Indhandlinger mv.

Tabel 1 viser, at der i løbet af 2020 blev indhandlet 23.138 stk. sælskind, hvilket er tilbagegang på 18 pct. i forhold til året før.

 

Tabel 3 viser, at slagtning af lam og får var på 324 ton, hvilket er tilbagegang på 4 pct. i forhold til året før.

 

Der var i 2020 indhandling på 7 ton af ren og ingen indhandling af moskus.

 

Tabel 3 viser også, at indhandling af havpattedyr var på 7 ton i 2020, hvilket er tilbagegang på 8 ton i forhold til året før. 

 

Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2017 - 2020

 

Antal

1.000kr.

 

2017

2018

2019*

2020*

2017

2018

2019*

2020*

I alt .........

24.586

29.653

28.208

23.138

7.394

9.135

9.952

8.350

Blue Back  ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Buksesæl  ...

592

981

1.344

1.361

208

350

538

544

Grønlandssæl .

12.265

13.292

13.860

12.848

4.305

4.842

5.544

5.139

Klapmyds ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Netside(Ringsæl)

11.729

15.380

13.004

8.929

2.882

3.943

3.870

2.667

Remmesæl ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Spættet sæl ..

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1 Ung Klapmyds   Stor grønlandssæl

 

 

Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og bygd, 2017- 2020

 

Stk.

1.000 kr.

 

2017

2018

2019*

2020*

2017

2018

2019*

2020*

I alt    

24.586

29.663

28.228

23.138

7.394

9.135

9.944

8.351

 

Byer 

Byer i alt         

9.259

10.116

11.155

10.218

3.093

3.432

4.151

3.863

Nanortalik      ........

574

499

344

273

194

165

132

108

Qaqortoq      .........

1.681

1.258

790

803

584

483

311

320

Narsaq      ...........

1.565

1.617

1.974

1.567

539

597

779

582

Paamiut      ..........

1.417

1.238

1.827

1.155

492

442

724

460

Nuuk      ............

-

13

-

-

-

20

-

-

Maniitsoq       .........

1.179

1.661

966

1.348

414

588

380

536

Sisimiut      ..........

414

511

384

649

145

175

151

259

Kangaatsiaq      ......

15

284

1.345

1.067

5

91

495

420

Aasiaat      ..........

38

562

513

806

13

187

186

320

Qasigiannguit      .....

-

7

-

-

-

2

-

-

Ilulissat      ..........

-

2

-

-

-

1

-

-

Qeqertarsuaq      .....

-

-

-

-

-

-

-

-

Uummannaq      ......

211

79

686

276

69

24

225

104

Upernavik      ........

1.364

998

1.164

1.079

426

269

370

356

Qaanaaq      .........

-

5

-

-

-

1

-

-

Ammassalik      .......

719

1.275

1.026

917

192

371

354

311

Illoqqortoormiut      ....

82

63

136

278

20

16

44

87

 

Bygder 

Bygder i alt       

15.174

19.382

17.073

13.040

4.248

5.649

5.793

4.488

Nanortalik      ........

790

696

661

285

247

216

234

110

Qaqortoq      .........

287

447

410

296

98

156

161

118

Narsaq      ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

Paamiut      ..........

127

187

109

51

44

67

43

20

Nuuk      ............

188

270

119

-

65

94

46

-

Maniitsoq      .........

868

1.784

1.281

1.542

302

627

503

606

Sisimiut      ..........

-

-

119

292

-

-

46

115

Kangaatsiaq      ......

-

284

164

113

-

90

63

45

Aasiaat      ..........

-

33

-

-

-

11

-

-

Qasigiannguit      .....

262

314

850

134

90

106

326

52

Ilulissat      ..........

22

29

-

-

5

8

-

-

Qeqertarsuaq      .....

36

23

79

-

11

6

24

-

Uummannaq      ......

44

244

-

60

10

71

-

22

Upernavik      ........

4.632

7.672

6.353

4.287

1.285

2.058

2.074

1.451

Qaanaaq      .........

1.587

1.737

1.550

1.879

406

462

477

578

Ammassalik      .......

6.331

5.662

5.378

4.101

1.685

1.679

1.796

1.371

Illoqqortoormiut      ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Uden for inddeling         

153

155

-

-

53

54

-

-

 

1 Ukendte indhandlingssteder og indhandlingsskibe

 

 

 

 

Tabel 3. Indhandling af kød fra land- og havpattedyr, 2017- 2020

 

Ton

1.000 kr.

 

2017

2018

2019*

2020*

2017

2018

2019*

2020*

    

Sæl

Sæl, uspec.    

8

5

-

-

98

61

-

-

    

Hval 

I alt              

4

6

15

7

401

354

2.229

1.086

Finhval      ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Hval, uspec.      

0

-

-

-

-

-

-

-

Hvidhval      ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Hvidhval/Narhval   

-

-

-

-

-

-

-

-

Marsvin      ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Narhval      ....

4

2

15

7

401

268

2.229

1.086

Sildepisker (Vågehval)      .

-

3

-

-

-

86

-

-

    

Landpattedyr 

I alt              

329

337

347

337

23.268

20.393

22.349

21.687

Landpat., uspec.     

2

7

7

6

181

737

758

523

Får      ........

42

40

46

39

1.448

1.421

1.718

1.421

Lam      .......

285

288

290

285

21.639

18.108

19.548

19.190

Moskusokse      .

-

-

-

-

-

-

-

-

Rensdyr      ....

-

2

4

7

-

127

325

553