Beregning af eksportværdi for visse fiskearter

Eksport af makrel registreres ikke systematisk. Derfor indhenter Grønlands Statistik selv oplysninger om eksporterede mængder og priser for makrel hos forskellige kilder. Grønlands Statistik har oplysninger om kilopriser på makrel, hvor der skelnes mellem makrel fisket af grønlandske fartøjer og makrel fisket af udenlandske fartøjer.

 

Den del fangsten, som er fisket med grønlandske fartøjer, som i 2016 udgør 19.422 tons, er registreret i eksporten med en kilopris 8,00 kr. pr. kilo. Fiskeriet af makrel med udenlandske fartøjer, sker på den måde, at grønlandske rederier får udenlandske fartøjer til at fiske for sig, og sælger fisken til det udenlandske fartøj til lavere pris, mod at disse selv afholder omkostningerne til fiskeriet. Den del af fangsten, 14.271 tons i 2016, som er fisket med udenlandske fartøjer, er derfor sat til 2,00 kr. pr. kilo.

 

For eksporten af sild laves et tilsvarende skel mellem sild fanget af grønlandske fartøjer til 10,00 kr. pr. kilo og sild fanget af udenlandske fartøjer til 2,50 kr. pr. kilo.  For blåhvilling sættes kiloprisen for alle fangster til 1,59 kr. pr. kilo.