Udenrigshandel 2015

Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. På baggrund af nye oplysninger om olieimporten, er importværdien opjusteret med 339 mio. kr.

 

Eksportværdien faldt i 2015

De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 2.656 mio. kr. i 2015. Det er et fald på 373 mio. kr. i forhold til 2014, svarende til 12,3 pct. Faldet kan især henføres til fald i eksportværdien af Makrel, som er faldet med 186 mio. kr., svarende til 57,1 pct. i forhold til året før. Til trods for højere kilopris af makrel som er fisket i det Østgrønlandske farvande, er eksportindtægten således faldet.

 

Indtægterne fra eksport af hellefisk, frosset hel er faldet til 477 mio. kr. i 2015 fra 657 mio. kr. året før. Det er et fald på 180 mio. kr., eller 27,5 pct. Kiloprisen er faldet fra 26,2 kr. i 2014 til 24,7 kr. i 2015.

 

Til trods for højere kilopris for Rejer, pillede og frosne, fra 39,2 kr. i 2014 til 42,5 kr. i 2015, er eksportværdien faldet til 488 mio. kr. fra 639 mio. kr. Det er et fald på 151 mio. kr., eller 23,7 pct. Det skyldes, at de eksporterede mængder af Rejer, pillede og frosne er faldet med 29,6 pct.

 

Udgifter til import udgjorde 4.250 mio. kr. i 2015. Det er et fald på 63 mio. kr. i forhold til det seneste år. Der har primært været et fald i importen af Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l., hvor importen af denne vare er faldet med 187 mio. kr. i 2015 i forhold til året før.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

1.000 kr.

Handelsbalancen .........  

-2.714.329

-2.213.198

-2.186.177

-1.284.689

-1.594.730

Import ..................

5.350.648

4.995.811

5.058.272

4.313.510

4.250.484

Eksport .................

2.636.319

2.782.612

2.872.095

3.028.822

2.655.753

 

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 1.595 mio. kr. i 2015, hvilket er en forværring af handelsbalancen på 310 mio. kr. i forhold til sidste år.

 

Udviklingen af en kvartalsfordelt af handelsbalance i perioden 2011-2015 kan ses i figur 1.

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel, 2011-2015

 

I tabel 1 nedenunder vises en opdeling af importen, eksporten og handelsbalancen på måneder for årene 2011 til 2015.

 

Tabel 1. Handelsbalancen, importen og eksporten fordelt på måneder

 

Handelsbalance

Import

Eksport

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

Mio.kr.

Jan ..................  

-58

-12

-36

193

191

170

135

180

146

Feb.............. .................

-66

-39

-89

219

202

212

153

163

135

Mar.............. .................

-111

-146

-90

257

253

247

146

107

171

Apr.............. .................

-384

-34

-156

542

229

274

159

195

129

Maj.............. .................

-60

-191

-102

335

353

291

275

162

206

Jun.............. .................

-277

-268

-336

524

565

548

247

298

231

Jul.............. .................

-40

53

-146

401

323

360

361

376

233

Aug............. .................

-168

-159

-59

487

504

328

319

345

293

Sep............. .................

-116

-39

-340

405

339

616

289

300

300

Okt.............. .................

-320

-14

-285

665

358

485

345

344

218

Nov.............. .................

-634

12

-82

836

299

323

202

311

263

Dec.............. .................

49

-447

-91

194

696

395

242

249

331