Opgørelsesprincipper for transport

Grønlands import og eksport er opgjort på to forskellige måder, CIF og FOB. Disse begreber dækker forskellige krav om afholdelse af visse omkostninger i forbindelse med transporten af en vare, hvilket fremgår af nedenstående:

 

Værdien af udenrigshandlen offentliggøres som den såkaldte statistiske værdi. For importens vedkommende er det værdien af varen ved den grønlandske grænse eller havn inklusiv de tjenesteomkostninger, der er forbundet med leveringen af varen frem til den grønlandske grænse, fx transportomkostninger og forsikring. Denne værdi kaldes for cif værdi (cost, insurance and freight).

 

For eksportens vedkommende er det ligeledes værdien af varen ved det grønlandske udførselssted inklusiv de omkostninger, der er forbundet med at transportere varen fra eksportøren til udførelsesstedet på den grønlandske grænse eller havn. Denne værdi kaldes for fob værdi (free on board).