Nye tal i statistikbanken

Grønlands Statistik har i dag opdateret statistikbank filer om jagtbeviser med informationer, herunder køn, alder, kommune og by/bygd opdelinger. Nedenfor er eksempler på, hvad man selv kan trække ud af statistikbank filerne.

 

Figur 1. Udvikling i jagtbeviser fordelt på bevistype

Kilde: bank.stat.gl/FIDBEVIS

 

Figur 2. Udvikling af den gennemsnitlige alder fordelt på bevistype

Kilde: bank.stat.gl/FIDEALDSNIT

 

Oversigt 1. Udvikling i jagtbeviser fordelt på kommuner

 

1995

2000

2005

2010

2015

2020

1995

2000

2005

2010

2015

2020

 

Antal fritidsjagtbeviser

Andel i procent

I alt ...................  

4.087

8.194

6.134

5.548

3.832

5.256

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Avannaata Kommunia .....

668

1.075

1.141

1.046

762

895

16,3

13,1

18,6

18,9

19,9

17,0

Kommune Qeqertalik ......

486

1.118

717

716

443

605

11,9

13,6

11,7

12,9

11,6

11,5

Qeqqata Kommunia .......

782

2.114

1.406

1.015

774

1.011

19,1

25,8

22,9

18,3

20,2

19,2

Sermersooq, Kitaa ........

1.463

2.935

2.012

2.208

1.491

2.305

35,8

35,8

32,8

39,8

38,9

43,9

Sermersooq, Kangia .......

174

322

285

168

123

110

4,3

3,9

4,6

3,0

3,2

2,1

Kommune Kujalleq ........

468

581

541

367

205

300

11,5

7,1

8,8

6,6

5,3

5,7

Udenfor kom. inddeling .....

46

49

32

28

34

30

1,1

0,6

0,5

0,5

0,9

0,6

 

Antal erhvervsjagtbeviser

Andel i procent

I alt ...................  

3.290

2.586

2.410

2.082

1.983

2.137

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Avannaata Kommunia .....

1.003

1.088

1.138

1.035

977

1.026

30,5

42,1

47,2

49,7

49,3

48,0

Kommune Qeqertalik ......

609

440

383

285

330

339

18,5

17,0

15,9

13,7

16,6

15,9

Qeqqata Kommunia .......

678

413

327

292

288

302

20,6

16,0

13,6

14,0

14,5

14,1

Sermersooq, Kitaa ........

452

266

189

177

199

225

13,7

10,3

7,8

8,5

10,0

10,5

Sermersooq, Kangia .......

221

162

182

137

75

108

6,7

6,3

7,6

6,6

3,8

5,1

Kommune Kujalleq ........

327

217

191

156

114

137

9,9

8,4

7,9

7,5

5,7

6,4

Udenfor kom. inddeling .....

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kilde: bank.stat.gl/FIDBEVIS

 

Oversigt 2. Tilgang og afgang af jagtbeviser i forhold til forrige år

 

1995

2000

2005

2010

2015

2020

1995

2000

2005

2010

2015

2020

 

Antal fritidsjagtbeviser

Andel af jagtbeviser i procent

Antal fritidsjagtbeviser  ......

4.087

8.194

6.134

5.548

3.832

5.256

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 - Heraf nye medlemmer .......

1.147

1.662

1.467

1.813

1.096

1.655

28,1

20,3

23,9

32,7

28,6

31,5

 - Heraf stadig medlemmer .....

2.940

6.532

4.667

3.735

2.736

3.601

71,9

79,7

76,1

67,3

71,4

68,5

 - Heraf ikke længere medlemmer

1.178

1.869

2.206

1.562

1.051

1.229

28,8

22,8

36,0

28,2

27,4

23,4

 

Antal erhvervsjagtbeviser

Andel af jagtbeviser i procent

Antal erhvervsjagtbeviser  ...

3.290

2.586

2.410

2.082

1.983

2.137

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 - Heraf nye medlemmer .......

945

242

236

608

153

157

28,7

9,4

9,8

29,2

7,7

7,3

 - Heraf stadig medlemmer .....

2.345

2.344

2.174

1.474

1.830

1.980

71,3

90,6

90,2

70,8

92,3

92,7

 - Heraf ikke længere medlemmer

851

283

324

198

262

183

25,9

10,9

13,4

9,5

13,2

8,6

Kilde: bank.stat.gl/FIDBEUDIND

 

Kilde

Statistikken er baseret på fangstbevisregistreringer, som administreres af fangstafdeling under Departementet for fiskeri og fangst.

 

Statistikken bliver ajourført årligt.

 

Statistikbank

Detaljerede tabeller vedrørende fangstbeviser i perioden 1993 til 2020 kan hentes i statistikbanken på bank.stat.gl.

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til kontorchef Lars Geraae på tlf. 34 57 87 (direkte).