Revision af tallene for 2013 og 2014

Bearbejdning af regnskabsstatistikken til brug i det produktionsbaserede nationalregnskab giver nye oplysninger omkring grønlandske selskabers investeringer. På den måde fås nye oplysninger omkring selskabernes køb og salg af transportmidler, som indføres til Grønland ved egen fremdrift udenom toldfunktionen i Aalborg. Endvidere er transportomkostninger for importen revideret som følge af nye oplysninger. Ændringerne kan ses i oversigt 4.

 

Oversigt 4. Ændringer i tallene for 2013 og 2014

 

Import

Eksport

 

2013

2014

2013

2014

 

1.000 kr.

Hidtidig værdi ...  

4.616.047

4.305.636

2.751.553

3.028.822

Nyværdi ........

5.058.272

4.313.510

2.872.095

3.028.822

Ændring ........

442.225

7.874

120.542

-

- heraf

 

 

 

 

Transport........

-33.266

-53.295

-

-

Fly  ...........

63.221

61.169

-

-

Skibe ..........

412.271

-

120.542

-