Forord

Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsberetning for 2018. Årsberetningen beskriver Grønlands Statistiks opgaver, herunder organisationens lovgrundlag og ledelsesforhold. Derudover indeholder beretningen en gennemgang af året i Grønlands Statistik med en oversigt over statistikproduktionen i 2018 samt virksomhedens økonomiske og menneskelige ressourcer. I lighed med 2017 er der i årsberetningen 2018 fokus på brugen af Grønlands Statistiks hjemmeside.

 

I tilknytning til årsberetningen udgives en opdatering af det rullende virksomhedsprogram som bestyrelsen opdaterer hvert år.

 

2018 var præget af et større fald i indtægterne og som følge heraf en mindre fokus på opgaver finansieret ud over finansloven.

 

Der er i de senere år sket en betydelig stigning i antallet af udgivelser. Afgørende for en positiv udvikling i de kommende år er, at det nuværende personale kan fastholdes og udfordringerne med fortsat at rekruttere kvalificerede medarbejdere kan løses. Desuden er det væsentligt, at de administrative registreringer i de offentlige IT-systemer forbedres, idet disse registreringer er de væsentligste kilder til Grønlands Statistiks udgivelser.

 

 

Vøgg Løwe Nielsen

Formand for bestyrelsen