Indhandlinger mv.

Tabel 1 viser, at der i løbet af 2015 blev indhandlet 45.532 stk. sælskind, hvilket er tilbagegang på 10 pct. i forhold til året før.

 

Tabel 3 viser, at slagtning af lam og får var på hhv. 33 ton og 246 ton, hvilket er tilbagegang på 16 pct. i forhold til året før.

 

Indhandling af ren og moskus var hhv. på 2 og 62 ton i 2015, hvilket er status quo i slagtning af ren samt stigning af moskus på 37 ton i forhold til året før.

 

Tabel 3 viser også, at indhandling af havpattedyr på 59 tons i 2015 var nogenlunde det samme som indhandling på 60 ton i 2014.