1.1. Energi
Faktisk forbrug i alt Energisektoren Transport i alt Produktionserhverv i alt Handels- og serviceerhverv i alt Husholdninger
Faktisk energiforbrug, 2016
Alle energivarer 8.556 2613 1636 2259 689 1358
Gasolie 5.008 1072 523 1576 589 1249
Motorbenzin 682 - 343 340 - -
Petroleum / Jet A-1 728 - 613 17 31 67
Diesel Fuel Arctic 188 43 28 7 69 41
LPG / flaskegas 3 - - 1 1 1
Flybenzin 1 - 1 - - -
Fueloil 446 - 127 319 - -
Spildolie 9 9 - - - -
Affaldsvarme 94 94 - - - -
Vandkraft 1.396 1396 - - - -
Klimakorrigeret forbrug, 2016
Alle energivarer 8.640 2641 1636 2259 708 1396
Gasolie 5.065 1078 523 1576 605 1283
Motorbenzin 682 - 343 340 - -
Petroleum / Jet A-1 731 - 613 17 32 69
Diesel Fuel Arctic 191 43 28 7 71 42
LPG / flaskegas 3 - - 1 1 1
Flybenzin 1 - 1 - - -
Fueloil 446 - 127 319 - -
Spildolie 9 9 - - - -
Affaldsvarme 96 96 - - - -
Vandkraft 1.415 1415 - - - -

Se Statistikbankens tabel: END1ACT

Faktisk forbrug i alt Energisektoren Transport i alt Produktionserhverv i alt Handels- og serviceerhverv i alt Husholdninger
Faktisk energiforbrug, 2016
Gasolie 140.647 30.104 14.698 44.250 16.528 35.068
Motorbenzin 21.055 - 10.580 10.475 - -
Petroleum / Jet A-1 20.922 - 17.610 490 883 1.939
Diesel Fuel Arctic 5.485 1.240 830 201 2.017 1.195
LPG / flaskegas 137 - 3 53 30 51
Flybenzin 26 - 26 - - -
Fueloil 11.197 - 3.199 7.998 - -
Spildolie 256 256 - - - -
Affaldsvarme 26.055 26.055 - - - -
Vandkraft 387.669 387.669 - - - -
Klimakorrigeret forbrug, 2016
Gasolie 142.253 30.276 14.698 44.250 16.987 36.042
Motorbenzin 21.055 - 10.580 10.475 - -
Petroleum / Jet A-1 21.000 - 17.610 490 907 1.993
Diesel Fuel Arctic 5.574 1.240 830 201 2.073 1.229
LPG / flaskegas 139 - 3 53 31 52
Flybenzin 26 - 26 - - -
Fueloil 11.197 - 3.199 7.998 - -
Spildolie 256 256 - - - -
Affaldsvarme 26.779 26.779 - - - -
Vandkraft 392.996 392.996 - - - -
Note: Enheder: Fysiske mængder for følgende varer er opgjort i:
- m3: Gasolie, benzin, petroleum / jet A-1, diesel fuel arctic, flybenzin, fuelolie, spildolie og LPG.
- MWh: Elektricitet, varme.

Se Statistikbankens tabel: END1ACTfys

Endeligt energiforbrug i alt Ikke energiformål Transport i alt Produktionserhverv i alt Handels- og serviceerhverv i alt Husholdninger
Faktisk energiforbrug, 2016
Alle energivarer 7.925 109 1.632 2.449 1.593 2.142
Gasolie 3.936 - 523 1.576 589 1.249
Motorbenzin 682 - 343 340 - -
Petroleum / Jet A-1 728 - 609 17 35 67
Diesel Fuel Arctic 146 - 28 7 69 41
LPG / flaskegas 3 - - 1 1 1
Flybenzin 1 - 1 - - -
Fueloil 446 - 127 319 - -
Elektricitet 1.143 - - 186 597 360
Fjernvarme 729 - - 4 303 423
Terpentin, smøreolie og bitumen 109 109 NA NA NA NA
Klimakorrigeret forbrug, 2016
Alle energivarer 8.013 109 1.632 2.450 1.626 2.196
Gasolie 3.987 - 523 1.576 605 1.283
Motorbenzin 682 - 343 340 - -
Petroleum / Jet A-1 731 - 609 17 36 69
Diesel Fuel Arctic 149 - 28 7 71 42
LPG / flaskegas 3 - - 1 1 1
Flybenzin 1 - 1 - - -
Fueloil 446 - 127 319 - -
Elektricitet 1.155 - - 187 602 365
Fjernvarme 750 - - 4 311 435
Terpentin, smøreolie og bitumen 109 109 - - - -

Se Statistikbankens tabel: END1FIN

Endeligt energiforbrug i alt Ikke energiformål Transport i alt Produktionserhverv i alt Handels- og serviceerhverv i alt Husholdninger
Faktisk energiforbrug, 2016
Gasolie 110.543 - 14.698 44.250 16.528 35.068
Motorbenzin 21.055 - 10.580 10.475 - -
Petroleum / Jet A-1 20.922 - 17.492 490 1.001 1.939
Diesel Fuel Arctic 4.244 - 830 201 2.017 1.195
LPG / flaskegas 137 - 3 53 30 51
Flybenzin 26 - 26 - - -
Fueloil 11.197 - 3.199 7.998 - -
Elektricitet 317.623 - - 51.667 165.910 100.046
Fjernvarme 202.610 - - 976 84.120 117.514
Terpentin, smøreolie og bitumen 2.730 2.730 - - - -
Klimakorrigeret forbrug, 2016
Gasolie 111.977 - 14.698 44.250 16.987 36.042
Motorbenzin 21.055 - 10.580 10.475 - -
Petroleum / Jet A-1 21.004 - 17.492 490 1.029 1.993
Diesel Fuel Arctic 4.333 - 830 201 2.073 1.229
LPG / flaskegas 139 - 3 53 31 52
Flybenzin 26 - 26 - - -
Fueloil 11.197 - 3.199 7.998 - -
Elektricitet 320.802 - - 51.966 167.359 101.477
Fjernvarme 208.240 - - 1.003 86.457 120.779
Terpentin, smøreolie og bitumen 2.730 2.730 - - - -
Note: Enheder: Fysiske mængder for følgende varer er opgjort i:
- m3: Gasolie, benzin, petroleum / jet A-1, diesel fuel arctic, flybenzin, fuelolie og LPG.
- MWh: Elektricitet, varme.
-TON: Terpentin, smøreolie og bitumen.

Se Statistikbankens tabel: END1FINF

Faktisk energiforbrug i alt
Energisektor
Transport i alt
Produktionserhverv i alt
Handels- og serviceerhverv
Husholdninger
Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O)
Faktisk emission, 2016
Samlet emission 521.426 50 8 89.410 9 1 117.778 10 4 164.958 10 1 50.247 7 - 99.032 14 1
Gasolie 365.419 31 4 78.214 3 1 38.188 2 1 114.966 7 1 42.941 6 - 91.110 12 1
Motorbenzin 47.292 8 2 - - - 23.763 6 2 23.528 2 - - - - - - -
Jet A-1/petroleum 52.110 1 1 - - - 43.827 - 1 1.226 - - 2.207 - - 4.849 1 -
Diesel Fuel Arctic 13.735 1 - 3.106 - - 2.079 - - 504 - - 5.052 1 - 2.993 - -
LPG/flaskegas 214 - - - - - 5 - - 83 - - 47 - - 79 - -
Flybenzin 56 - - - - - 56 - - - - - - - - - - -
Fuelolie 34.510 2 - - - - 9.860 1 - 24.650 2 - - - - - - -
Spildolie 713 - - 713 - - - - - - - - - - - - - -
Affald 7.377 6 1 7.377 6 1 - - - - - - - - - - - -
Klimakorrigeret emission, 2016
Samlet emission 526.225 50 8 90.063 10 1 117.778 10 4 164.958 10 1 51.643 7 - 101.783 14 1
Gasolie 369.591 31 4 78.661 3 1 38.188 2 1 114.966 7 1 44.134 6 - 93.642 13 1
Motorbenzin 47.292 8 2 - - - 23.763 6 2 23.528 2 - - - - - - -
Jet A-1/petroleum 52.306 1 1 - - - 43.827 - 1 1.226 - - 2.269 - - 4.983 1 -
Diesel Fuel Arctic 13.958 1 - 3.106 - - 2.079 - - 504 - - 5.192 1 - 3.076 - -
LPG/flaskegas 218 - - - - - 5 - - 83 - - 48 - - 82 - -
Flybenzin 56 - - - - - 56 - - - - - - - - - - -
Fuelolie 34.510 2 - - - - 9.860 1 - 24.650 2 - - - - - - -
Spildolie 713 - - 713 - - - - - - - - - - - - - -
Affald 7.582 6 1 7.582 6 1 - - - - - - - - - - - -

Se Statistikbankens tabel: END2CO2

Energiforbrug i alt
Energisektor
Transport i alt
Produktionserhverv i alt
Handels- og serviceerhverv
Husholdninger
I alt Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) I alt Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) I alt Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) I alt Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) I alt Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O) I alt Kuldioxid (CO2) Metan (CH4) Lattergas (N2O)
2016, Faktisk emission
Samlet emission 525.148 521.426 1.241 2.480 90.083 89.410 234 439 119.292 117.778 242 1.272 165.616 164.958 254 404 50.543 50.247 172 123 99.614 99.032 339 243
Gasolie 367.311 365.419 769 1.123 78.486 78.214 80 192 38.568 38.188 59 321 115.418 114.966 170 282 43.193 42.941 147 105 91.646 91.110 312 223
Benzin 48.098 47.292 195 611 - - - - 24.467 23.763 153 551 23.631 23.528 42 61 - - - - - - - -
Petroleum / Jet A-1 52.521 52.110 36 375 - - - - 44.192 43.827 10 355 1.231 1.226 1 3 2.221 2.207 8 5 4.878 4.849 17 12
Diesel Fuel Arctic 13.820 13.735 34 51 3.117 3.106 3 8 2.105 2.079 3 23 506 504 - 1 5.082 5.052 17 12 3.011 2.993 10 7
LPG / flaskegas 215 214 1 - - - - - 5 5 - - 83 83 - - 47 47 - - 80 79 - -
Flybenzin 57 56 - - - - - - 57 56 - - - - - - - - - - - - - -
Fuelolie 34.646 34.510 56 80 - - - - 9.899 9.860 16 23 24.747 24.650 40 57 - - - - - - - -
Spildolie 716 713 1 2 716 713 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Affald 7.764 7.377 150 238 7.764 7.377 150 238 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016, Klimakorrigeret emission
Samlet emission 529.984 526.225 1.260 2.498 90.747 90.063 238 446 119.292 117.778 242 1.272 165.616 164.958 254 404 51.947 51.643 177 127 102.381 101.783 349 249
Gasolie 371.506 369.591 782 1.133 78.935 78.661 81 193 38.568 38.188 59 321 115.418 114.966 170 282 44.394 44.134 151 108 94.192 93.642 321 229
Benzin 48.098 47.292 195 611 - - - - 24.467 23.763 153 551 23.631 23.528 42 61 - - - - - - - -
Petroleum / Jet A-1 52.718 52.306 37 376 - - - - 44.192 43.827 10 355 1.231 1.226 1 3 2.282 2.269 8 6 5.013 4.983 17 12
Diesel Fuel Arctic 14.045 13.958 35 52 3.117 3.106 3 8 2.105 2.079 3 23 506 504 - 1 5.223 5.192 18 13 3.095 3.076 11 8
LPG / flaskegas 218 218 1 - - - - - 5 5 - - 83 83 - - 48 48 - - 82 82 - -
Flybenzin 57 56 - - - - - - 57 56 - - - - - - - - - - - - - -
Fuelolie 34.646 34.510 56 80 - - - - 9.899 9.860 16 23 24.747 24.650 40 57 - - - - - - - -
Spildolie 716 713 1 2 716 713 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Affald 7.980 7.582 154 244 7.980 7.582 154 244 - - - - - - - - - - - - - - - -
Note: ton CO2-ækvivalenter

Se Statistikbankens tabel: END2CO2e

branche Gasolie Benzin Petroleum / Jet A-1 Diesel Fuel Arctic Flybenzin Fuelolie Spildolie LPG / flaskegas Elektricitet Varme Vand (drikke- og brugsvand)
Fysiske mængder, 2016
Samlet indenlandsk anvendelse 5.008 682 728 188 1 446 9 3 1.197 736 -
Husholdninger 1.314 79 67 41 - - - 1 360 423 -
Landbrug, jagt mv. 10 1 - - - - - - - - -
Fiskeri og servicevirk. ifm. fiskeri 1.203 337 2 - - 319 - - 2 - -
Råstofudvinding 5 - 11 - - - - - - - -
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 182 4 - 2 - - - - 141 2 -
Anden industri 23 2 - - - - - - 13 - -
Energi- og vandforsyning 1.073 8 7 43 - - 9 - 53 6 -
Bygge og anlæg 130 47 4 4 - - - 1 30 2 -
Engroshandel, servicestationer og autohandel 33 8 - 2 - - - - 10 3 -
Detailh. og reparationsvirk. undt. biler 217 28 2 3 - - - - 147 15 -
Hoteller og restauranter 35 5 1 13 - - - - 39 24 -
Transport og hjælpevirk. ifm. transport 428 99 593 59 1 127 - - 113 119 -
Post og tele, finansiering og forsikring 17 11 1 2 - - - - 51 6 -
Udlejning, ejendomsformidling og forretningsservice 51 29 8 9 - - - - 16 7 -
Offentlig forvaltning og service 263 22 31 8 - - - - 193 111 -
Foreninger, kultur og renovation 23 2 2 1 - - - - 27 18 -
Uoplyst - - - - - - - - - - -
TJ, 2016
Samlet indenlandsk anvendelse 140.647 21.055 20.922 5.485 26 11.197 256 137 332.379 204.375 4.370.978
Husholdninger 36.913 2.430 1.939 1.195 - - - 51 100.046 117.514 1.504.600
Landbrug, jagt mv. 290 17 3 - - - - - 47 - 101
Fiskeri og servicevirk. ifm. fiskeri 33.793 10.413 64 - - 7.998 - 13 477 - 652
Råstofudvinding 141 10 309 6 - - - - 97 - 120.644
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 5.111 116 2 69 - - - - 39.142 526 2.037.425
Anden industri 647 49 11 - - - - - 3.606 - 11.667
Energi- og vandforsyning 30.128 231 206 1.240 - - 256 - 14.756 1.765 52.727
Bygge og anlæg 3.660 1.457 102 126 - - - 39 8.299 450 63.754
Engroshandel, servicestationer og autohandel 918 259 7 72 - - - - 2.842 960 5.390
Detailh. og reparationsvirk. undt. biler 6.089 855 44 94 - - - - 40.851 4.156 51.467
Hoteller og restauranter 984 167 26 382 - - - 6 10.823 6.799 86.728
Transport og hjælpevirk. ifm. transport 12.010 3.052 17.037 1.730 26 3.199 - 6 31.515 32.918 83.999
Post og tele, finansiering og forsikring 484 349 16 50 - - - 2 14.195 1.627 11.481
Udlejning, ejendomsformidling og forretningsservice 1.441 902 225 258 - - - 6 4.513 1.814 20.564
Offentlig forvaltning og service 7.389 687 876 230 - - - 12 53.656 30.766 268.015
Foreninger, kultur og renovation 649 63 56 31 - - - - 7.515 5.079 51.764
Uoplyst - - - - - - - - - - -
Note: Enheder: Fysiske mængder for følgende varer er opgjort i:
- m3: Gasolie, benzin, petroleum / jet A-1, diesel fuel arctic, flybenzin, fuelolie, spildolie LPG og vand.
- MWh: Elektricitet, varme.

Se Statistikbankens tabel: END2FBR

Import Eksport Bunkring
Giga Joule, 2016
Motorbenzin 661.415 - -
Diesel Fuel Arctic 188.230 - -
Flybenzin 809 - -
Fuelolie 474.294 - 40.544
Gas/dieselolie 5.823.353 - 687.310
Jet A-1/petroleum 764.592 - -
LPG/flaskegas 3.395 - -
m3, 2016
Motorbenzin 20.406 - -
Diesel Fuel Arctic 5.485 - -
Flybenzin 26 - -
Fuelolie 11.906 - 1.018
Gas/dieselolie 163.545 - 19.303
Jet A-1/petroleum 21.971 - -
LPG/flaskegas 137 - -

Se Statistikbankens tabel: END2IEB

2012 2013 2014 2015 2016
m3
Forbrug af vand i alt 4.958.038 4.220.195 4.201.950 4.014.683 4.370.978
Produktionserhverv i alt 2.847.555 2.123.624 1.987.555 1.898.976 2.234.244
Handels- og serviceerhverv i alt 643.741 636.237 650.119 621.145 632.134
Husholdninger 1.466.742 1.460.334 1.564.276 1.494.562 1.504.600

Se Statistikbankens tabel: END3VND

I alt Vandkraft Affaldsvarme
TJ, 2016
Produktion 1.537 1.443 94
Forbrug 1.489 1.396 94
MWh, 2016
Produktion 426.967 400.912 26.055
Forbrug 413.724 387.669 26.055

Se Statistikbankens tabel: END3VVE

El til alm. takst og gadelys [kWh] El til fiskeindustrien [kWh] Elvarme [kWh] Fjernvarme [kWh] Vand til alm. takst [m3] Vand til fiskeindustrien [m3]
Samlet salg 188.103.694 38.988.785 105.286.464 204.375.040 2.435.670 1.935.216
Kommune Kujalleq 21.518.675 1.194.754 1.853.554 17.674.881 323.149 34.081
Kommuneqarfik Sermersooq 83.799.058 10.100.651 75.609.899 94.295.582 1.125.296 268.155
Qeqqata Kommunia 29.561.792 9.507.692 5.102.362 50.460.581 427.699 531.888
Qaasuitsup Kommunia 53.224.169 18.185.688 22.720.649 41.943.996 559.526 1.101.092

Se Statistikbankens tabel: END4NUK

2012 2013 2014 2015 2016
Faktisk energiforbrug [TJ] 9.144,2 8.978,5 8.481,0 8.626,2 8555.7
Klimakorrigeret bruttoenergiforbrug [TJ] 9.169,2 8.968,2 8.433,0 8.292,3 8640.5
Endeligt energiforbrug [TJ] 8.317,8 8.320,0 7.741,8 7.758,8 7924.7
Faktisk energiforbrug pr. indbygger [GJ] 161,7 159,4 151,1 154,3 153.2
Klimakorrigeret bruttoenergiforbrug pr. indbygger [GJ] 162,1 159,2 150,2 148,3 154.7
Endeligt energiforbrug pr. indbygger [GJ] 147,1 147,7 137,9 138,8 141.9
Energiintensitet, faktisk energiforbrug [TJ pr. mio. BNP] 0,7 0,7 0,7 0,7 -
Energiintensitet, klimakorrigeret bruttoenergiforbrug [TJ pr. mio. BNP] 0,7 0,7 0,7 0,6 -
Energiintensitet, endeligt energiforbrug [TJ pr. mio. BNP] 0,6 0,6 0,6 0,6 -
Selvforsyningsgrad [pct.] 14,4 15,5 17,4 18,3 17.4
Olieforbrug - andel af faktisk energiforbrug [pct.] 85,6 84,5 82,6 81,7 82.6
Vedvarende energi - andel af faktisk energiforbrug [pct.] 14,4 15,5 17,4 18,3 17.4
Vandkraftkapacitet [MW] 91,3 91,3 91,3 91,3 91.3
Vedvarende energi m.m. - andel af faktisk energiforbrug [pct.] 14,4 15,5 17,4 18,3 17.4
Vedvarende energi m.m. - andel af input i konverteringssektoren [pct.] 50,0 57,3 57,2 55,1 58.9
El fra vandkraft - andel af Nukissiorfiits afsatte mængder [pct.] 60,6 62,1 59,3 62,3 71.2
Vedvarende energi m.m. - andel af Nukissiorfiits afsatte mængder [pct.] 65,9 68,4 64,0 67,0 76.1
Vedvarende energi m.m. - andel af Nukissiorfiits samlede produktion [pct.] 57,9 60,1 61,5 61,0 62.3
Faktisk emission i alt [1.000 ton CO2e] 578,9 561,6 520,9 524,0 525.1
Faktisk emission i alt pr. indbygger [ton CO2e] 10,2 10,0 9,3 9,4 9.4
Faktisk emission pr. BNP-enhed [ton CO2e pr. mio. BNP] 43,4 43,1 40,6 40,0 -

Se Statistikbankens tabel: END6KEY

1.2. Klima
Samlet nettoemission Energiforbrug Industrielle processer Landbrug Affaldshåndtering Skov og arealanvendelse
Ton co2-ækvivalenter, 2016
Samlet emission 560.199 525.148 10.209 8.722 14.944 1.177
Kuldioxid CO2 526.022 521.426 324 4 3.156 1.112
Metan CH4 14.136 1.241 - 6.437 6.448 10
Lattergas N2O 10.156 2.480 - 2.281 5.340 55
HFC 9.882 - 9.882 - - -
SF6 3 - 3 - - -

Se Statistikbankens tabel: END1EM1

1.3. Motorkøretøjer
Alle Private husholdninger Erhverv
2021
Motorkøretøjer i alt 12.815 6.707 6.108
Hyrevogne 218 - 218
Udlejningsbiler - - -
Personbiler 5.832 3.830 2.002
Busser 101 - 101
Udrykningskøretøjer i alt 197 - 197
Vare- og lastbiler i alt 1.610 99 1.511
Motorcykler 2 2 -
Entreprenørmaskiner 1.024 - 1.024
Påhængsvogne 391 97 294
Snescootere 2.868 2.447 421
ATV og 4-hjuler 504 232 272
Øvrige køretøjer 68 - 68

Se Statistikbankens tabel: ENDMO1HI

Motorkøretøjer i alt ATV og 4-hjuler Busser Entreprenørmaskiner Hyrevogne Lastbiler Motorcykler Personbiler Påhængsvogne Snescootere Udrykningskøretøjer Varebiler Øvrige køretøjer
2021
Total 12.815 504 101 1.024 218 402 2 5.832 391 2.868 197 1.208 68
Nanortalik 131 8 - 24 3 12 - 40 1 17 9 17 -
Qaqortoq 467 11 6 57 19 19 1 227 7 32 13 74 1
Narsaq 253 27 1 32 8 15 - 73 8 40 13 35 1
Ivittuut - - - - - - - - - - - - -
Paamiut 188 10 2 30 1 10 - 67 4 26 8 29 1
Nuuk 5.356 46 36 398 81 162 1 3.540 201 264 29 559 39
Maniitsoq 410 13 3 37 14 21 - 171 10 71 15 55 -
Sisimiut 2.100 147 22 121 25 60 - 725 65 731 25 164 15
Kangaatsiaq 24 1 - 6 - - - 3 - 12 1 1 -
Aasiaat 465 14 1 45 19 17 - 182 4 123 15 45 -
Qasigiannguit 231 10 1 24 4 3 - 51 20 93 8 17 -
Ilulissat 1.106 42 23 59 27 42 - 472 29 268 17 121 6
Qeqertarsuaq 282 18 1 22 - 7 - 41 - 175 5 13 -
Uummannaq 704 33 1 48 10 8 - 96 17 448 11 31 1
Upernavik 441 25 1 44 3 10 - 52 3 275 8 19 1
Qaanaaq 104 13 - 23 - 6 - 19 14 19 4 5 1
Tasiilaq 388 34 3 44 4 9 - 70 7 179 15 21 2
Ittoqqortoormiit 165 52 - 10 - 1 - 3 1 95 1 2 -
Udenfor kommunal inddeling - - - - - - - - - - - - -

Se Statistikbankens tabel: ENDMO2DI

Motorkøretøjer i alt ATV og 4-hjuler Busser Entreprenørmaskiner Hyrevogne Lastbiler Motorcykler Personbiler Påhængsvogne Snescootere Udrykningskøretøjer Varebiler Øvrige køretøjer
2021
Total 12.815 504 101 1.024 218 402 2 5.832 391 2.868 197 1.208 68
Private husholdninger 6.707 232 - - - - 2 3.830 97 2.447 - 99 -
Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel 28 13 - 1 - 1 - 6 3 4 - - -
Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel 273 9 2 77 - 8 - 104 9 30 - 34 -
Råstofindvinding 38 5 2 14 - 1 - 12 - - - 3 1
Fremstillingsvirksomhed 75 1 1 12 - 11 - 28 8 1 - 13 -
Energi- og vandforsyning 224 21 - 26 - 24 - 64 11 45 - 27 6
Bygge- og anlægsvirksomhed 1.718 50 19 404 - 102 - 457 88 32 - 536 30
Engroshandel og detailhandel 688 39 1 87 - 62 - 270 30 50 - 147 2
Transport og godshåndtering 952 2 25 187 218 135 - 197 48 21 31 74 14
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 121 3 12 2 - 1 - 54 10 14 - 23 2
Information og kommunikation 190 2 - 1 - 2 - 108 2 9 - 66 -
Pengeinstitut og finansvirksomhed 30 - 2 - - 4 - 21 - - - 3 -
Fast ejendom 143 1 1 31 - 6 - 56 10 4 - 34 -
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 79 1 - 3 - 3 - 59 2 4 - 7 -
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 412 14 9 29 - 15 - 235 22 35 -