1.1. Fiskeri
Februar Januar Marts
2021
Andre arter
1.000 kr. 239,34 193,17 409,03
Ton 80,40 46,38 115,73
Byrkelange
1.000 kr. 1,80 NA NA
Ton 0,34 NA NA
Fjordtorsk
1.000 kr. 23,09 4,13 32,11
Ton 10,66 1,91 14,82
Havkat
1.000 kr. 18,63 6,75 153,34
Ton 4,83 1,63 37,68
Hellefisk
1.000 kr. 35.719,76 23.922,16 37.488,16
Ton 1.951,68 1.283,87 2.062,12
Helleflynder
1.000 kr. 2,86 0,97 5,96
Ton 0,17 0,06 0,37
Krabber
1.000 kr. 5.406,62 5.530,20 4.656,01
Ton 207,06 205,23 174,17
Polartorsk
1.000 kr. 2,64 NA NA
Ton 0,66 NA NA
Rejer
1.000 kr. 30.909,80 32.309,95 27.517,18
Ton 3.771,53 3.883,79 3.324,39
Rokke
1.000 kr. 0,73 NA 1,01
Ton 0,18 NA 0,25
Rødfisk
1.000 kr. 491,59 28,39 115,60
Ton 92,89 5,48 20,60
Torsk
1.000 kr. 4.367,50 6.446,02 10.529,12
Ton 881,62 1.292,96 2.039,84

Se Statistikbankens tabel: FID001

Grønland
Udland
1.000 kr. Ton 1.000 kr. Ton
Barentshavet 122.068 9.828 0 0
Flemish Cap 0 0 0 0
Færøerne 20.162 7.004 0 0
Ices International 267.116 30.811 0 0
Island 0 0 0 0
Nafo International 0 0 0 0
Nordnorge 0 0 0 0
Sydnorge 0 0 0 0
Ukendt 0 0 0 0
Vest- Østgrønland 111.531 9.690 0 0
Vestgrønland 1.861.682 71.280 189.415 7.523
Østgrønland 75.914 4.676 356.155 19.199

Se Statistikbankens tabel: FID008

Havgående
Kystnært
Trawlere Kuttere Joller Trawlere Kuttere Joller
2020
Barentshavet 9.780 0 0 0 0 0
Færøerne 18.891 0 0 0 0 0
Ices International 30.833 0 0 0 0 0
Island 0 0 0 0 0 0
Nafo International 0 0 0 0 0 0
Svalbard 616 0 0 0 0 0
Vestgrønland 71.820 0 0 47.607 22.871 36.295
Østgrønland 4.792 0 0 0 0 565
Vest- Østgrønland 11.178 0 0 0 0 0
Ukendt 0 0 0 0 0 0
Barentshavet 0 0 0 0 0 0
Færøerne 0 0 0 0 0 0
Ices International 0 0 0 0 0 0
Island 0 0 0 0 0 0
Nafo International 0 0 0 0 0 0
Svalbard 0 0 0 0 0 0
Vestgrønland 7.941 0 0 0 0 0
Østgrønland 19.213 0 0 0 0 0
Vest- Østgrønland 0 0 0 0 0 0
Ukendt 0 0 0 0 0 0

Se Statistikbankens tabel: FID010

EU fartøjer hav Færøske fartøjer hav Grønlandske fartøjer hav Grønlandske fartøjer kyst Norske fartøjer hav Russiske fartøjer hav
2019
Færøerne - - 16.700 - - -
Ices International - - 6.192 - - -
Norge - - 5.700 - - -
Rusland - - 5.269 - - -
Vest- Østgrønland 3.050 1.325 15.475 - 1.200 -
Vestgrønland 5.400 100 77.037 115.940 900 1.675
Østgrønland 12.395 1.300 102.855 - 1.850 700

Se Statistikbankens tabel: FIDKVOT

1.2. Fangst
Feb Mar Juni juli Nov
2019
Narhval
1.000 kr. 92,25 7,88 1.056,15 169,88 902,63
Ton 0,62 0,05 7,04 1,13 6,02

Se Statistikbankens tabel: FID002

Sæl, uspec.
2018
Maniitsoq
1.000 kr. 60,52
Ton 5,05

Se Statistikbankens tabel: FID003

Får Lam Landpattedyr, uspec. Ren
2019
Narsaq
1.000 kr. 1.717,8 19.547,8 758,2 325,1
Ton 45,8 289,7 7,4 4,3

Se Statistikbankens tabel: FID004

Buksesæl Grønlandssæl Netside (Ringsæl)
2019
Ammassalik
1.000 kr. 36,8 930,0 1.182,70
Antal skind 92,0 2.325,0 3.987,00
Illoqqortoormiut
1.000 kr. 0,0 12,0 31,75
Antal skind 0,0 30,0 106,00
Kangaatsiaq
1.000 kr. 196,0 230,4 131,30
Antal skind 490,0 576,0 443,00
Maniitsoq
1.000 kr. 78,0 765,6 39,40
Antal skind 195,0 1.914,0 138,00
Nanortalik
1.000 kr. 11,6 272,0 82,40
Antal skind 29,0 680,0 276,00
Narsaq
1.000 kr. 42,4 704,0 32,40
Antal skind 106,0 1.760,0 108,00
Nuuk
1.000 kr. 0,0 43,2 3,10
Antal skind 0,0 108,0 11,00
Paamiut
1.000 kr. 11,2 735,2 920,40
Antal skind 28,0 1.838,0 70,00
Qaqortoq
1.000 kr. 13,2 434,0 24,30
Antal skind 33,0 1.085,0 82,00
Qasigiannguit
1.000 kr. 42,4 247,2 365,40
Antal skind 106,0 618,0 126,00
Qeqertarsuaq
1.000 kr. 0,0 1,6 22,50
Antal skind 0,0 4,0 75,00
Qaanaaq
1.000 kr. 4,8 55,2 417,40
Antal skind 12,0 138,0 1.400,00
Sisimiut
1.000 kr. 1,2 182,8 12,90
Antal skind 3,0 457,0 43,00
Upernavik
1.000 kr. 75,6 751,2 1.627,30
Antal skind 189,0 1.878,0 5.450,00
Uummannaq
1.000 kr. 0,0 76,0 148,80
Antal skind 0,0 190,0 496,00
Aasiaat
1.000 kr. 24,4 103,6 57,80
Antal skind 61,0 259,0 193,00

Se Statistikbankens tabel: FID006

Isbjørn
2006
Qaqortoq
1.000 kr. 5,5
Antal skind 1,0

Se Statistikbankens tabel: FID007

Avannaata Kommunia
Kommune Kujalleq
Kommune Qeqertalik
Kommuneqarfik Sermersooq vest
Kommuneqarfik Sermersooq øst
Qeqqata Kommunia
Udenfor kommunal inddeling
By Bygd By Bygd By Bygd By Bygd By Bygd By Bygd By Bygd
2019
Erhvervsfanger
Jagtbevis 55 34 11 11 15 11 15 - 13 13 19 5 - -
Heraf, nye medlem 36 50 13 5 20 12 21 3 1 7 18 4 - -
Heraf, stadig medlem 419 506 70 39 209 115 163 37 53 44 157 133 - -
Heraf, ikke længere medlem 455 556 83 44 229 127 184 40 54 51 175 137 - -
Fritidsfanger
Jagtbevis 221 64 102 26 165 23 563 18 31 3 270 53 - 21
Heraf, nye medlem 179 54 85 18 109 9 585 13 36 - 201 55 - 19
Heraf, stadig medlem 455 131 142 24 398 37 1.456 28 76 3 619 112 - 16
Heraf, ikke længere medlem 634 185 227 42 507 46 2.041 41 112 3 820 167 19 16

Se Statistikbankens tabel: FIDBEUDIND

Erhvervsfanger
Fritidsfanger
Kvinde Mand Kvinde Mand
2019
Avannaata Kommunia
By 3 452 135 499
Bygd 5 551 66 119
Kommune Kujalleq
By 1 82 34 193
Bygd 2 42 6 36
Kommune Qeqertalik
By - 229 80 427
Bygd - 127 9 37
Qeqqata Kommunia
By 2 173 137 683
Bygd 1 136 35 132
Sermersooq Vest
By 1 183 405 1.636
Bygd - 40 11 30
Sermersooq Øst
By 1 53 19 93
Bygd 1 50 - 3
Udenfor kommunal inddeling
By - - - -
Bygd - - - 35

Se Statistikbankens tabel: FIDBEVIS

Erhvervsfanger Fritidsfanger
2019
Avannaata Kommunia 1.011 819
Kommune Kujalleq 127 269
Kommune Qeqertalik 356 553
Kommuneqarfik Sermersooq vest 224 2.082
Kommuneqarfik Sermersooq øst 105 115
Qeqqata Kommunia 312 987

Se Statistikbankens tabel: FIDBEALD

Erhvervsfanger
Fritidsfanger
By Bygd By Bygd
2019
Alle Kommuner 47,6 45,1 45,9 45,0
Avannaata Kommunia 45,6 44,0 46,2 43,6
Kommune Kujalleq 49,6 51,9 47,9 52,6
Kommune Qeqertalik 49,4 44,3 47,2 50,3
Kommuneqarfik Sermersooq vest 47,2 49,0 44,9 53,6
Kommuneqarfik Sermersooq øst 46,0 41,2 44,9 50,0
Qeqqata Kommunia 50,0 48,3 46,7 43,1
Udenfor kommunal inddeling 0,0 0,0 25,9 43,8

Se Statistikbankens tabel: FIDEALDSNIT

2015 2016 2017 2018 2019
Ringsæl 57.584 48.219 40.948 47.959 32.051
Grønlandssæl 62.847 56.910 48.619 48.629 29.885
Klapmyds 1.949 1.516 1.526 1.023 1.416
Remmesæl 1.355 1.332 1.143 1.071 728
Spættet sæl 3 4 - - -
Hvidhval 127 203 198 213 265
Narhval 312 401 426 511 541
Spækhugger 23 14 18 21 16
Marsvin 2.009 2.375 2.385 2.890 2.334
Grind 283 195 384 399 248
Hvidskæving 96 123 98 137 131
Vågehval 139 163 143 118 171
Grønlandshval 1 - - - -
Pukkelhval 6 5 2 6 4
Finhval 12 9 8 7 8
Lomvie 45.792 41.914 30.931 23.397 2.495
Edderfugl 22.588 21.891 17.827 14.721 5.564
Konge edderfugl 2.958 2.731 2.827 3.726 1.798
Havlit 383 428 233 268 139
Gråand 146 116 96 68 72
Mallemuk 918 371 342 257 306
Tejst 10.049 10.290 9.965 8.677 2.398
Søkonge 22.516 18.471 27.215 20.591 17.056
Ride 4.756 5.819 3.075 2.626 2.062
Canada gås 288 461 247 284 223
Bramgås 132 87 61 74 42
Kortnæbbet gås 142 204 120 132 93
Rype 10.375 8.889 9.975 6.537 4.469
Hare 2.265 2.402 2.092 1.527 1.060
Rensdyr 12.097 12.008 12.460 11.165 11.276
Moskusokse 2.386 2.656 1.568 1.835 2.175
Ræv 1.220 962 1.093 911 417
Hvalros 131 135 111 98 114
Isbjørn 142 120 142 149 140

Se Statistikbankens tabel: FIDFANGST

Hvalros Isbjørn
2019
Qaanaaq 46 17
Upernavik 15 48
Uummannaq 7 5
Disko bugt 4 2
Kangaatsiaq 7 7
Sisimiut 26 1
Ittoqqortoormiit 6 35
Tasiilaq 1 21
Øvrige steder 2 4

Se Statistikbankens tabel: FIDISBHROS

2015 2016 2017 2018 2019
Hvidhval 373 340 340 336 340
Narhval 415 506 532 530 490
Vågehval 194 194 194 194 184
Pukkelhval 12 12 12 12 10
Grønlandshval 4 4 4 4 2
Finhval 19 19 19 19 19
Hvalros 170 173 172 172 172
Isbjørn 140 140 140 156 156

Se Statistikbankens tabel: FIDKVPAT

Erhvervsfanger
Fritidsfanger
By Bygd By Bygd
2019
Ilulissat 171 46 341 17
Ittoqqortoormiit 13 - 67 -
Ivittuut - - - 2
Kangaatsiaq 44 86 44 35
Maniitsoq 78 102 233 40
Nanortalik 28 28 34 25
Narsaq 28 4 49 11
Nuuk 138 24 1.944 24
Paamiut 46 16 97 15
Qaqortoq 27 12 144 6
Qasigiannguit 44 14 135 -
Qeqertarsuaq 73 2 107 2
Qaanaaq 54 28 45 8
Sisimiut 97 35 587 127
Tasiilaq 41 51 45 3
Udenfor kommunal inddeling - - - 35
Upernavik 102 296 130 80
Uummannaq 128 186 118 80
Aasiaat 68 25 221 9

Se Statistikbankens tabel: FIDSTED

1.3. Landbrug
2015 2016 2017 2018 2019
Får 17.501 18.190 17.785 18.212 17.785
Tamren 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kvæg 146 155 193 254 300
Heste 151 137 152 158 129
Høns 165 211 168 131 189
Bifamilier 6 6 6 6 0

Se Statistikbankens tabel: FIDHDYR

Hektar Bedrifter faar
2019
Nanortalik 195,0 5 1.686
Qaqortoq 160,0 8 3.786
Narsaq 797,0 24 11.918
Paamiut 0,1 - -
Nuuk 21,1 1 395

Se Statistikbankens tabel: FIDHEKBED

2012 2013 2014 2015 2016
Lam 21.967 20.344 20.316 18.413 17.602
Får 1.603 1.518 1.501 1.515 1.237
Tamren - 112 - 87 73
Kvæg - 17 - 46 23

Se Statistikbankens tabel: FIDSDYR

1.4. Prisindeks
  1. kvartal
  1. kvartal
  1. kvartal
  1. kvartal
Gennemsnit
2020
Torsk
hel 200,2 183,0 134,8 146,5 162,1
filet 180,0 158,6 153,7 134,3 162,1
saltet 162,8 154,6 150,9 155,8 153,6
total 193,9 176,2 139,8 144,2 161,7
Hellefisk
hel 152,7 148,2 130,7 121,6 133,7
filet 115,1 132,8 136,4 114,4 124,3
andet 225,5 181,6 156,4 169,0 176,3
total 151,5 147,8 132,4 122,7 134,4
Rejer
skal 183,6 170,3 169,1 183,3 176,1
pillet 190,1 158,0 147,2 146,6 154,2
total 185,8 166,1 161,7 170,9 168,7
Se Statistikbankens tabel: FIDJABE