Varegruppering

Udenrigshandelsstatistikken opgøres på grundlag af vareopdelingen i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN). Ved offentliggørelser anvendes desuden va­regrupperingen efter FN’s Standard International Trade Classification (SITC). Derudover grupperes importen efter anvendelse opdelt efter FN’s Broad Economic Categories (BEC), mens eksporten grupperes efter produktionsgrene (KONJ), der er defineret på grundlag af SITC.

 

Ved anvendelse af SITC-nomenklatur grupperes varer efter forarbejdningsgrad, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Den første udgave af SITC er fra 1950. Den seneste revision (SITC, Rev.4) blev foretaget i 2007. En vares forarbejdningsgrad er bestemmende for, hvorledes denne vare placeres i den hierarkiske klassifikation.

 

Ud over EU’s kombinerede nomenklatur (KN) og SITC-nomenklaturen er importen inddelt efter anvendelse, som med visse undtagelser er baseret på BEC-nomenklaturen. Den første udgave af BEC blev udarbejdet i 1971. Den seneste revision (BEC, Rev. 2) blev fortaget i 1986.

 

BEC klassificerer importen inden for syv anvendelsesområder og under hver af disse et antal varegrupper. BEC er baseret på SITC-nomenklaturen, hvilket vil sige at varenumre med samme SITC-nummer som hovedregel også kan henføres til samme anvendelseskategori i BEC-nomenklaturen.

 

Ved anvendelse af KONJ opdeles eksporten efter produktionsgrene. KONJ omfatter 8 hovedgrupper og under hver af disse et vist antal varegrupper. Det bemærkes at KONJ som BEC er defineret på grundlag af SITC nomenklaturen.