Rev. 1: 4. juli, Tabel 4 rettet for manglende sumlinje

 

Fald i eksporten i årets første tre måneder

Indtægter fra eksporten af varer androg 603 mio. kr. i første kvartal 2016. Det er et fald på 28 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 4 pct. Faldet kan henføres til eksporten af Rejer, hvor eksporten er faldet med 66 mio. kr. i første kvartal 2016 i forhold til året før.

 

Udgifter til import udgjorde 689 mio. kr. i årets første 3 måneder. Det er en stigning på 54 mio. kr. i forhold til samme periode året før, svarende til en stigning på 8 pct. Der har primært været stigning i importen af Maskiner og transportmidler, som er steget fra 137 mio. kr. i første kvartal 2015 til 198 mio. kr. i samme periode i 2016. Det svarer til en stigning på 61 mio. kr. eller 45 pct.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen 2012-2016, 1. kvartal

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.000 kr.

Handelsbalancen ..

-245.898

-235.363

-196.923

-4.435

-85.904

Import ..........

685.844

668.796

646.505

634.922

688.484

Eksport .........

439.946

433.433

449.582

630.488

602.580

 

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 86 mio. kr. i 2016, hvilket er en forværring af handelsbalancen på 82 mio. kr. i forhold til sidste år.

 

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel, 2014-2016

 

I tabel 1 nedenunder vises en opdeling af importen, eksporten og handelsbalancen på måneder for årene 2014 til 2016.

 

Tabel 1. Handelsbalancen, importen og eksporten fordelt på måneder

 

Handelsbalance

Import

Eksport

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

Mio.kr.

 Jan ...

-12

-37

-61

191

172

194

180

135

133

 Feb ...

-39

-90

36

202

214

241

163

124

277

 Mar ...

-146

-92

-61

253

249

253

107

157

193

 Apr ...

-34

-158

-

229

276

-

195

118

-

 Maj ...

-191

-104

-

353

294

-

162

190

-

 Jun ...

-268

-341

-

565

553

-

298

212

-

 Jul ...

53

-149

-

323

363

-

376

214

-

 Aug     

-159

-62

-

504

331

-

345

269

-

 Sep     

-39

-245

-

339

520

-

300

276

-

 Okt ...

-14

-166

-

358

366

-

344

200

-

 Nov ...

12

-85

-

299

326

-

311

242

-

 Dec ...

-447

28

-

696

276

-

249

304

-

 Uop.....

-

215

-

-

-

-

-

215

-