Grønlands udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres Grønlands udenrigshandel ud fra SITC-nomenkla­tur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 2. Import fordelt på SITC-afsnit, 1. halvår

SITC-afsnit

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

1.000 kr.

0-9

I alt ............................  

2.519.112

1.908.122

2.070.879

1.794.487

1.732.499

0

Næringsmidler og levende dyr.........

347.715

338.319

342.760

341.820

343.081

1

Drikkevarer og tobak................

57.932

58.505

54.405

50.621

56.080

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel)

21.911

29.391

31.190

22.908

23.802

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l..

398.068

210.972

198.046

204.099

169.321

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks..

1.486

1.890

1.701

1.629

1.367

5

Kemikalier og kemiske produkter.......

136.223

135.804

162.018

152.485

169.141

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata

291.072

326.700

310.022

241.661

282.416

7

Maskiner og transportmidler..........

976.759

496.360

652.156

501.187

396.940

8

Bearbejdede varer i.a.n..............

232.468

265.805

255.829

217.042

201.248

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n.....

55.478

44.377

62.753

61.035

89.103

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

 

Importværdien faldt fra 1.794 mio. kr. i første halvår 2014 til 1.733 mio. kr. i samme periode i 2015. Det er et fald på 62 mio. kr. eller 3,4 pct.

 

Det største fald i importværdien er sket inden hovedgruppen Maskiner og transportmidler, som er faldet fra 501 mio. kr. i første halvår 2014 til 397 mio. kr. i samme periode i 2015. Det svarer til et fald på 104 mio. kr. eller 20,8 pct.

 

Oversigt 3. Eksport fordelt på SITC-afsnit, 1. halvår

SITC-afsnit

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

1.000 kr.

0-9

I alt ............................  

1.167.376

1.114.256

1.114.010

1.104.575

876.501

0

Næringsmidler og levende dyr.........

1.098.911

1.012.141

989.239

995.952

801.166

1

Drikkevarer og tobak................

7

3

1

12

14

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel)

4.098

2.443

1.687

12.567

2.275

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l..

6

3

0

0

5

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks..

8

9

6

-

-

5

Kemikalier og kemiske produkter.......

68

54

354

15

72

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata

5.522

2.006

3.403

2.802

3.190

7

Maskiner og transportmidler..........

15.486

11.819

2.897

3.170

4.116

8

Bearbejdede varer i.a.n..............

2.425

3.793

7.064

6.561

5.232

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n.....

40.845

81.986

109.358

83.495

60.431

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

 

Værdien af eksporten er faldet til 877 mio. kr. i årets første seks måneder i 2015 fra 1.105 mio. kr. i samme periode i 2014. Det er et fald på 228 mio. kr. eller 20,6 pct.

 

Det største fald i eksportværdien er sket indenfor hovedgruppen Næringsmidler og levende dyr, som er faldet med 195 mio. kr. eller 19,6 pct. i første halvår 2015 i forhold til samme periode i 2014.