Erhvervsstruktur 2014-2018

Det Grønlandske ErhvervsRegister overgik til det Centrale Virksomhedsregister pr. 1. januar 2018. Som følge heraf har der været en grundig gennemgang af registeret over juridiske enheder, som har ført til en revision af tidligere offentliggjorte tal. Se mere herom i afsnittet om revisionen.

 

I 2018 var der et fald i antallet af virksomheder i forhold til 2017, hvorimod den samlede lønsum steg i 2018 ift. året før. I 2018 var der i alt 3.962 virksomheder der genererede 6.918 mio. kr. i lønsum. Stigningen i den samlede lønsum i 2018 var på 5,7 pct. ift. året før. Af figur 1 kan det ses, hvordan udviklingen i antal virksomheder samt den samlede lønsum har været i perioden 2014-2018.

 

Figur 1. Antal virksomheder og lønsum 2014-2018

Kilde: bank.stat.gl/esd1a

 

I oversigt 1 kan ses antal virksomheder samt procentandel af den lønsum udbetalt efter driftsform. Den fremherskende driftsform er enkeltmandsvirksomhed, hvilket der i 2018 var registreret 2.974 af. Det er en stigning på 3 pct. i forhold til 2017, hvor der var registreret 2.886 enkeltmandsvirksomheder.

 

Af oversigt 1 kan det endvidere aflæses, at det i økonomiske størrelser er aktieselskaber, der udbetaler den største andel lønsum. Af den samlede lønsum var det således 54 pct. af lønsummen, der blev udbetalt af aktieselskaber i 2018.

 

Oversigt 1. Antal virksomheder efter driftsform samt procentandel af lønsum, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsform

                                            Antal virksomheder                                          

Enkeltmandsvirksomheder .

2.872

2.778

2.970

2.886

2.974

Aktieselskaber ..........

151

138

137

134

136

Anpartsselskaber ........

348

348

355

362

351

Øvrige selskabstyper .....

167

189

207

205

152

Fonde m.v. ............

177

176

173

172

163

Udenlandske filialer ......

31

25

31

83

57

Uoplyst ...............

61

136

87

152

129

Total .................

3.807

3.790

3.960

3.994

3.962

 

                                            Procentandel af løn                                             

Enkeltmandsvirksomheder .

15,1

14,8

16,3

13,6

13,9

Aktieselskaber ..........

50,0

50,2

48,8

49,6

54,0

Anpartsselskaber

14,1

14,7

16,2

16,4

15,6

Øvrige selskabstyper .....

8,3

8,3

7,0

6,6

3,7

Fonde m.v. ............

10,1

9,6

9,2

9,9

9,9

Udenlandske filialer ......

0,8

0,6

0,7

2,4

2,3

Uoplyst ...............

1,7

1,8

1,9

1,5

0,6

Total .................

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Kilde: bank.stat.gl/esd2a