Grønlands udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres Grønlands udenrigshandel ud fra SITC-nomenklatur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 3. Import fordelt på SITC-afsnit, 1.-3. kvartal

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

1.000 kr.

 

I alt ............................

3.663.062

3.666.997

3.513.938

3.283.727

3.089.563

0

Næringsmidler og levende dyr ........

575.145

585.367

580.883

593.312

590.654

1

Drikkevarer og tobak ...............

105.022

96.559

95.356

97.999

102.524

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel)

49.985

46.891

35.734

37.361

48.954

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.

860.844

394.329

400.876

443.389

386.105

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks .

2.896

2.821

3.209

2.430

2.692

5

Kemikalier og kemiske produkter ......

223.681

238.984

237.591

258.321

202.199

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata

533.687

497.038

398.092

467.558

476.930

7

Maskiner og transportmidler .........

772.815

1.197.847

1.223.434

896.568

725.046

8

Bearbejdede varer i.a.n. i ...........

434.755

418.126

363.190

349.635

403.785

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. ...

104.230

189.038

175.574

137.154

150.675

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

 

Importværdien faldt fra 3.284 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2015 til 3.090 mio. kr. i samme periode i 2016. Det er et fald på 194 mio. kr. eller -5,9 pct.

 

Det største fald i importværdien er sket inden hovedgruppen Maskiner og transportmidler, som er faldet fra 897 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2015 til 725 mio. kr. i samme periode i 2016. Det svarer til et fald på 172 mio. kr. eller -19,1 pct.

 

Oversigt 4. Eksport fordelt på SITC-afsnit, 1.-3. kvartal

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

1.000 kr.

 

I alt ............................

2.025.805

2.252.961

2.236.289

1.992.724

2.786.075

0

Næringsmidler og levende dyr ........

1.779.749

1.749.438

1.927.095

1.703.041

2.437.643

1

Drikkevarer og tobak ...............

53

2

32

19

2

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel)

4.991

2.389

13.840

3.258

3.318

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.

3

2

1

6

2

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks .

9

6

-

-

-

5

Kemikalier og kemiske produkter ......

193

460

57

132

84

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata

2.260

10.199

3.743

3.088

2.948

7

Maskiner og transportmidler .........

21.447

205.376

115.033

90.037

97.967

8

Bearbejdede varer i.a.n. ............

6.814

9.280

8.031

9.597

6.554

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. ...

210.287

275.810

168.456

183.547

237.557

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

 

Værdien af eksporten er steget til 2.786 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016 fra 1.993 mio. kr. i samme periode i 2015. Det er en stigning på 793 mio. kr. eller 39,8 pct.

 

Den største stigning i eksportværdien er sket indenfor hovedgruppen Næringsmidler og levende dyr, som er steget med 735 mio. kr. eller 43,1 pct. i 1.-3. kvartal 2016 i forhold til samme periode i 2015.