Metode

I denne publikation offentliggøres indhandling af havpattedyr, indhandling af sælskind, slagtning af lam, får og kvæg samt indhandling til slagterier af rensdyr og moskusokse for perioden 2015 - 2018.

 

 

Publikationen er inddelt i to dele:

·       Første del beskrives hovedtendenserne i udviklingen.

·       Anden del er en tabelsektion, hvor man bl.a. kan se fordeling af indhandling af sælskind mellem byer og bygder i Grønland.

 

I henhold til bekendtgørelser, senest Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 5. juli 2006 om rapportering ved indhandling af fangst og fåreavlsprodukter, har alle indhandlere pligt til at sende indhandlingsoplysninger.    

 

Den foreliggende publikation er baseret på indberetninger fra indhandlings-steder.

 

Værdierne i indhandlinger er i indhandlingspriser.

 

Målet er, at det statistiske grundlag er ajourført. Alligevel kan det forekomme, at virksomheder kan have svært ved at overholde forpligtelserne til løbende at indberette deres indhandlinger. Til trods for indsats for at indhente data, kan der derfor forekomme mangler i de tal, der offentliggøres.