Tabeller

Tabel 1 indeholder eksport af grønlandske produkter og tabel 2 indeholder import og eksport fordelt på lande, tabellerne præsenterer Udenrigshandel.

 

Der er mulighed for at lave udtræk af flere tabeller i Grønlands Statistiks statistikbank http://bank.stat.gl.

 

 

Tabel 1. Eksporten fordelt efter produkt, 1-3 kvt. 2017-2018

 

2017

2018

 

1.000 kr.

Ton

Kr./kg.

1.000 kr.

Ton

Kr./kg.

I alt .....................................

2.580.685

-

-

2.918.228

-

-

Rejer ...................................

1.070.970

36.685

29,2

1.212.498

40.441

30,0

Skalrejer, frosne ...........................

608.927

25.775

23,6

674.029

28.296

23,8

Rejer, pillede og frosne ......................

462.043

10.909

42,4

538.469

12.146

44,3

Torsk ...................................

273.921

17.475

15,7

274.124

15.998

17,1

Torsk, frosset hel ...........................

203.400

14.136

14,4

200.220

13.025

15,4

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet ...............

12.262

635

19,3

11.572

515

22,5

Torsk, frosset filet ..........................

58.071

2.675

21,7

62.294

2.455

25,4

Andet torsk ...............................

188

29

6,4

38

3

14,4

Hellefisk .................................

554.957

18.813

29,5

756.836

23.844

31,7

Hellefisk, frosset hel ........................

464.892

15.820

29,4

605.397

18.971

31,9

Hellefisk, filet ..............................

49.775

973

51,2

67.733

1.349

50,2

Hellefisk, røget ............................

6

0

98,1

12

0

123,5

Hellefisk i.a.n. .............................

40.284

2.020

19,9

83.694

3.524

23,7

Kammuslinger ............................

5.308

74

72,0

6.174

86

72,0

Krabber .................................

47.811

795

60,2

52.179

825

63,3

Stenbiderrogn ............................

27.841

841

33,1

37.614

816

46,1

Andre fiskearter ...........................

486.093

104.923

-

457.456

103.775

-

Ammassat (lodde), hel (fersk el. frossen) .........

31.543

28.675

1,1

58.770

15.124

3,9

Havkat, filét el. hel (fersk el. frossen) ............

6

0

25,1

15

1

26,9

Helleflynder, hel el. filét (fersk el. frosne) .........

131

6

23,2

94

4

26,7

Kuller, hel el. filét (fersk el. frossen) .............

9.492

648

14,6

9.986

628

15,9

Rødfisk, filét el. hel (fersk el. frossen) ............

39.274

2.030

19,4

26.360

1.414

18,6

Sej, hel el. filét (fersk el. frosne) ................

2.232

192

11,6

3.035

249

12,2

Sild, filét el. hel (fersk el. frosne) ...............

110.145

11.126

9,9

4.113

789

5,2

Makrel, hel (fersk el. frossen) ..................

264.580

46.109

5,7

320.500

63.146

5,1

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. (frosne) ........

28.690

16.137

1,8

34.581

22.422

1,5

Andre fiskeprodukter .......................

8.193

538

-

4.675

431

-

Andre fiskeprodukter ........................

5.842

117

50,0

2.463

33

75,3

Fiskemel .................................

2.269

420

5,4

2.144

398

5,4

Restprodukter af fisk, fiskeaffald ...............

82

1

72,2

68

1

72,2

Sæl-, hval- og hajprodukter ..................

605

-

317

0

-

Sælskind  ................................

529

-

-

-

-

Produkter af sælskind  ......................

76

-

317

-

Produkter af får ...........................

4

-

-

0

-

Fåreskind  ...............................

4

-

-

-

-

Produkter af andre dyr .....................

200

0

-

1.010

0

-

Skind af andre dyr  .........................

138

-

926

-

Andre produkter af dyr ......................

63

0

-

84

0

-

Brændstof ...............................

5

2

-

1

0

-

Jetbenzin ................................

4

1

-

1

0

-

Letbenzin (blandingsprodukter) ................

1

1

-

-

-

-

Rubin ...................................

-

-

-

3.452

17

-

Varer ikke andetsteds nævnt ................

104.777

3.856

-

111.892

4.782

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXP

1 Sælskind, produkter af sælskind, fåreskind og skind af andre dyr er opgjort i stk. og stk. pris, dvs. disse varer er ikke opgjort i kilo, mens alle andre varer er opgjort i kilo

 

 

Tabel 2. Import og eksport 1-3 kvt. 2016-2018, fordelt på lande

 

Import

Eksport

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

1.000 kr.

I alt ....................................  

3.694.046

2.892.642

2.982.556

2.923.564

2.580.685

2.918.228

Den Europæiske Union ....................

2.861.834

2.606.306

2.685.303

2.480.585

2.082.308

2.501.925

Frankrig .................................

24.105

16.528

22.671

-

-

-

Nederlandene ............................

46.567

51.195

74.293

-

-

-

Tyskland ................................

63.813

79.735

93.998

1.764

-

-

Italien ..................................

13.707

11.982

20.561

-

-

-

Det Forenede Kongerige Storbritannien
og Nordirland .............................

18.463

23.204

29.973

-

17

-

Irland ...................................

2.011

2.379

878

-

-

-

Danmark ................................

2.236.796

2.183.362

2.114.966

2.126.915

2.057.395

2.477.121

Grækenland ..............................

596

440

1.339

2

-

-

Portugal .................................

2.323

1.959

2.720

249.351

24.893

24.803

Spanien .................................

6.424

6.797

19.047

-

-

-

Belgien .................................

8.600

8.148

18.031

-

-

-

Luxembourg .............................

855

54

99

-

-

-

Sverige .................................

398.542

174.575

221.212

-

-

-

Finland .................................

5.196

9.292

11.793

-

-

-

Østrig ...................................

2.746

3.575

5.048

-

-

-

Malta ...................................

-

2

48

-

-

-

Estland  .................................

3.137

2.674

2.799

102.553

-

-

Letland .................................

331

1.161

1.679

-

-

-

Litauen .................................

2.528

2.831

4.533

-

-

-

Polen ...................................

13.336

14.008

22.977

-

-

-

Den Tjekkiske Republik .....................

4.826

7.043

6.650

-

4

-

Slovakiet ................................

1.580

864

1.930

-

-

-

Ungarn .................................

3.775

3.844

6.163

-

-

-

Rumænien ...............................

539

191

322

-

-

-

Bulgarien ................................

721

205

1.170

-

-

-

Slovenien ...............................

287

206

319

-

-

-

Kroatien .................................

31

54

65

-

-

-

Cypern ..................................

-

-

19

-

-

-

Øvrige Europa ...........................

528.815

25.865

34.394

215.393

135.274

89.296

Island ..................................

35.543

9.832

14.824

117.350

69.123

21.833

Norge ..................................

107.119

4.025

6.355

77.550

35.499

10.987

Liechtenstein .............................

116

159

201

-

-

-

Schweiz .................................

1.948

1.050

2.315

-

-

-

Færøerne ................................

1.243

2.207

714

9.024

8.002

20.140

Andorra .................................

-

771

141

-

-

-

Vatikanstaten ............................

-

-

1

-

-

-

Tyrkiet ..................................

381.879

6.695

7.121

-

-

-

Albanien ................................

-

-

103

-

-

-

Ukraine .................................

812

974

1.942

-

-

-

Belarus .................................

-

0

4

-

-

-

Republikken Moldova .......................

1

-

19

-

-

-

Den Russiske Føderation ....................

24

54

149

11.469

22.652

36.336

Bosnien-Hercegovina .......................

6

2

109

-

-

-

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien .

57

48

38

-

-

-

Serbien .................................

67

49

360

-

-

-

Fortsættes

 

Tabel 2 (fortsat). Import og eksport 1-3 kvt. 2016-2018, fordelt på lande

 

Import

Eksport

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

1.000 kr.

I alt ....................................  

3.694.046

2.892.642

2.982.556

2.923.564

2.580.685

2.918.228

Afrika (nord) .............................

502

489

1.441

0

0

0

Ceuta ..................................

3

5

-

-

-

-

Marokko .................................

13

40

201

-

-

-

Algeriet .................................

166

13

420

-

-

-

Tunesien ................................

20

37

69

-

-

-

Egypten .................................

239

272

535

-

-

-

Mali ....................................  

0

-

-

-

-

-

Burkina Faso .............................

3

7

12

-

-

-

Senegal .................................

-

1

0

-

-

-

Gambia .................................

-

2

0

-

-

-

Sierra Leone .............................

55

111

174

-

-

-

Elfenbenskysten ..........................

1

2

16

-

-

-

Ghana ..................................

-

-

15

-

-

-

Afrika (Central-, Øst- og Sydafrika) ...........

2.978

4.477

7.000

0

0

0

Cameroun ...............................

7

2

3

-

-

-

Den Centralafrikanske Republik ...............

-

-

12

-

-

-

Congo ..................................

-

-

1

-

-

-

Etiopien .................................

-

-

21

-

-

-

Djibouti .................................

4

10

61

-

-

-

Kenya ..................................

59

77

136

-

-

-

Uganda .................................

4

7

5

-

-

-

Tanzania ................................

2

-

-

-

-

-

Seychellerne .............................

-

3

38

-

-

-

Madagaskar ..............................

18

13

83

-

-

-

Mauritius ................................

116

82

54

-

-

-

Comorerne ...............................

-

-

7

-

-

-

Zambia .................................

33

-

-

-

-

-

Zimbabwe ...............................

22

17

51

-

-

-

Malawi ..................................

1

1

17

-

-

-

Sydafrika ................................

2.706

4.254

6.443

-

-

-

Namibia .................................

7

12

68

-

-

-

Amerika (nord) ...........................

147.150

117.853

85.781

10.416

0

79

USA ....................................

29.077

55.374

37.070

25

-

76

Canada .................................

116.163

59.384

45.088

10.391

-

3

Grønland ................................

1.911

3.095

3.624

-

-

-

Fortsættes…

 

Tabel 2 (fortsat). Import og eksport 1-3 kvt. 2016-2018, fordelt på lande

 

Import

Eksport

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

1.000 kr.

I alt ....................................  

3.694.046

2.892.642

2.982.556

2.923.564

2.580.685

2.918.228

Amerika (Mellem- og Sydamerika) ............

8.681

11.160

11.923

0

0

0

Mexico ..................................

256

95

270

-

-

-

Bermudaøerne ............................

1

-

-

-

-

-

Guatemala ...............................

3

10

36

-

-

-

Honduras ................................

25

20

70

-

-

-

El Salvador ..............................

27

6

7

-

-

-

Nicaragua ...............................

2

-

-

-

-

-

Costa Rica ...............................

354

326

562

-

-

-

Panama .................................

2

4

21

-

-

-

Cuba ...................................

10

2

12

-

-

-

St. Kitts og Nevis ..........................

0

2

2

-

-

-

Haiti ....................................

-

6

-

-

-

-

Bahamaøerne ............................

115

53

64

-

-

-

Den Dominikanske Republik ..................

6

3

25

-

-

-

Antigua og Barbuda .......................

-

0

2

-

-

-

Dominica ................................

-

-

0

-

-

-

Jamaica .................................

53

27

65

-

-

-

De Britiske Jomfruøer .......................

-

-

1

-

-

-

Barbados ................................

1

3

3

-

-

-

Trinidad og Tobago ........................

-

0

-

-

-

-

Grenada ................................

1

0

8

-

-

-

Colombia ................................

31

31

149

-

-

-

Venezuela ...............................

7

12

12

-

-

-

Guyana .................................

-

0

-

-

-

-

Surinam .................................

-

-

5

-

-

-

Ecuador .................................

17

82

133

-

-

-

Peru ...................................

185

146

585

-

-

-

Brasilien .................................

2.539

5.566

3.770

-

-

-

Chile ...................................

4.160

4.018

4.463

-

-

-

Bolivia ..................................

51

6

27

-

-

-

Paraguay ................................

2

2

19

-

-

-

Uruguay .................................

328

128

29

-

-

-

Argentina ................................

503

456

1.581

-

-

-

Falklandsøerne ...........................

3

155

3

-

-

-

Asien (Nær- og Mellemøsten) ................

721

986

3.045

0

0

38

Iran ....................................  

112

91

1.269

-

-

-

Israel ...................................

357

584

996

-

-

-

Det besatte palæstinensiske område ...........

0

-

6

-

-

-

Jordan ..................................

0

-

-

-

-

-

Bahrain .................................

-

-

1

-

-

38

Qatar ...................................

-

21

-

-

-

-

De Forenede Arabiske Emirater ...............

252

290

774

-

-

-

Oman ..................................

-

1

0

-

-

-

Fortsættes…

 

Tabel 2 (fortsat). Import og eksport 1-3 kvt. 2016-2018, fordelt på lande

 

Import

Eksport

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

1.000 kr.

I alt ....................................  

3.694.046

2.892.642

2.982.556

2.923.564

2.580.685

2.918.228

Asien (Øvrige) ...........................

132.239

112.357

142.191

0

20

3.122

Georgien ................................

11

7

36

-

-

-

Armenien ................................

-

-

18

-

-

-

Aserbajdsjan .............................

-

12

6

-

-

-

Kasakhstan ..............................

0

-

-

-

-

-

Turkmenistan .............................

16

-

2

-

-

-

Timor-Leste ..............................

-

-

749

-

-

-

Afghanistan ..............................

38

41

18

-

-

-

Pakistan ................................

2.401

1.724

2.190

-

-

-

Indien ..................................

5.371

4.903

6.469

-

-

-

Bangladesh ..............................

5.598

6.062

6.194

-

-

-

Sri Lanka ................................

151

170

271

-

-

-

Nepal ...................................

2

4

2

-

-

-

Bhutan .................................

1

-

-

-

-

-

Myanmar ................................

92

643

1.257

-

-

-

Thailand ................................

7.008

5.096

8.654

-

-

3.122

Den Demokratiske Folkerepublik Laos ..........

144

33

241

-

-

-

Vietnam .................................

2.871

2.235

2.883

-

-

-

Cambodia ...............................

1.531

1.182

1.285

-

-

-

Indonesien ..............................

1.182

940

1.404

-

-

-

Malaysia ................................

1.195

1.458

2.231

-

-

-

Singapore ...............................

299

503

155

-

-

-

Philippinerne .............................

132

261

65

-

-

-

Folkerepublikken Kina ......................

82.191

69.890

85.733

-

20

-

Den Demokratiske Folkerepublik Korea .........

4

40

17

-

-

-

Republikken Korea ........................

2.092

620

2.113

-

-

-

Japan ..................................

18.240

15.077

18.589

-

-

-

Taiwan ..................................

1.085

951

1.255

-

-

-

Hongkong ...............................

580

505

354

-

-

-

Macao ..................................

4

-

-

-

-

-

Australien, Oceanien og andre områder .......

11.113

13.139

11.332

0

0

0

Australien ...............................

1.382

2.004

2.379

-

-

-

Papua Ny Guinea .........................

-

-

2

-

-

-

New Zealand .............................

9.664

11.127

8.918

-

-

-

Tuvalu ..................................

24

-

-

-

-

-

Kiribati ..................................

3

-

-

-

-

-

Fijiøerne .................................

1

2

3

-

-

-

Tonga ..................................

5

-

-

-

-

-

Samoa ..................................

2

-

-

-

-

-

Fransk Polynesien .........................

-

1

-

-

-

-

Marshalløerne ............................

12

5

9

-

-

-

Guam ..................................

17

-

-

-

-

-

Mindre øer fjernt fra USA ....................

1

-

-

-

-

-

Cocosøerne ..............................

2

-

-

-

-

-

Juleøen .................................

-

-

5

-

-

-

Antarktis ................................

-

-

15

-

-

-

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean

1

-

-

-

-

-

Uoplyste lande ...........................

12

10

145

217.169

363.082

323.768