1.1. Erhvervsstruktur
Antal virksomheder Lønsum i mio. kr. Gennemsnitlig lønsum i mio. kr.
2019
Total 3.987 6.847 1,7
Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel 1.987 1.938 1,0
Råstofindvinding 28 72 2,6
Fremstillingsvirksomhed 76 94 1,2
Vandforsyning: kloakvæsen og affaldshåndtering 41 16 0,4
Bygge- og anlægsvirksomhed 260 951 3,7
Engroshandel og detailhandel: reparation af motorkøretøjer og motorcykler 252 809 3,2
Transport og godshåndtering 202 979 4,8
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 116 266 2,3
Information og kommunikation 96 312 3,2
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 16 116 7,3
Fast ejendom 63 127 2,0
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 212 228 1,1
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 182 408 2,2
Undervisning 58 49 0,8
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 83 138 1,7
Kultur, forlystelser og sport 89 46 0,5
Andre serviceydelser 154 111 0,7
Uoplyst 72 186 2,6

Se Statistikbankens tabel: ESD1A

Antal virksomheder Lønsum i mio. kr. Gennemsnitlig lønsum i mio. kr.
2019
Total 3.987 6.847 1,7
Enkeltmandsvirksomheder 3.006 1.016 0,3
Aktieselskaber 137 3.582 26,1
Anpartsselskaber 365 1.120 3,1
Øvrige selskabstyper 156 279 1,8
Fonde m.v. 178 688 3,9
Udenlandske filialer 53 121 2,3
Uoplyst 92 40 0,4

Se Statistikbankens tabel: ESD2A

Antal virksomheder Lønsum i mio. kr. Gennemsnitlig lønsum i mio. kr.
2019
Total 3.987 6.847 1,7
Kommune Kujalleq 334 287 0,9
Kommuneqarfik Sermersooq 1.341 4.483 3,3
Qeqqata Kommunia 524 805 1,5
Kommune Qeqertalik 434 180 0,4
Avannaata Kommunia 1.242 733 0,6
Øvrige / Uoplyst 112 358 3,2

Se Statistikbankens tabel: ESD3A

Antal virksomheder Lønsum i mio. kr. Gennemsnitlig lønsum i mio. kr.
2019
Total 3.987 6.847 1,7
00-10 262 1 0,0
10-50 610 17 0,0
50-100 491 34 0,1
100-250 956 154 0,2
250-500 613 215 0,3
500-1000 381 262 0,7
1000-5000 482 1.024 2,1
5000-10000 93 650 7,0
10000-20000 59 842 14,3
20000-100000 28 1.119 40,0
Over 100000 12 2.528 210,6

Se Statistikbankens tabel: ESD4A

Total Kommuneqarfik Sermersooq Avannaata Kommunia Qeqqata Kommunia Kommune Kujalleq Kommune Qeqertalik Øvrige / Uoplyst
Antal virksomheder, 2019
Total 3.987 1.341 1.242 524 334 434 112
00-10 262 93 52 45 31 32 9
10-50 610 206 163 85 50 95 11
50-100 491 136 152 72 46 73 12
100-250 956 227 381 121 83 126 18
250-500 613 168 267 65 49 50 14
500-1000 381 143 128 39 31 25 15
1000-5000 482 248 77 73 35 25 24
5000-10000 93 52 10 14 4 7 6
Over 10000 99 68 12 10 5 1 3

Se Statistikbankens tabel: ESD5A