Eksporten steg med 13,1 pct. i de første tre kvartaler i 2018

Værdien af eksporten i 1-3 kvartal 2018 er steget til 2.918 mio. kr. I forhold til samme periode året før, er der tale om en stigning på 338 mio. kr., svarende til 13,1 pct. Det er hovedsageligt eksportværdien af rejer og hellefisk der er steget hhv. med 142 mio. kr. og 202 mio. kr.

 

Udgifter til import udgjorde 2.983 mio. kr. i 1-3 kvartal 2018. Det er stigning på 90 mio. kr. i forhold til samme periode året før, svarende til 3,1 pct.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen i 1-3 kvt. 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

1.000 kr.

Handelsbalance ..........  

-1.277.649

-1.291.003

-770.482

-311.957

-64.329

Eksport ...............

2.236.289

1.992.724

2.923.564

2.580.685

2.918.228

Import ................

3.513.938

3.283.727

3.694.046

2.892.642

2.982.556

Kilde:  http://bank.stat.gl/IEDBALMND

 

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 64 mio. kr. 1-3 kvartal 2018, hvilket er en forbedring af handelsbalanceunderskuddet på 248 mio. kr. i forhold til året før.

 

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel

Kilde:  http://bank.stat.gl/IEDBALMND

 

I oversigt 2 vises en opdeling af importen, eksporten og handelsbalancen på måneder for årene 2014 til 2018.

 

 Oversigt 2. Handelsbalancen 2014-2018, fordelt på måneder, mio. kr.

 

Handelsbalance

Eksport

Import

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Hele året ..........

-1.727

-1.748

-1.049

-976

3.140

2.739

3.868

3.660

4.867

4.487

4.916

4.636

Januar ..............

-12

-36

-65

-82

23

180

135

133

137

228

191

170

198

220

205

Februar ..............

-39

-89

37

-51

159

163

124

283

146

357

202

212

246

197

199

Marts ................

-146

-90

-60

-5

-85

107

157

198

281

185

253

247

259

287

271

April ............

-34

-156

-289

-145

-157

195

118

215

149

160

229

274

505

294

317

Maj ............

-191

-102

-167

-153

-28

162

190

350

219

347

353

291

517

372

375

Juni ............

-268

-336

-324

-167

-220

298

212

454

348

315

565

548

778

515

535

Juli   ............

-389

-84

85

209

76

487

513

535

526

421

876

597

450

317

345

August ..............

-159

-59

77

38

222

345

269

422

379

594

504

328

345

340

372

September ...........

-39

-340

-64

45

-53

300

276

332

396

310

339

616

396

351

363

Oktober .............

-14

-285

-292

-759

-

344

200

257

271

-

358

485

549

1.030

-

November ...........

12

-82

-76

-62

-

311

242

330

273

-

299

323

406

336

-

December ...........

-447

-91

90

157

-

249

304

358

535

-

696

395

268

378

-

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDBALMND