Metode

Der kan være differencer på mængder mellem totalfangst i denne udgivelse med andre statistikker på fiskeri. Det kan bl.a. skyldtes, at kilder til dataudtrækket er lidt anderledes.

 

Som potentiel årsag til mængde differencer mellem de eksisterende statistik og den kommende statistik kan være følgende:

·         Tidsforskydning af fangster.

o    Fiskeri kan strække sig over nytåret, dvs. indhandling kan være registreret året efter fisken var fanget. 

·         Forskellige arter der registreres under et art.

o    Montagui rejer som er registreret som almindelige rejer i indhandling, separeres som bifangst i den nye metode.

 

Tid til anden kan ejerforholdene ændres. En jolleejer kan skifte som fartøjsejer eller til et større havgående fartøj. Fangsterne overgår til det største fartøj som ejeren har benyttet i perioden.

 

Alle joller og lign. som var benyttet af et fartøjsejer, er defineret som fartøjer.

 

Som udgangspunkt vil de nye mængder enten matche eller være større end indhandling og havgående fiskeri tilsammen, idet de nye tal er med udsmid og vrag.

 

Når Grønlands Statistik opdaterer to år gamle data til endelig tal, kigges tallene i sømmene og evt. justres inden de laves til endelig tal.