1.1. Arbejdsstyrken
Alle Mænd Kvinder
Arbejdsstyrken i gennemsnit pr. måned (beskæftigelse + ledighed), 2019
Alle (18-65 år) 27.141 14.682 12.460
18-19 år 621 328 294
20-24 år 2.427 1.332 1.095
25-29 år 3.170 1.736 1.434
30-34 år 3.317 1.729 1.589
35-39 år 2.950 1.543 1.406
40-44 år 2.485 1.320 1.166
45-49 år 2.415 1.313 1.102
50-54 år 3.694 1.993 1.700
55-59 år 3.417 1.853 1.564
Over 60 år 2.646 1.536 1.109

Se Statistikbankens tabel: ARDSTK1

Arbejdsstyrken i gennemsnit pr. måned (beskæftigelse + ledighed)
2019
Alle 27.142
Folkeskole 13.791
Gymnasieuddannelse 1.414
Erhvervsuddannelse; Samlet 7.428
Erhvervsuddannelse; Kunst og humaniora 184
Erhvervsuddannelse; Erhverv, administration og jura 1.676
Erhvervsuddannelse; Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion 2.303
Erhvervsuddannelse; Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær 255
Erhvervsuddannelse; Sundhed og velfærd 1.587
Erhvervsuddannelse; Servicesektor 1.319
Erhvervsuddannelse; Øvrige 104
Suppleringskursus 284
Videregående uddannelse 4.225

Se Statistikbankens tabel: ARDSTK2

1.2. Arbejdssøgende
I alt Mænd Kvinder
Gennemsnit pr år, 2021
18-19 -99 -99 -99
20-24 -99 -99 -99
25-29 -99 -99 -99
30-34 -99 -99 -99
35-39 -99 -99 -99
40-44 -99 -99 -99
45-49 -99 -99 -99
50-54 -99 -99 -99
55-59 -99 -99 -99
60+ -99 -99 -99

Se Statistikbankens tabel: ARDLED1

I alt Mænd Kvinder
Gennemsnit pr år, 2021
Grønland i alt -990 -990 -990
Nanortalik -990 -990 -990
Qaqortoq -990 -990 -990
Narsaq -990 -990 -990
Paamiut -990 -990 -990
Nuuk -990 -990 -990
Maniitsoq -990 -990 -990
Sisimiut -990 -990 -990
Kangaatsiaq -990 -990 -990
Aasiaat -990 -990 -990
Qasigiannguit -990 -990 -990
Ilulissat -990 -990 -990
Qeqertarsuaq -990 -990 -990
Uummannaq -990 -990 -990
Upernavik -990 -990 -990
Qaanaaq -990 -990 -990
Tasiilaq -990 -990 -990
Ittoqqortoormiit -990 -990 -990

Se Statistikbankens tabel: ARDLED1A

2020M11 2020M12 2021M01 2021M02 2021M03
I alt 1.833 1.945 2.158 1.956 1.950
Jobklar 1.165 1.266 1.434 1.277 1.307
Indsatsklar 582 605 639 583 552
Midlertidigt passiv 84 69 79 87 87
Ikke angivet 2 5 6 9 4

Se Statistikbankens tabel: ARDLEDMA

Antal personer
Procentandel
Alle 1-3 måneder 4-6 måneder 7-9 måneder 10-12 måneder Alle 1-3 måneder 4-6 måneder 7-9 måneder 10-12 måneder
Alle, 2021Q1
I alt 5.780 3.443 1.187 566 584 100 59,6 20,5 9,8 10,1
Mænd 3.118 1.805 657 329 327 100 57,9 21,1 10,6 10,5
Kvinder 2.662 1.638 530 237 257 100 61,5 19,9 8,9 9,7
By, 2021Q1
I alt 4.684 2.799 946 459 480 100 59,8 20,2 9,8 10,3
Mænd 2.586 1.498 551 260 277 100 57,9 21,3 10,1 10,7
Kvinder 2.098 1.301 395 199 203 100 62,0 18,8 9,5 9,7
Bygd, 2021Q1
I alt 1.096 644 241 107 104 100 58,8 22,0 9,8 9,5
Mænd 532 307 106 69 50 100 57,7 19,9 13,0 9,4
Kvinder 564 337 135 38 54 100 59,8 23,9 6,7 9,6

Se Statistikbankens tabel: ARDLEDVAR

1.3. Beskæftigelsen
Alle Mænd Kvinder
Hovedbeskæftigelse i gennemsnit pr. måned, 2019
Alle 26.991 14.722 12.270
Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel 76 56 20
Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel 4.326 3.604 723
Råstofindvinding 93 68 25
Fremstillingsvirksomhed 229 174 55
Energi- og vandforsyning 451 375 76
Bygge- og anlægsvirksomhed 2.025 1.844 181
Engroshandel og detailhandel 3.078 1.577 1.500
Transport og godshåndtering 2.079 1.582 497
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 800 380 421
Information og kommunikation 643 444 199
Pengeinstitut og finansvirksomhed 196 63 133
Fast ejendom 272 166 106
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 301 180 121
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 526 316 210
Offentlig forvaltning og service 11.238 3.516 7.721
Øvrige serviceerhverv 389 196 193
Uoplyst 272 183 90

Se Statistikbankens tabel: ARDBFB1

Hele landet (inkl. uden for kommunal inddeling) Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Kommune Qeqertalik Avannaata Kommunia
Antal hovedbeskæftigede i gennemsnit pr. måned, 2019
Alle 26.991 2.776 11.604 4.634 2.813 5.109
Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel 76 69 4 1 2 -
Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel 4.326 271 1.025 812 589 1.629
Råstofindvinding 93 12 65 12 1 3
Fremstillingsvirksomhed 229 7 121 68 20 14
Energi- og vandforsyning 451 51 158 55 69 118
Bygge- og anlægsvirksomhed 2.025 243 846 411 199 326
Engroshandel og detailhandel 3.078 342 1.301 550 321 565
Transport og godshåndtering 2.079 176 1.127 393 152 227
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 800 93 345 125 62 175
Information og kommunikation 643 41 476 38 51 36
Pengeinstitut og finansvirksomhed 196 14 131 29 6 15
Fast ejendom 272 20 112 101 10 29
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 301 7 231 34 12 17
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 526 47 283 110 7 31
Offentlig forvaltning og service 11.238 1.307 5.015 1.803 1.263 1.847
Øvrige serviceerhverv 389 30 258 56 18 27
Uoplyst 272 46 106 36 34 50

Se Statistikbankens tabel: ARDBFB3

Alle Mænd Kvinder
Antal hovedbeskæftigede i gennemsnit pr. måned, 2019
Hele landet (inkl. områder uden for distriktsindeling) 26.991 14.722 12.270
Nanortalik 635 379 257
Qaqortoq 1.460 748 712
Narsaq 681 366 316
Ivittuut - - -
Paamiut 594 344 250
Nuuk 9.874 5.289 4.585
Maniitsoq 1.507 823 683
Sisimiut 3.127 1.728 1.399
Kangaatsiaq 444 236 207
Aasiaat 1.396 769 627
Qasigiannguit 584 304 280
Ilulissat 2.462 1.326 1.136
Qeqertarsuaq 390 198 192
Uummannaq 1.139 633 506
Upernavik 1.226 747 480
Qaanaaq 282 154 127
Tasiilaq 1.005 555 450
Ittoqqortoormiit 131 79 52

Se Statistikbankens tabel: ARDBFB4

Byer
Bygder mm.
Mænd Kvinder Mænd Kvinder
Beskæftigelse i gennemsnit pr. måned i forhold til samlet befolkning (pct.), 2019
Alle 66 62 61 51
Født i Grønland 64 61 60 50
Født uden for Grønland 74 77 73 76

Se Statistikbankens tabel: ARDBFB5

Alle
Byer
Bygder mm.
Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder
Beskæftigelse i gennemsnit pr. måned i forhold til samlet befolkning (pct.), 2019
Nanortalik 52 45 54 49 47 33
Qaqortoq 60 60 60 61 48 36
Narsaq 54 54 52 52 62 63
Ivittuut - - - - - -
Paamiut 57 51 57 51 61 54
Nuuk 72 69 72 69 59 54
Maniitsoq 64 60 65 60 59 61
Sisimiut 69 63 67 62 80 76
Kangaatsiaq 50 52 54 58 48 48
Aasiaat 59 55 59 55 54 58
Qasigiannguit 67 63 67 63 63 59
Ilulissat 66 62 66 62 66 59
Qeqertarsuaq 57 59 57 59 50 50
Uummannaq 68 60 67 63 69 56
Upernavik 65 51 66 58 65 46
Qaanaaq 52 47 52 50 53 33
Tasiilaq 54 46 56 51 48 32
Ittoqqortoormiit 61 44 61 44 100 -

Se Statistikbankens tabel: ARDBFB6

Danmark (født i Grønland) Danmark (født uden for Grønland) Norden Europa Afrika Amerika Asien
Antal hovedbeskæftigede i gennemsnit pr. måned, 2019
Alle 23.730 2.726 92 66 7 21 348
Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel 76 - - - - - -
Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel 4.030 202 9 2 1 - 82
Råstofindvinding 60 29 2 2 - - -
Fremstillingsvirksomhed 199 28 1 - - - 1
Energi- og vandforsyning 383 65 1 2 - - -
Bygge- og anlægsvirksomhed 1.692 302 11 13 - 1 5
Engroshandel og detailhandel 2.760 240 5 4 2 2 66
Transport og godshåndtering 1.809 228 25 3 2 1 11
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 567 102 2 5 1 1 122
Information og kommunikation 525 106 3 4 - 2 2
Pengeinstitut og finansvirksomhed 143 50 2 - - - -
Fast ejendom 233 36 - 2 - - 1
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 203 92 2 2 - 1 1
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 377 109 5 3 - - 32
Offentlig forvaltning og service 10.121 1.044 22 23 2 8 16
Øvrige serviceerhverv 337 44 - - - 3 5
Uoplyst 215 49 3 - - 2 3

Se Statistikbankens tabel: ARDBFB7

Alle Folkeskole Gymnasieuddannelse Erhvervsuddannelse; Samlet Suppleringskursus Videregående uddannelse
Antal hovedbeskæftigede i gennemsnit pr. måned, 2019
Alle 26.991 13.563 1.400 7.378 282 4.368
Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel 76 54 2 17 - 4
Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel 4.326 3.309 96 743 18 160
Råstofindvinding 93 37 4 25 1 26
Fremstillingsvirksomhed 229 135 9 66 4 16
Energi- og vandforsyning 451 209 12 144 3 83
Bygge- og anlægsvirksomhed 2.025 905 65 925 19 111
Engroshandel og detailhandel 3.078 1.928 231 774 29 115
Transport og godshåndtering 2.079 938 188 708 42 203
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 800 515 83 155 12 35
Information og kommunikation 643 185 60 222 12 164
Pengeinstitut og finansvirksomhed 196 39 7 74 5 71
Fast ejendom 272 109 14 101 4 45
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 301 69 15 43 7 167
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 526 292 33 145 9 46
Offentlig forvaltning og service 11.238 4.558 529 3.041 104 3.005
Øvrige serviceerhverv 389 159 42 101 10 75
Uoplyst 272 123 10 95 3 41

Se Statistikbankens tabel: ARDBFB8

1.4. Ledigheden
Alle
Byer
Bygder mm.
Alle Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder
2019
Alle (18-65 år) 1.387 756 632 1.126 629 497 261 127 135
18-19 år 42 19 23 30 14 16 12 5 7
20-24 år 189 91 98 147 72 75 42 19 23
25-29 år 176 88 88 136 71 65 40 17 23
30-34 år 160 78 83 137 68 69 23 10 13
35-39 år 137 77 60 114 63 51 23 13 10
40-44 år 110 63 48 87 53 34 23 10 14
45-49 år 113 64 50 96 56 40 17 8 10
50-54 år 180 103 76 149 87 62 31 16 14
55-59 år 154 87 67 128 74 54 27 14 13
Over 60 år 127 87 39 103 71 32 24 16 7

Se Statistikbankens tabel: ARDLED3

Alle
Byer
Bygder mm.
Alle Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder
2019
Alle (18-65 år) 5,1 5,1 5,1 4,7 4,9 4,5 8,1 6,7 10,1
18-19 år 6,8 5,8 7,8 5,5 4,9 6,2 15,2 11,1 20,0
20-24 år 7,8 6,8 8,9 7,0 6,3 7,9 13,0 10,6 16,0
25-29 år 5,6 5,1 6,1 4,9 4,7 5,1 10,5 7,8 14,1
30-34 år 4,8 4,5 5,2 4,6 4,4 4,8 6,6 5,2 8,3
35-39 år 4,6 5,0 4,3 4,3 4,6 4,0 7,3 7,1 7,5
40-44 år 4,4 4,8 4,1 3,9 4,6 3,2 8,2 6,1 11,8
45-49 år 4,7 4,9 4,5 4,6 4,9 4,1 5,5 4,5 7,5
50-54 år 4,9 5,2 4,5 4,6 5,0 4,1 6,8 6,1 7,4
55-59 år 4,5 4,7 4,3 4,3 4,6 3,9 6,5 5,5 8,0
Over 60 år 4,8 5,7 3,5 4,4 5,4 3,2 7,3 7,0 7,2

Se Statistikbankens tabel: ARDLED4

Alle
Byer
Bygder mm.
Alle Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder
2019
Mindst en måned 4.682 2.494 2.188 3.808 2.085 1.723 874 409 465
1-3 måneder 3.050 1.595 1.455 2.496 1.345 1.151 554 250 304
4-6 måneder 815 456 359 644 366 278 171 90 81
7-9 måneder 415 222 193 340 187 153 75 35 40
10-12 måneder 402 221 181 328 187 141 74 34 40

Se Statistikbankens tabel: ARDLED5

2015 2016 2017 2018 2019
Alle 2.438 1.971 1.858 1.582 1.387
Folkeskole 2.047 1.682 1.567 1.327 1.162
Gymnasieuddannelse 40 30 32 28 23
Erhvervsuddannelse; Samlet 324 237 238 206 182
Erhvervsuddannelse; Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion 103 66 63 52 45
Suppleringskursus 3 2 2 3 2
Videregående uddannelse 24 20 20 18 18

Se Statistikbankens tabel: ARDLED6

2015 2016 2017 2018 2019
Alle 9,1 7,3 6,8 5,8 5,1
Folkeskole 13,9 11,6 11,0 9,4 8,4
Gymnasieuddannelse 3,4 2,4 2,3 2,0 1,7
Erhvervsuddannelse; Samlet 4,6 3,3 3,2 2,8 2,5
Suppleringskursus 1,7 1,1 0,9 0,9 0,8
Videregående uddannelse 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4

Se Statistikbankens tabel: ARDLED7