724

2.923.564

2.792.416

3.065.333

3.833.343

Import ................

3.283.727

3.694.046

3.211.004

2.949.624

3.546.434

Kilde:  http://bank.stat.gl/IEDBALMND
BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2015-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Figur 2.
Kvartalsopdelt udenrigshandel, mio. kr.

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2015-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

I oversigt 2 er importen, eksporten og handelsbalancen fordelt på måneder for årene 2015 til 2019.

 

Oversigt 2. Handelsbalancen 2015-2019, fordelt på måneder, mio. kr.

 

Handelsbalance

Eksport

Import

 

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Hele året .........

-1.748

-1.049

-1.083

-1.236

2.739

3.868

3.872

4.058

4.487

4.916

4.955

5.294

Januar ..............

-36

-65

-82

31

0

135

133

137

235

245

170

198

220

203

244

Februar ..............

-89

37

-51

148

187

124

283

146

344

424

212

246

197

197

236

Marts ................

-90

-60

-5

55

-65

157

198

281

323

239

247

259

287

268

305

April ............

-156

-289

-145

-131

72

118

215

149

183

381

274

505

294

314

308

Maj  ............

-102

-167

-165

-13

148

190

350

219

359

549

291

517

384

371

401

Juni ............

-336

-324

-47

-213

81

212

454

485

316

457

548

778

531

529

376

Juli   ............

-84

85

-82

66

-224

513

535

526

407

513

597

450

607

341

737

August ..............

-59

77

113

216

251

269

422

454

584

625

328

345

340

368

374

September ...........

-340

-64

45

-44

-164

276

332

396

315

402

616

396

351

359

566

Oktober .............

-285

-292

-759

-563

-

200

257

271

403

-

485

549

1.030

966

-

November ...........

-82

-76

-62

9

-

242

330

273

374

-

323

406

336

365

-

December ...........

-91

90

157

-798

-

304

358

535

215

-

395

268

378

1.014

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2015-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres udenrigshandel ud fra SITC-nomenklatur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 3. Import i 1.-3. kvartal 2015-2019, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

1.000 kr.

 

I alt ..........................................

3.283.727

3.694.046

3.211.004

2.949.624

3.546.434

0

Næringsmidler og levende dyr ......................

593.312

602.228

589.136

611.528

653.257

1

Drikkevarer og tobak .............................

97.999

104.511

104.653

105.498

129.107

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) .............

37.361

50.192

35.554

27.181

27.985

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ..............

443.389

393.277

177.980

194.571

502.533

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...............

2.430

2.745

2.791

2.726

3.635

5

Kemikalier og kemiske produkter ....................

258.321

205.905

200.746

206.842

214.114

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ..............

467.558

485.929

516.738

467.468

531.249

7

Maskiner og transportmidler ........................

896.568

1.282.417

1.109.898

804.882

917.325

8

Bearbejdede varer i.a.n. ..........................

349.635

411.322

395.482

408.075

461.450

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. .................

137.154

155.518

78.026

120.853

105.779

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: http://bank.stat.gl/IED1SITC  

 

Oversigt 4. Eksport i 1.-3. kvartal 2015-2019, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

1.000 kr.

 

I alt ..........................................

1.992.724

2.923.564

2.792.416

3.065.333

3.833.342

0

Næringsmidler og levende dyr ......................

1.703.041

2.544.658

2.475.013

2.804.327

3.729.329

1

Drikkevarer og tobak .............................

19

2

23

65

49

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) .............

3.258

3.318

1.843

3.166

5.158

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ..............

6

2

6

1

3

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...............

0

-

-

-

-

5

Kemikalier og kemiske produkter ....................

132

84

86

98

170

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ..............

3.088

2.948

1.763

4.504

3.399

7

Maskiner og transportmidler ........................

90.037

267.526

218.887

147.831

4.236

8

Bearbejdede varer i.a.n. ..........................

9.597

6.554

6.264

7.563

7.445

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. .................

183.547

98.472

88.532

97.777

83.554

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: http://bank.stat.gl/IED1SITC

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2015-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.