Kort om Udenrigshandel 1. kvartal 2016

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. kapitel om Varegruppering.

 

Publikationen indeholder endelige tal for 2012 samt foreløbige tal for 2013 til 2016. Alle værdier er anført i løbende priser. For yderligere oplysninger om begreber og definitioner henvises til metodeafsnittet.