Fremgang i eksporten

Indtægter fra eksporten af varer androg 1.527 mio. kr. i første halvår af 2016. Det er en stigning på 377 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 32,8 pct. Fremgangen kan henføres til forøget eksportværdi af Rejer samt Hellefisk, hvor eksporten af disse varer er steget med hhv. 138 mio. kr. og 135 mio. kr. i første halvår 2016 i forhold til året før.

 

Udgifter til import udgjorde 2.085 mio. kr. i årets første halvår. Det er en stigning på 342 mio. kr. i forhold til samme periode året før, svarende til 19,6 pct. Der har primært været en stigning i importen af Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l., som er steget fra 171 mio. kr. i første halvår 2015 til 437 mio. kr. i samme periode i 2016. Det svarer til en stigning på 266 mio. kr. eller 156,1 pct.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen 2012-2016, 1. halvår

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.000 kr.

Handelsbalancen ....  

-793.867

-956.869

-689.912

-592.688

-557.763

Import .............

1.908.122

2.070.879

1.794.487

1.742.994

2.085.253

Eksport ............

1.114.256

1.114.010

1.104.575

1.150.306

1.527.490

 

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 558 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring af handelsbalancen på 35 mio. kr. i forhold til sidste år.

 

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel, 2014-2016

 

I tabel 1 nedenunder vises en opdeling af importen, eksporten og handelsbalancen på måneder for årene 2014 til 2016.

 

Tabel 1. Handelsbalancen, importen og eksporten fordelt på måneder

 

Handelsbalance

Import

Eksport

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

Mio. kr.

Jan .....  

-12

-24

-53

191

170

186

180

146

133

Feb .....

-39

-78

47

202

212

230

163

135

277

Mar .....

-146

-76

-46

253

247

243

107

171

197

Apr ......

-34

-145

-401

229

274

616

195

129

215

Maj ......

-191

-85

-197

353

291

450

162

206

253

Jun .....

-268

-317

92

565

548

361

298

231

453

Jul ......

53

-127

323

360

376

233

Aug .....

-159

-35

504

328

345

293

Sep .....

-39

-315

339

616

300

300

Okt ......

-14

-267

358

485

344

218

Nov .....

12

-60

299

323

311

263

Dec .....

-447

-64

696

395

249

331