Indhandlinger mv.

Tabel 1 viser, at der i løbet af 2021 blev indhandlet 32.279 stk. sælskind, hvilket er fremgang på 40 pct. i forhold til året før.

 

Tabel 3 viser, at slagtning af lam og får var på 329 ton, hvilket er fremgang på 2 pct. i forhold til året før.

 

Der var i 2021 indhandling på 6 ton af ren og 44 ton af moskus mod hhv. 7 og 0 ton i forhold til året før.

 

Tabel 3 viser også, at indhandling af havpattedyr var på 9 ton i 2021, hvilket er fremgang på 2 ton i forhold til året før. 

 

Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2018 - 2021

 

Antal

1.000kr.

 

2018

2019

2020*

2021*

2018

2019

2020*

2021*

I alt

29.653

28.208

23.138

32.279

9.135

9.952

8.350

12.279

Blue Back  ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Buksesæl  ....

981

1.344

1.361

1.411

350

538

544

576

Grønlandssæl ..

13.292

13.860

12.848

22.650

4.842

5.544

5.139

9.241

Klapmyds .....

-

-

-

 

-

-

-

 

Netside(Ringsæl)

15.380

13.004

8.929

8.147

3.943

3.870

2.667

2.462

Remmesæl ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Spættet sæl ...

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 Ung Klapmyds   2 Stor Grønlandssæl

 

 

Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og bygd, 2018 - 2021

 

Stk.

1.000 kr.

 

2018

2019

2020*

2021*

2018

2019

2020*

2021*

I alt      ..............

29.663

28.228

23.138

32.188

9.135

9.944

8.351

12.278

 

Byer 

Byer i alt      ............

10.116

11.155

10.218

16.974

3.432

4.151

3.863

6.744

Nanortalik      .........

499

344

273

389

165

132

108

153

Qaqortoq      ..........

1.258

790

803

1.531

483

311

320

620

Narsaq      ............

1.617

1.974

1.567

2.387

597

779

582

971

Paamiut      ...........

1.238

1.827

1.155

2.953

442

724

460

1.200

Nuuk      .............

13

-

-

2.093

20

-

-

851

Maniitsoq      ..........

1.661

966

1.348

1.937

588

380

536

786

Sisimiut      ...........

511

384

649

956

175

151

259

388

Kangaatsiaq      ........

284

1.345

1.067

156

91

495

420

63

Aasiaat      ...........

562

513

806

2.073

187

186

320

839

Qasigiannguit      .......

7

-

-

-

2

-

-

-

Ilulissat      ...........

2

-

-

-

1

-

-

-

Qeqertarsuaq      .......

-

-

-

-

-

-

-

-

Uummannaq      .......

79

686

276

-

24

225

104

-

Upernavik      .........

998

1.164

1.079

595

269

370

356

221

Qaanaaq      ..........

5

-

-

55

1

-

-

17

Tasiilaq .............

1.275

1.026

917

1.514

371

354

311

532

Ittoqqortoormiit      ......

63

136

278

335

16

44

87

104

 

Bygder 

Bygder i alt      ..........

19.382

17.073

13.040

15.214

5.649

5.793

4.488

5.534

Nanortalik      .........

696

661

285

859

216

234

110

339

Qaqortoq      ..........

447

410

296

543

156

161

118

220

Narsaq      ............

-

-

-

-

-

-

-

-

Paamiut      ...........

187

109

51

142

67

43

20

58

Nuuk      .............

270

119

-

1.117

94

46

-

455

Maniitsoq      ..........

1.784

1.281

1.542

2.955

627

503

606

1.203

Sisimiut      ...........

-

119

292

177

-

46

115

71

Kangaatsiaq      ........

284

164

113

453

90

63

45

184

Aasiaat      ...........

33

-

-

-

11

-

-

-

Qasigiannguit      .......

314

850

134

-

106

326

52

-

Ilulissat      ...........

29

-

-

-

8

-

-

-

Qeqertarsuaq      .......

23

79

-

-

6

24

-

-

Uummannaq      .......

244

-

60

73

71

-

22

29

Upernavik      .........

7.672

6.353

4.287

3.705

2.058

2.074

1.451

1.270

Qaanaaq      ..........

1.737

1.550

1.879

1.293

462

477

578

405

Tasiilaq      ...........

5.662

5.378

4.101

3.897

1.679

1.796

1.371

1.302

Ittoqqortoormiit      ......

-

-

-

-

-

-

-

-

Uden for inddeling         

155

-

-

-

54

-

-

-

1 1 Ukendte indhandlingssteder og indhandlingsskibe

 

 

Tabel 3. Indhandling af kød fra land- og havpattedyr, 2018 - 2021

 

Ton

1.000 kr.

 

2018

2019

2020*

2021*

2018

2019

2020*

2021*

    

Sæl

Sæl, uspec.      ..

5

-

-

-

61

-

-

-

    

Hval 

I alt      .......  

6

15

7

9

354

2.229

1.086

1.281

Finhval      .....

-

-

-

-

-

-

-

-

Hval, uspec.      .

-

-

-

-

-

-

-

-

Hvidhval      ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Hvidhval/Narhval    

-

-

-

-

-

-

-

-

Marsvin      ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Narhval      ....

2

15

7

9

268

2.229

1.086

1.281

Sildepisker (Vågehval)      ..

3

-

-

-

86

-

-

-

    

Landpattedyr 

I alt        .......

337

347

337

395

20.393

22.349

21.687

25.666

Landpat., uspec.     

7

7

6

7

737

758

523

708

Får      .........

40

46

39

36

1.421

1.718

1.421

1.281

Lam      ........

288

290

285

293

18.108

19.548

19.190

20.266

Moskusokse      ..

-

-

-

44

-

-

-

1.657

Rensdyr      .....

2

4

7

6

127

325

553

473