Stigning i rejepriser

Grønlands statistik offentliggør prisindeks for produkterne rejer, hellefisk og torsk for 3. kvartal 2015 med 2010 som basisår.

 

Til beregning af prisindeksene er primært anvendt gennemsnitspriser fra udenrigshandelsstatistikken, suppleret med tal fra nogle af de større producenter. Der er således tale om prisindeks for det prisniveau produkterne har, når de forlader Grønland.

 

Beregning af totalerne for de tre arter er sket ved at vægte de enkelte produkters prisindeks med mængdesammensætningen i basisåret 2010. Der er således tale om fastvægtindeks af Laspeyres-typen.

 

Prisindeks i perioden 3. kvartal 2013 - 3. kvartal 2015. (2010=100)

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken http://bank.stat.gl/FID009

 

I forhold til gennemsnitspris for 2. kvartal 2015 var der følgende procentvise ændringer i gennemsnitspris for 3. kvartal 2015:

 

·       Rejepriserne steg med 4,9 procent.

·       Prisen for hellefisk faldt med 2 procent.

·       Torskepriserne faldt med 2,3 procent.

Udvikling for de tre fiskeprisindeksers produkter kan læses under Grønlands Statistiks hjemmeside, se tallene i statistikbanken http://bank.stat.gl/FID009.