Tabel 4a. Importen fordelt efter forarbejdningsgrad (SITC-kapitler), 1.-3. kvartal

SITC-kode

 

2012

2013

2014

2015

2016

Pct.-vis
ændring

 

 

1.000 kr.

 

 

I alt ...........................................

3.663.062

3.666.997

3.513.938

3.283.727

3.089.563

-5,9

0-9

Næringsmidler og levende dyr i alt ..................

575.145

585.367

580.883

593.312

590.654

-0,4

0

Levende dyr ....................................

210

5

-

-

23

-

1

Kød og kødvarer .................................

140.299

139.172

143.574

140.149

141.200

-

2

Mejeriprodukter og fugleæg .........................

80.029

82.325

85.502

84.817

84.410

-

3

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf .................

23.181

40.759

25.165

33.439

24.103

-

4

Korn og kornvarer ................................

83.949

81.803

81.953

81.282

90.826

-

5

Frugt og grøntsager ..............................

94.429

99.506

97.020

93.656

100.550

-

6

Sukker, sukkerprodukter og honning ..................

27.971

26.540

29.672

28.659

28.948

-

7

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier ................

52.409

47.736

48.366

58.178

47.604

-

8

Foderstoffer (undtagen umalet korn) ..................

8.342

5.709

7.254

8.081

8.143

-

9

Diverse næringsmidler i.a.n. .........................

64.327

61.812

62.377

65.050

64.846

-

1

Drikkevarer og tobak i alt .........................

105.022

96.559

95.356

97.999

102.524

4,6

11

Drikkevarer .....................................

75.984

73.175

69.931

70.685

67.649

-

12

Tobak og tobaksvarer .............................

29.038

23.384

25.425

27.314

34.875

-

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) i alt .........

49.985

46.891

35.734

37.361

48.954

31,0

21

Huder, skind og pelsskind, uberedte ..................

102

73

15

190

868

-

22

Olieholdige frø og frugter ...........................

343

476

455

690

477

-

23

Gummi, rå, herunder syntetisk og regenereret ...........

138

89

9

6

50

-

24

Træ og kork .....................................

28.667

23.170

16.217

18.106

18.181

-

25

Papirmasse og papiraffald ..........................

139

143

33

4

18

-

26

Tekstilfibre og affald ..............................

688

625

323

181

240

-

27

Gødningsstoffer og mineraler, rå .....................

18.387

20.600

16.908

16.748

27.449

-

28

Malme og metalaffald .............................

168

11

4

-

66

-

29

Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n. ..........

1.354

1.704

1.771

1.436

1.604

-

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. i alt ..........

860.844

394.329

400.876

443.389

386.105

-12,9

32

Kul, koks og briketter ..............................

52

261

87

40

65

-

33

Rå mineralolier og produkter deraf ....................

857.687

390.644

398.796

440.294

382.623

-

34

Gas ...........................................  

3.106

3.424

1.993

3.056

3.417

-

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks i alt ...........

2.896

2.821

3.209

2.430

2.692

10,8

41

Animalske olier og fedtstoffer .......................

590

518

452

619

334

-

42

Veg. olier og fedtstoffer, rå el. delvis bearb. ............

2.141

1.939

2.610

1.741

2.317

-

43

Anim. el. veg. olier mv., bearbejdede; voks .............

165

364

147

70

42

-

5

Kemikalier og kemiske produkter i alt ...............

223.681

238.984

237.591

258.321

202.199

-21,7

51

Organiske kemikalier ..............................

818

1.608

854

898

1.533

-

52

Uorganiske kemikalier .............................

6.795

6.325

4.025

3.622

3.722

-

53

Farve- og garvestoffer .............................

30.898

31.025

27.440

27.553

24.717

-

54

Medicinske og farmaceutiske produkter ................

87.479

82.924

81.334

102.718

80.150

-

55

Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler ............

50.606

44.949

49.653

46.842

49.162

-

56

Gødningsstoffer, bearbejdede .......................

3.464

972

3.340

3.585

3.400

-

57

Plast, ubearbejdet ................................

1.099

2.101

930

825

877

-

58

Plast, bearbejdet .................................

21.355

47.310

56.311

50.105

18.167

-

59

Kemiske materialer og produkter i.a.n. .................

21.167

21.771

13.704

22.172

20.470

-

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata i alt .........

533.687

497.038

398.092

467.558

476.930

2,0

61

Læder og lædervarer i.a.n.; beredte pelsskind ...........

666

462

1.227

570

1.260

-

62

Gummi, bearbejdet, i.a.n. ..........................

11.743

11.308

11.704

10.315

11.151

-

63

Træ- og korkvarer, undt. møbler ......................

37.798

40.888

45.907

38.704

35.102

-

64

Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse .........

45.583

44.685

49.103

49.241

48.829

-

65

Tekstilgarn, tekstilstof og tekstilvarer ..................

45.571

33.853

29.998

26.874

35.090

-

66

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n. ................

94.065

87.420

57.807

72.376

102.018

-

67

Jern og stål .....................................

46.851

46.218

30.004

49.481

55.538

-

68

Ikke jernholdige metaller ...........................

15.704

3.437

3.038

7.840

4.011

-

69

Metalvarer i.a.n. .................................

235.705

228.766

169.305

212.156

183.931

-

 

I alt ...........................................

3.663.062

3.666.997

3.513.938

3.283.727

3.089.563

-5,9

7

Maskiner og transportmidler i alt ...................

772.815

1.197.847

1.223.434

896.568

725.046

-19,1

71

Kraftmaskiner og motorer ..........................

77.533

69.662

69.007

62.180

73.851

-

72

Specialmaskiner til forskellige industrier ................

104.710

68.531

110.119

155.758

91.315

-

73

Maskiner til metalbearbejdning ......................

1.734

908

1.185

3.343

4.050

-

74

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. ................

109.217

92.234

94.117

97.743

112.213

-

75

Kontormaskiner; autom. databehandlingsmaskiner .......

58.282

57.847

66.338

49.335

44.974

-

76

App. til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse .........

86.534

82.769

67.061

69.219

52.621

-

77

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør ..........

152.531

93.912

92.988

81.224

105.640

-

78

Køretøjer .......................................

86.849

78.519

79.996

70.264

111.458

-

79

Andre transportmidler .............................

95.426

653.465

642.624

307.502

128.926

-

8

Bearbejdede varer i.a.n. i alt .......................

434.755

418.126

363.190

349.635

403.785

15,5

81

Bygge-, sanitets-, varme- og belysningsartikler ..........

29.991

32.466

38.727

20.362

27.417

-

82

Møbler og dele dertil ..............................

90.717

80.022

69.406

56.547

78.616

-

83

Rejseartikler, kufferter, tasker o.l. .....................

3.282

3.970

3.429

2.624

2.868

-

84

Beklædningsgenstande og -tilbehør ..................

106.919

123.462

91.874

100.777

106.684

-

85

Fodtøj .........................................

15.838

18.275

11.189

14.425

16.906

-

87

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. ..........

37.004

21.612

23.112

34.568

41.346

-

88

Fotografiske og optiske artikler i.a.n.; ure ..............

6.212

6.182

4.744

3.498

3.588

-

89

Diverse forarbejdede varer i.a.n. .....................

144.791

132.136

120.708

116.834

126.359

-

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. i alt .............

104.230

189.038

175.574

137.154

150.675

9,9

93

Varer, ikke klassificeret efter art ......................

104.201

189.023

175.562

137.149

150.662

-

96

Mønter ........................................

7

2

3

1

1

-

97

Guld, ubearbejdet, halvfabrikata og affald ..............

22

14

9

4

12

-

 

 

Tabel 4b. Eksporten fordelt efter forarbejdningsgrad (SITC-kapitler), 1.-3. kvartal

SITC-kode

 

2012

2013

2014

2015

2016

Pct.-vis
ændring

 

 

1.000 kr.

 

 

I alt .........................................

2.025.805

2.252.961

2.236.289

1.992.724

2.786.075

39,8

0-9

Næringsmidler og levende dyr i alt ...............

1.779.749

1.749.438

1.927.095

1.703.041

2.437.643

43,1

0

Levende dyr ..................................

-

-

-

-

-

-

1

Kød og kødvarer ...............................

339

28

0

12

1

-

2

Mejeriprodukter og fugleæg ......................

-

-

-

51

-

-

3

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf ...............

1.777.827

1.746.812

1.924.662

1.702.029

2.435.853

-

4

Korn og kornvarer ..............................

-

-

5

-

2

-

5

Frugt og grøntsager ............................

-

14

0

-

-

-

6

Sukker, sukkerprodukter og honning ................

-

-

-

-

-

-

7

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier ..............

-

37

-

-

-

-

8

Foderstoffer (undtagen umalet korn) ................

1.583

2.548

2.417

949

1.788

-

9

Diverse næringsmidler i.a.n. ......................

-

-

11

-

-

-

1

Drikkevarer og tobak i alt .......................

53

2

32

19

2

-89,1

11

Drikkevarer ...................................

53

2

32

19

2

-

12

Tobak og tobaksvarer ...........................

-

-

-

-

-

-

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) i alt .......

4.991

2.389

13.840

3.258

3.318

1,8

21

Huder, skind og pelsskind, uberedte ................

1

8

28

39

67

-

22

Olieholdige frø og frugter ........................

-

-

-

-

-

-

23

Gummi, rå, herunder syntetisk og regenereret .........

-

-

-

1

-

-

24

Træ og kork ..................................

-

-

-

-

0

-

25

Papirmasse og papiraffald .......................

-

-

-

-

3

-

26

Tekstilfibre og affald ............................

10

54

303

245

244

-

27

Gødningsstoffer og mineraler, rå ...................

4

81

1

2

26

-

28

Malme og metalaffald ...........................

4.975

2.241

13.508

2.970

2.978

-

29

Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n. ........

0

5

-

1

0

-

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. i alt ........

3

2

1

6

2

-69,1

32

Kul, koks og briketter ...........................

-

-

1

-

-

-

33

Rå mineralolier og produkter deraf .................

3

2

0

6

2

-

34

Gas ........................................

-

-

-

-

-

-

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks i alt .........

9

6

0

0

0

.

41

Animalske olier og fedstoffer ......................

9

6

-

-

-

-

42

Veg. olier og fedtstoffer, rå el. delvis bearb. ..........

-

-

-

-

-

-

43

Anim. el. veg. olier mv., bearbejdede; voks ...........

-

-

-

-

-

-

5

Kemikalier og kemiske produkter i alt .............

193

460

57

132

84

-36,3

51

Organiske kemikalier ............................

-

0

0

-

-

-

52

Uorganiske kemikalier ...........................

0

-

-

-

-

-

53

Farve- og garvestoffer ...........................

-

20

-

1

1

-

54

Medicinske og farmaceutiske produkter ..............

69

358

14

84

21

-

55

Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler ..........

-

-

-

9

24

-

56

Gødningsstoffer, bearbejdede ....................

-

-

-

-

-

-

57

Plast, ubearbejdet .............................

120

79

43

38

33

-

58

Plast, bearbejdet ..............................

1

-

0

-

-

-

59

Kemiske materialer og produkter i.a.n. ..............

3

2

0

0

5

-

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata i alt .......

2.260

10.199

3.743

3.088

2.948

-4,5

61

Læder og lædervarer i.a.n.; beredte pelsskind ........

1.913

8.193

3.352

2.859

2.164

-

62

Gummi, bearbejdet, i.a.n. ........................

12

3

0

0

7

-

63

Træ- og korkvarer, undt. møbler ...................

-

99

4

3

0

-

64

Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse .......

66

111

0

5

1

-

65

Tekstilgarn, tekstilstof og tekstilvarer ................

12

57

105

31

73

-

66

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n. ..............

25

62

11

6

583

-

67

Jern og stål ...................................

-

51

1

-

1

-

68

Ikke jernholdige metaller .........................

71

6

1

-

0

-

69

Metalvarer i.a.n. ...............................

161

1.618

268

185

118

-

 

I alt .........................................

2.025.805

2.252.961

2.236.289

1.992.724

2.786.075

39,8

7

Maskiner og transportmidler i alt .................

21.447

205.376

115.033

90.037

97.967

8,8

71

Kraftmaskiner og motorer ........................

217

1.015

202

195

1.189

-

72

Specialmaskiner til forskellige industrier ..............

2.419

1.388

742

413

2.094

-

73

Maskiner til metalbearbejdning ....................

-

11

-

13

-

-

74

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. ..............

1.939

1.812

435

586

319

-

75

Kontormaskiner; autom. databehandlingsmaskiner .....

74

382

81

801

241

-

76

App. til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse .......

184

1.028

184

1.299

178

-

77

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør .......

350

90

205

217

465

-

78

Køretøjer .....................................

6

48

722

63

238

-

79

Andre transportmidler ...........................

16.257

199.602

112.462

86.450

93.243

-

8

Bearbejdede varer i.a.n. i alt ....................

6.814

9.280

8.031

9.597

6.554

-31,7

81

Bygge-, sanitets-, varme- og belysningsartikler ........

-

-

14

-

8

-

82

Møbler og dele dertil ............................

21

59

152

13

12

-

83

Rejseartikler, kufferter, tasker o.l. ..................

-

24

1

-

6

-

84

Beklædningsgenstande og -tilbehør ................

1.574

327

1.288

829

214

-

85

Fodtøj .......................................

1

13

-

7

681

-

87

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. ........

728

2.826

107

1.877

1.661

-

88

Fotografiske og optiske artikler i.a.n.; ure ............

9

11

-

36

14

-

89

Diverse forarbejdede varer i.a.n. ...................

4.481

6.020

6.468

6.835

3.958

-

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. i alt ...........

210.287

275.810

168.456

183.547

237.557

29,4

93

Varer, ikke klassificeret efter art ....................

156.557

221.250

168.456

183.547

237.557

-

96

Mønter ......................................

-

-

-

-

-

-

97

Guld, ubearbejdet, halvfabrikata og affald ...........

53.730

54.560

-

-

-

-