Generel

Mængdemæssigt er totalindhandlinger i 2018 faldet med 2 pct. i forhold til 2017. Værdimæssigt steg den totale indhandling med 11 pct.

 

Hellefisk

Indhandlingsmængden i 2018 for hellefisk steg med 13 pct. i forhold til året før. Indhandlingsværdien steg med 16 pct. for samme periode.

 

Stenbider

Indhandlingsmængden i 2018 for stenbider faldt med 9 pct. i forhold til 2017. Indhandlingsværdien på stenbider steg til gengæld med 23 pct. for samme periode. 6.726 ton stenbider svarer til ca. 1.004 ton stenbiderrogn, idet omregningsfaktoren mellem rogn og ”hel” er på 6,7.

 

Torsk

Indhandlingen af torsk faldt fra 36.071 ton i 2017 til 27.397 ton i 2018, hvilket svarer til et fald på 24 pct. I værdi faldt torsken med 15 pct. for samme periode.

 

Rejer

Indhandlingen af rejer steg fra 42.572 ton i 2017 til 45.249 ton i 2018, svarende til stigning på 6 pct. I værdi steg rejer med 11 pct. for samme periode.

 

Krabber

Indhandlingen af krabber steg fra 2.210 ton i 2017 til 2.646 ton i 2018, hvilket svarer til en stigning på 20 pct. I værdi steg krabber med 46 pct. for samme periode.

 

 

Havgående fiskeri

 

Grønlands farvande

I havgående fiskeri med produktion ombord steg mængden af den totale fangst i Grønlands farvande i 2018 med 10 pct. i forhold til året før. Værdien af fangsten steg med 6 pct. for samme periode.

 

Andre farvande

Fiskeri udenfor Grønlands farvande faldt fangstmængden i 2018 i forhold til 2017. Faldet skyldtes primært mindre fangst af lodde og rejer i 2018. Faldet er omkring 20 pct. i værdi og mængde.

 

 

Fiskefartøjer og indhandlingsværdier

Fiskefartøjer opgjort efter kommuner i tabeller (tabel 12 og 13) viser antal fiskefartøjer, joller, hundeslæder og snescootere der mindst har én fiskerilicens og dermed, mindst har været aktive én gang i løbet af 2018. Fartøjerne er opgjort efter størrelser, fartøjstyper og byggematerialer, og er fordelt efter kommuner.

 

I tabel 13 er fokuseret på fartøjernes aldersintervaller.

 

Tabel 14 er fokuseret på indhandlingsværdierne for alle indhandlede arter, fordelt på deciler.

 

Tabel 15 viser andele i indhandlingsværdier for hhv. hellefisk og alle indhandlede arter, fordelt på 3 fartøjskategorier og joller.