Indhandlinger mv.

Tabel 1 viser, at der i løbet af 2019 blev indhandlet 28.208 stk. sælskind, hvilket er tilbagegang på 5 pct. i forhold til året før.

 

Tabel 3 viser, at slagtning af lam og får var på 336 ton, hvilket er en fremgang på 2 pct. i forhold til året før.

 

Der var i 2019 indhandling på 4 ton af ren og ingen indhandling af moskus.

 

Tabel 3 viser også, at indhandling af havpattedyr var på 15 ton i 2019, hvilket er fremgang på 4 ton i forhold til året før. 

 

 

Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2016 - 2019

 

Antal

1.000kr.

 

2016

2017

2018*

2019*

2016

2017

2018*

2019*

I alt .........

33.695

24.586

29.653

28.208

9.888

7.394

9.135

9.952

Blue Back  ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Buksesæl  ...

974

592

981

1.344

342

208

350

538

Grønlandssæl .

17.331

12.265

13.292

13.860

6.083

4.305

4.842

5.544

Klapmyds ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Netside(Ringsæl)

15.390

11.729

15.380

13.004

3.463

2.882

3.943

3.870

Remmesæl ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Spættet sæl ...

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Ung Klapmyds 2 Stor grønlandssæl

 

Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og bygd, 2016- 2019

 

Stk.

1.000 kr.

 

2016

2017

2018*

2019*

2016

2017

2018*

2019*

I alt     .............

33.695

24.586

29.663

28.228

9.888

7.394

9.135

9.944

 

Byer 

Byer i alt     .........  

12.102

9.259

10.116

11.155

3.981

3.093

3.432

4.151

Nanortalik     ........

929

574

499

344

309

194

165

132

Qaqortoq     .........

1.652

1.681

1.258

790

578

584

483

311

Narsaq     ...........

1.797

1.565

1.617

1.974

631

539

597

779

Paamiut     ..........

1.593

1.417

1.238

1.827

559

492

442

724

Nuuk     ............

-

-

13

-

-

-

20

-

Maniitsoq     .........

1.236

1.179

1.661

966

433

414

588

380

Sisimiut     ..........

679

414

511

384

238

145

175

151

Kangaatsiaq     ......

34

15

284

1.345

12

5

91

495

Aasiaat     ..........

139

38

562

513

49

13

187

186

Qasigiannguit     .....

-

-

7

-

-

-

2

-

Ilulissat     ..........

-

-

2

-

-

-

1

-

Qeqertarsuaq     .....

-

-

-

-

-

-

-

-

Uummannaq     ......

321

211

79

686

104

69

24

225

Upernavik     ........

1.457

1.364

998

1.164

456

426

269

370

Qaanaaq     .........

99

-

5

-

24

-

1

-

Ammassalik     .......

1.606

719

1.275

1.026

461

192

371

354

Ittoqqortoormiit     .....

560

82

63

136

127

20

16

44

 

Bygder 

Bygder i alt     .......  

21.593

15.174

19.382

17.073

5.907

4.248

5.649

5.793

Nanortalik     ........

653

790

696

661

195

247

216

234

Qaqortoq     .........

494

287

447

410

173

98

156

161

Narsaq     ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

Paamiut     ..........

233

127

187

109

82

44

67

43

Nuuk     ............

1.111

188

270

119

388

65

94

46

Maniitsoq     .........

780

868

1.784

1.281

273

302

627

503

Sisimiut     ..........

49

-

-

119

17

-

-

46

Kangaatsiaq     ......

-

-

284

164

-

-

90

63

Aasiaat     ..........

-

-

33

-

-

-

11

-

Qasigiannguit     .....

-

262

314

850

-

90

106

326

Ilulissat     ..........

737

22

29

-

188

5

8

-

Qeqertarsuaq     .....

70

36

23

79

22

11

6

24

Uummannaq     ......

880

44

244

-

201

10

71

-

Upernavik     ........

6.515

4.632

7.672

6.353

1.873

1.285

2.058

2.074

Qaanaaq     .........

1.716

1.587

1.737

1.550

407

406

462

477

Ammassalik     .......

8.355

6.331

5.662

5.378

2.088

1.685

1.679

1.796

Ittoqqortoormiit     .....

-

-

-

-

-

-

-

-

Uden for inddeling       

-

153

155

-

-

53

54

-

1Ukendte steder og indhandlingsskibe

 

Tabel 3. Indhandling af kød fra land- og havpattedyr, 2016 - 2019

 

Ton

1.000 kr.

 

2016

2017

2018*

2019*

2016

2017

2018*

2019*

    

Sæl

Sæl, uspec     

11

8

5

-

132

98

61

-

    

Hval 

I alt      .......  

23

4

6

15

1.035

401

354

2.229

Finhval      ....

13

-

-

-

263

-

-

-

Hval, uspec     

-

0

-

-

-

-

-

-

Hvidhval      ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Hvidhval/Narhval

-

-

-

-

-

-

-

-

Marsvin      ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Narhval      ....

6

4

2

15

687

401

268

2.229

Sildepisker (Vågehval     .

4

-

3

-

85

-

86

-

    

Landpattedyr 

I alt      .......  

367

329

337

347

24.188

23.268

20.393

22.349

Landpat., uspec.

3

2

7

7

198

181

737

758

Får      .......

31

42

40

46

1.071

1.448

1.421

1.718

Lam      ......

285

285

288

290

21.505

21.639

18.108

19.548

Moskusokse      

46

-

-

-

1.270

-

-

-

Rensdyr      ...

2

-

2

4

144

-

127

325