Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2015 – 2018

 

Antal

1.000kr.

 

2015

2016

2017*

2018*

2015

2016

2017*

2018*

I alt .........

45.532

33.695

24.586

29.653

14.914

9.888

7.394

9.135

Blue Back  ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Buksesæl  ...

1.112

974

592

981

390

342

208

350

Grønlandssæl .

22.827

17.331

12.265

13.292

8.012

6.083

4.305

4.842

Klapmyds ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Netside(Ringsæl)

21.593

15.390

11.729

15.380

6.512

3.463

2.882

3.943

Remmesæl ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Spættet sæl ..

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Ung klapmyds Stor grønlandssæl

 

 

Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og bygd, 2015 - 2018

 

Stk.

1.000 kr.

 

2015

2016

2017*

2018*

2015

2016

2017*

2018*

I alt     .............

45.532

33.695

24.586

29.663

14.917

9.888

7.394

9.135

 

Byer 

Byer i alt     .........  

15.298

12.102

9.259

10.116

5.230

3.981

3.093

3.432

Nanortalik     ........

1.289

929

574

499

444

309

194

165

Qaqortoq     .........

4.133

1.652

1.681

1.258

1.439

578

584

483

Narsaq     ...........

1.529

1.797

1.565

1.617

532

631

539

597

Paamiut     ..........

1.932

1.593

1.417

1.238

672

559

492

442

Nuuk     ............

-

-

-

13

-

-

-

20

Maniitsoq     .........

1.826

1.236

1.179

1.661

636

433

414

588

Sisimiut     ..........

833

679

414

511

290

238

145

175

Kangaatsiaq     ......

-

34

15

284

-

12

5

91

Aasiaat     ..........

473

139

38

562

163

49

13

187

Qasigiannguit     .....

-

-

-

7

-

-

-

2

Ilulissat     ..........

261

-

-

2

83

-

-

1

Qeqertarsuaq     .....

-

-

-

-

-

-

-

-

Uummannaq     ......

649

321

211

79

222

104

69

24

Upernavik     ........

884

1.457

1.364

998

290

456

426

269

Qaanaaq     .........

159

99

-

5

48

24

-

1

Ammassalik     .......

1.177

1.606

719

1.275

366

461

192

371

Ittoqqortoormiit     .....

154

560

82

63

45

127

20

16

 

Bygder 

Bygder i alt     .......  

30.234

21.593

15.174

19.382

9.687

5.907

4.248

5.649

Nanortalik     ........

1.486

653

790

696

491

195

247

216

Qaqortoq     .........

1.979

494

287

447

691

173

98

156

Narsaq     ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

Paamiut     ..........

280

233

127

187

97

82

44

67

Nuuk     ............

971

1.111

188

270

331

388

65

94

Maniitsoq     .........

1.712

780

868

1.784

596

273

302

627

Sisimiut     ..........

536

49

-

-

184

17

-

-

Kangaatsiaq     ......

-

-

-

284

-

-

-

90

Aasiaat     ..........

-

-

-

33

-

-

-

11

Qasigiannguit     .....

49

-

262

314

17

-

90

106

Ilulissat     ..........

733

737

22

29

245

188

5

8

Qeqertarsuaq     .....

347

70

36

23

116

22

11

6

Uummannaq     ......

896

880

44

244

268

201

10

71

Upernavik     ........

13.032

6.515

4.632

7.672

4.167

1.873

1.285

2.058

Qaanaaq     .........

1.330

1.716

1.587

1.737

398

407

406

462

Ammassalik     .......

6.883

8.355

6.331

5.662

2.086

2.088

1.685

1.679

Illoqqortoormiut     ....

-

-

-

-

-

-

-

-

Uden for inddeling       

-

-

153

155

-

-

53

54

1                    Ikke stedkendte indhandlingssteder og indhandlingsskibe

 

 

 

 

Tabel 3. Indhandling af kød fra land- og havpattedyr, 2015 - 2018

 

Ton

1.000 kr.

 

2015

2016

2017*

2018*

2015

2016

2017*

2018*

    

Sæl

Sæl, uspec.       

16

11

8

5

197

132

98

61

    

Hval

I alt     .......  

43

23

4

6

1.441

1.035

401

354

Finhval     ....

14

13

-

-

288

263

-

-

Hval, uspec.     

8

-

0

-

155

-

-

-

Hvidhval     ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Hvidhval/Narhval     

-

-

-

-

-

-

-

-

Marsvin     ....

0

-

-

-

3

-

-

-

Narhval     ....

7

6

4

2

732

687

401

268

Sildepisker (Vågehval)     ....

14

4

-

3

263

85

-

86

    

Landpattedyr 

I alt     .......  

344

367

329

337

19.945

24.188

23.268

20.393

Landpat., uspec

1

3

2

7

38

198

181

737

Får     .......

33

31

42

40

960

1.071

1.448

1.421

Lam     ......

246

285

285

288

17.114

21.505

21.639

18.108

Moskusokse     

62

46

-

-

1.682

1.270

-

-

Rensdyr     ...

2

2

-

2

151

144

-

127