Fald i eksporten og importen i første halvår

Indtægter fra eksporten af varer androg 877 mio. kr. i første halvår 2015. Det er et fald på 228 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 20,6 pct. Faldet kan især henføres til fald i eksportmængden af Rejer og Hellefisk, hvor eksportmængden af disse varer er faldet med hhv. 31,0 pct. og 27,8 pct. i forhold til samme periode året før.

 

Udgifter til import udgjorde 1.732 mio. kr. i årets første 6 måneder. Det er et fald på 62 mio. kr. i forhold til samme periode året før, svarende til et fald på 3,5 pct. Der har primært været et fald i importen af Maskiner og transportmidler, som er faldet fra 501 mio. kr. i første halvår 2014 til 397 mio. kr. i samme periode i 2015. Det svarer til et fald på 104 mio. kr. eller 20,8 pct.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen 2011-2015, 1. halvår

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

1.000 kr.

Handelsbalancen ........  

-1.351.736

-793.867

-956.869

-689.912

-855.997

Import ..................

2.519.112

1.908.122

2.070.879

1.794.487

1.732.499

Eksport .................

1.167.376

1.114.256

1.114.010

1.104.575

876.501

 

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 856 mio. kr. i første halvår 2015, hvilket er en forværring af handelsbalancen på 166 mio. kr. i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel, 2013-2015

 

I tabel 1 nedenunder vises en opdeling af importen, eksporten og handelsbalancen på måneder for årene 2013 til 2015.

 

Tabel 1. Handelsbalancen, importen og eksporten fordelt på måneder

 

Handelsbalance

Import

Eksport

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

Mio. kr.

Jan ..  

-58

-12

-42

193

191

169

135

180

127

Feb ..

-66

-39

-109

219

202

211

153

163

102

Mar ..

-111

-146

-105

257

253

245

146

107

141

Apr ..

-384

-34

-159

542

229

272

159

195

114

Maj ..

-60

-191

-102

335

353

290

275

162

187

Jun ..

-277

-268

-339

524

565

544

247

298

206

Jul ...

-40

53

401

323

361

376

Aug ..

-168

-159

487

504

319

345

Sep ..

-116

-39

405

339

289

300

Okt ..

-320

-14

665

358

345

344

Nov ..

-634

12

836

299

202

311

Dec ..

49

-447

194

696

242

249

 

Bearbejdning af tallene for udenrigshandelen til brug i det produktionsbaserede nationalregnskab, har givet anledning til revision af tallene vedrørende import og eksport af skibe og fly. Endvidere er transportomkostningerne for importen revideret som følge af nye oplysninger. Oversigt over revisionerne kan ses i kapitel 7 i nærværende udgivelse.