Antal virksomheder fordelt på kommuner, lønsumsintervaller samt hovedbrancher

I oversigt 2 vises antal virksomheder fordelt på kommuner samt procentandel af den udbetalte lønsum fordelt på kommuner. Det fremgår af oversigten, at hovedparten af virksomhederne er placeret i Avannaata kommunia samt Kommuneqarfik Sermersooq. Endvidere fremgår det, at den udbetalte lønsumsandel er markant størst i Kommuneqarfik Sermersoq, og var på 66,5 pct. af den samlede lønsum i 2018.

 

Oversigt 2. Antal virksomheder samt procentandel af løn fordelt på kommuner, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

                                       Antal virksomheder                                     

Kommune Kujalleq ...........

350

311

332

324

329

Kommuneqarfik Sermersooq ....

1.284

1.253

1.315

1.347

1.331

Qeqqata Kommunia ..........

509

520

536

540

544

Kommune Qeqertalik .........

424

417

435

423

427

Avannaata Kommunia ........

1.154

1.158

1.229

1.221

1.205

Øvrig/uoplyst ................

86

131

113

139

126

I alt .......................

3.807

3.790

3.960

3.994

3.962

 

                                       Procentandel af løn                                        

Kommune Kujalleq ...........

3,9

4,0

4,3

4,1

4,0

Kommuneqarfik Sermersooq ....

63,5

66,6

65,4

66,5

66,5

Qeqqata Kommunia ..........

13,5

11,2

11,3

11,2

12,2

Kommune Qeqertalik .........

2,8

2,9

2,9

2,6

2,5

Avannaata Kommunia ........

10,2

9,2

10,8

9,6

9,5

Øvrig/uoplyst ................

6,1

6,1

5,3

5,9

5,3

I alt .......................

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Kilde: bank.stat.gl/esd3a

 

Figur 2 viser den gennemsnitlige lønsum i mio. kr. fordelt på kommuner for 2014 og 2018. Det kan ses, at den gennemsnitlige lønsum i 2018 er steget i alle kommuner. Den største procentvise stigning er sket i Kommune Kujalleq, hvor stigningen var på 37,1 pct. i 2018 ift. 2014.

 

Figur 2. Gennemsnitlig lønsum efter kommuner, 2014 og 2018

Kilde: bank.stat.gl/esd3a

 

I figur 3 kan det ses, at 907 virksomheder findes i intervallet 100.000-250.000 kr. udbetalt lønsum, 636 i intervallet 250.000-500.000 kr. lønsum og 588 i 10.000-50.000 kr. i lønsum. Der er ikke en bagatelgrænse for indhandling af fisk og fangst i denne statistik og derfor er den tredjestørste gruppe af virksomheder i 10-50.000 kr. intervallet, da alle med registreret indhandling tælles med. I forhold til året før er det en beskeden stigning på 1 pct. i2018 på antallet af virksomheder i intervallet 10.000-50.000 kr. i lønsum.

 

Figur 3. Antal virksomheder efter lønsumsintervaller, 2014-2018

Kilde: bank.stat.gl/esd5a

 

Som det ses i figur 4, er der flest virksomheder i branchen Fiskeri, fiskerirelateret industri og handel. I statistikbanken kan oplysningerne om antal virksomheder kombineres med lønsum samt gennemsnitligt lønsum fordelt på brancher. Et eksempel herpå er tabel bank.stat.gl/esd1a i statistikbanken. Heraf fremgår det, at der indenfor fiskeriet er blevet udbetalt en gennemsnitlig lønsum på 1 mio. kr. pr. virksomhed.

 

Figur 4. Antal virksomheder efter hovedbranche, 2014-2018

Kilde: bank.stat.gl/esd6a