Publikationen er rettet den 23. januar 2017. Der er rettet i oversigt 2 vedrørende fordelingen på måneder og tabel 5 vedrørende eksportens fordeling på lande. De samlede handelstal i de enkelte år er uændrede.

 

Fremgang i eksporten de første 9 måneder af 2016

Indtægter fra eksporten af varer androg 2.786 mio. kr. i de første 9 måneder af 2016. Det er en stigning på 793 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 39,8 pct. Fremgangen kan henføres til forøget eksportværdi af Rejer samt Hellefisk, hvor eksporten af disse varer er steget med hhv. 313 mio. kr. og 242 mio. kr. Eksporten kan muligvis tilskrives en del af stigningen i periodeforskydningen i forhold til 2015.

 

Udgifter til import udgjorde 3.090 mio. kr. i de første 9 måneder. Det er et fald på 194 mio. kr. i forhold til samme periode året før, svarende til -5,9 pct. Der har primært været et fald i importen af Maskiner og transportmidler, som er faldet fra 897 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2015 til 725 mio. kr. i samme periode i 2016. Det svarer til et fald på 172 mio. kr. eller -19,1 pct.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen 2012-2016, 1.-3. kvartal

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.000 kr.

Handelsbalancen ....  

-1.637.257

-1.414.036

-1.277.649

-1.291.003

-303.488

Import .............

3.663.062

3.666.997

3.513.938

3.283.727

3.089.563

Eksport ............

2.025.805

2.252.961

2.236.289

1.992.724

2.786.075

 

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 303 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring af handelsbalancen på 988 mio. kr. i forhold til sidste år.

 

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel, 2014-2016

 

 

 

I oversigt 2 nedenunder vises en opdeling af importen, eksporten og handelsbalancen på måneder for årene 2014 til 2016.

 

Oversigt 2. Handelsbalancen, importen og eksporten fordelt på måneder

 

Handelsbalance

Import

Eksport

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

Mio. kr.

Jan ..........

-12

-36

-61

191

170

194

180

135

133

Feb ..........

-39

-89

44

202

212

241

163

124

285

Mar ..........

-146

-90

-56

253

247

254

107

157

198

Apr ..........

-34

-156

-275

229

274

495

195

118

220

Maj ..........

-191

-102

-169

353

291

427

162

190

258

Jun ..........

-268

-336

78

565

548

377

298

212

455

Jul ...........

-389

-84

92

876

597

374

487

513

465

Aug ..........

-159

-59

101

504

328

338

345

269

439

Sep ..........

-39

-340

-57

339

616

389

300

276

332

Okt ..........

-14

-285

358

485

344

200

Nov ..........

12

-82

299

323

311

242

Dec ..........

-447

-91

696

395

249

304